Terug naar het overzicht

Systeemgericht werken: samenwerken in de driehoek

23 nov 2018
Plaats
Fysiek
Inschrijven

DOCENTEN: Judith Coolen en Marijke Doevendans
INHOUD: Systeemgericht werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze studiedag gaat over werken in de driehoek cliënt, ouder en professional. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat de driehoek samenwerkt in het belang van de cliënt?
ACCREDITATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie. Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP/NVO (geldt ook voor SKJ).

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van de FORTIOR trainingen en meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarom moeilijk doen, als het samen kan?

De driehoek cliënt, ouders, professional is een kwetsbare driehoek. Niet alleen omdat het een kunst is om het een driehoek met drie gelijkwaardige hoeken te laten zijn, maar vooral omdat elk van de betrokkenen heel anders in die driehoek zit: Ouders zitten in een hoek waarvoor ze niet hebben gekozen. De cliënt met een verstandelijke beperking bevindt zich in de top van de driehoek, maar dat is een riskante hoek, want het is altijd maar afwachten wie de derde hoek gaat invullen. En voor de professional is zijn hoek de hoek waarvoor hij zelf gekozen heeft. Vandaaruit moet hij werken om de driehoek gelijkwaardig te houden. Samenwerken en communicatie worden vaak als de oplossing genoemd. Maar hoe doe je dat nu echt, samenwerken in driehoek, zodanig dat ouders en professionals aan de basis van de driehoek voor een stevig fundament zorgen voor de ontwikkeling van de cliënt in de top? Met het “hoe” gaan de docenten Judith Coolen en Marijke Doevedans tijdens deze studiedag met je aan de slag.

systeemgericht werken

 

Samenwerken in de driehoek

Elk kind wordt geboren in een driehoek vanuit 2 ouders, de allerbelangrijkste driehoek in een mensenleven. Alle ouders vertrouwen vroeg of laat hun kind toe aan professionals, zoals: de juf, een arts, de badmeester en vele anderen. Voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking is dit enerzijds niet anders en anderzijds is het oh zo anders want zij vertrouwen hun “zorgenkind” toe aan professionals. Een mens met een verstandelijke beperking zal namelijk nooit volledig autonoom functioneren en blijft in meer of mindere mate afhankelijk van professionals.

Jij als professional vormt de derde hoek van een nieuwe driehoek: cliënt, ouders, professional. De professionals die uiteindelijk vaak de zorg van de ouders overnemen. Hun kind gaat ook het huis uit, maar hun zorg verdwijnt daarmee niet uit hun leven.

Samenwerken met ouders is terecht en moet vanzelfsprekend en normaal zijn, maar kan ook een spannende opgave zijn. In de praktijk zorgen de spanningen in de driehoek voor geforceerd gedrag in de driehoek. Alle partijen investeren, zetten hun beste beentje voor en willen het goede doen. Maar altijd met je beste beentje voor lopen houdt zelfs de beste ouder en de beste professional niet vol. Als je ieder op je eigen manier mag lopen en je loopt naast elkaar, dan ga je zonder erbij na te denken een tempo vinden waarin je samen lekker loopt.

Inhoud van de studiedag

De docenten Judith Coolen (orthopedagoog) en Marijke Doevendans (leidinggevende) vertellen je tijdens deze studiedag meer over het werken met systemen, gezinnen, cliënt en zijn netwerk. Zij vinden het belangrijk dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en hierin serieus genomen worden. Naast principes vanuit de driehoekskunde,  zoals beschreven door Chiel Egberts, gebruiken de docenten ook inzichten vanuit het oplossingsgericht werken.

 

Aan het eind van de dag:

  1. Ken je de principes van het werken in de driehoek en uitgangspunten die samenwerking in de driehoek tot stand kunnen brengen.
  2. Ben je jezelf  bewust van je basisattitude en wat positief denken over de driehoek en jezelf hierin oplevert.
  3. Weet je wat meervoudige partijdigheid inhoudt in de driehoek en wat je in een gesprek kan doen om alle partijen te horen op een wijze dat ze zich ook gehoord voelen.

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Het is wel belangrijk dat je als professional contact hebt met cliënten met een verstandelijke beperking en hun gezin of netwerk.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Cliëntgroep waarop de studiedag betrekking heeft

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep voor de studiedag

De dag is vooral bedoeld voor:

  • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
  • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • Register Vaktherapie voor 5 punten


Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NI K&J / NVO OG (Indien toegekend geldt de accreditatie ook voor het SKJ)

 

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem contact op via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Marijke Doevendans

Vanaf 1996 werk ik in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Als leidinggevende werk ik de laatste 12 jaar met lef vanuit liefde om een zo groot mogelijk kwaliteit van zorg te leveren voor cliënten en een zo groot mogelijk werkplezier te organiseren en faciliteren voor begeleiders. Hierin wil ik planmatig en oplossingsgericht zijn. Daarnaast ben ik betrokken, sensitief en heb een groot reflecterend vermogen. Verbinden is een sleutelwoord in mijn werk. Samenwerken om grote resultaten te bereiken is voor mij essentieel!
Bekijk de docent

Judith Coolen

Sinds 2001 heb ik mijn hart verloren aan de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, aanvankelijk als begeleider op diverse woongroepen en vanaf 2004 als gedragskundige. Geboeid door de vele aspecten van mijn vak heb ik me de laatste jaren verder ontwikkeld in EMDR, hartcoherentie, oplossingsgericht werken en het supervisorschap. Maar vooral ben ik mensen-mens die zich graag laat kenmerken door betrokkenheid, positiviteit en normaal-doen.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Kennismaking met inventariseren van leerwensen van de dag. Theorie werken in de driehoek: de basisprincipes.

11:15

Pauze

11:30

Hoe kan de driehoek floreren? Hoe kun je kijken naar samenwerkingsrelaties? Dit vanuit praktijkvoorbeelden van docenten en deelnemers.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Aan de slag met het oplossingsgericht genogram. Theoretische verdieping: meervoudige partijdigheid, engageren en positioneren en circulaire vragen.

15:00

Pauze

15:15

Vanuit door de dag geïnventariseerde casuïstiek en/of eigen casuïstiek oefenen in “anders kijken naar” en reflectie. Komen tot eigen perspectief in het werken in de driehoek en eerste concrete stap daarin.

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Cauffman, L. (2010) Simpel. Oplossingsgerichte positieve psychologie in actie. Amsterdam Boom Lemma Uitgevers Bestel dit boek hier>>

Choy, J. De vraag op het antwoord. Systemische interventies voor conflicten in organisaties. Bestel dit boek hier>>

Egberts, C. (2015). Ouders op hun plek. Samenwerken in de driehoek client, ouders en begeleider. Agiel Uitgeverij (alleen nog tweedehands verkrijgbaar) Bekijk dit boek hier>>

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie zal later dit jaar worden bepaald.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief