Terug naar het overzicht

Emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit een ontwikkelingsneuropsychologisch perspectief

12 mrt 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Lex Wijnroks
INHOUD: Tijdens deze studiedag wordt een overzicht gegeven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij normaal ontwikkelende kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
TIJDSDUUR: een studiedag op 12 maart 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Voor deze studiedag is accreditatie toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)
INVESTERING: 285,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Inleiding

De meeste professionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg zijn vertrouwd met ontwikkelingsmodellen, zoals het model van de Ervaringsordening van Timmers-Huigens, Došen’s model van de emotionele ontwikkeling en het LACCS programma van de Geeter & Munsterman. Wat deze modellen met elkaar gemeen hebben is dat zij veronderstellen dat we door het gedrag van iemand met een verstandelijke beperking te observeren een idee krijgen van het ontwikkelingsniveau van deze persoon. Deze ontwikkelingsgerichte benadering staat op gespannen voet met de nieuwe kennis over de normale ontwikkeling die we in de afgelopen 25 jaar op basis van ontwikkelingspsychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek verkregen hebben. Deze kennis is ingrijpend veranderd wat betreft de ontwikkeling in de eerste vijf levensjaren en de puberteit. Ook kan neurowetenschappelijk onderzoek ons antwoord geven op de vraag waarom mensen met een verstandelijke beperking problemen ervaren met het leren, met het begrijpen, het soepel aanpassen aan situaties, en het reguleren van gedrag.

Tijdens deze studiedag wordt een kort overzicht gegeven van deze nieuwe kennis op het gebied van de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij normaal ontwikkelende kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook zullen we een aantal methodische en ethische bezwaren van deze ontwikkelingsgerichte benadering bespreken. Deze modellen onderschatten de normale ontwikkeling en leiden mogelijk tot een onjuiste inschatting van de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Voorbeelden van modellen die deze bezwaren niet hebben zijn het stressmodel en de zelf-determinatie theorie. Beide laatste modellen staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling, zowel nationaal als internationaal. Aan het eind van de studiedag kunnen de deelnemers een casus inbrengen en gaan we samen kijken hoe deze modellen zijn toe te passen op een praktijkgeval.

Inhoud van de studiedag

De studiedag begint met een korte samenvatting van de huidige kennis over de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Leerdoelen

  • Aan het eind van de studiedag is de deelnemer op de hoogte van de actuele kennis over de normale ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling en het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking;
  • Beschikt de deelnemer over kennis van meer recente en wetenschappelijk gefundeerde modellen over het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking;
  • Kan de deelnemer deze modellen toepassen op een eigen casus.

Voorbereiding en studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit het bijwonen van de studiedag (zes contacturen).

Cliëntengroep

Deze studiedag is geschikt voor mensen met een ernstige, matige en lichte verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is voor psychologen, orthopedagogen, .. die met mensen met een verstandelijke beperking werken in organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, (speciaal) onderwijs of in een eigen praktijk of onderneming.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten:
    • Herregistratie: 6 punten
    • Opleiding – diagnostiek: 3 punten
  • De accreditatie van het NIP K&J/NVO OG wordt overgenomen door het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Lex Wijnroks

Dr. Lex Wijnroks is ontwikkelingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Van 1997 tot 2023 is hij als docent/onderzoeker werkzaam geweest bij de opleiding pedagogische wetenschappen van de universiteit van Utrecht. Hij verzorgde onderwijs op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, neuropsychologische diagnostiek en de gehandicaptenzorg. Zijn onderzoeksterrein betreft de vroege ontwikkeling van cognitie, perceptie en aandacht bij typische en atypische populaties. In zijn recente publicaties brengt hij nieuwe neurowetenschappelijke inzichten onder aandacht en laat hij zien hoe deze inzichten kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip van het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Welkom en opening

10:05

De sterke en zwakke kanten van de ontwikkelingsgerichte benadering

11:15

Pauze

11:30

Nieuwe kennis over de normale ontwikkeling

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Alternatieve verklaringsmodellen

15:00

Pauze

15:15

Toepassen van deze modellen op een casus

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Epel. E.S, Crosswell, A.D.,….. & Mendes, W. B. (2018). More than a feeling: A unified view of stress measurement for population science. Frontiers in Neuroendocrinology, 49, 146-169. https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2018.03.001

Morrisse, F., De Neve, L., & Došen, A. (2019 ) Emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking vanuit ontwikkelingsdynamisch perspectief: state of the art. TOKK, 44,115-131

Porges, S.W. (2022). Polyvagal Theory: A science of safety. Frontiers in Integrative Neuroscience, 16:871227. https://doi: 10.3389/fnint.2022.871227

Wehmeyer, M.L. (2020). The Importance of Self-Determination to the Quality of Life of People with Intellectual Disability: A Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 7121. https://doi:10.3390/ijerph17197121

Wijnroks, l. (2013a). Kritische kanttekeningen bij het concept overvraging en de discrepantiehypothese. Het stressmodel als alternatief. NTZ-Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 39(2), 99-113.

Locatie

Deze studiedag vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie is goed bereikbaar met de auto. Naast de locatie is gratis parkeergelegenheid
beschikbaar. De locatie is ook goed bereikbaar met het OV. Vanaf Utrecht kun je nog een stukje
met de tram.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief