Terug naar het overzicht

Studiedag “Kijk eens ROND, de rol van de relatie bij ondersteunde communicatie”

 • Een studiedag op 12 maart 2015
 • Docent: Karen Poot
 • Inhoud: Op deze studiedag verken je onder begeleiding van docent Karen Poot de rol van jou als professional in de communicatie met je cliënt. Het uitgangspunt voor deze verkenning is Ondersteunde Communicatie. Ondersteunde communicatie (doorgaans afgekort tot OC) omvat alle communicatievormen die de communicatie met de cliënt kunnen ondersteunen.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Als professional kun je mensen met een verstandelijke beperking in hun kracht zetten door hen meer mogelijkheden te geven tot communicatie. Hiervoor is nodig dat je kennis hebt van de manier waarop mensen taal begrijpen en dat je aandacht hebt voor het sociale aspect van communicatie. De relatie tussen cliënt en begeleider wordt hierdoor gelijkwaardiger.

Op deze studiedag verken je onder begeleiding van docent Karen Poot de rol van jou als professional in de communicatie met je cliënt. Het uitgangspunt voor deze verkenning is Ondersteunde Communicatie. Ondersteunde communicatie (doorgaans afgekort tot OC) omvat alle communicatievormen die de communicatie met de cliënt kunnen ondersteunen. OC is een waardevol instrument voor kinderen en volwassenen die niet of nauwelijks spreken, maar ook voor hen die moeite hebben met het begrijpen en uiten van gesproken taal.

 

Communicatie vraagt ruimte voor je cliënt

Ondersteunde communicatie kan alleen succesvol zijn als je je bewust bent van de beleving van je communicatiepartner, je cliënt mogelijkheden geeft invloed uit te oefenen op zijn omgeving en je het belang inziet van tweerichtingsverkeer in de communicatie. Dit begint bij het bekijken van de omgeving en de relatie met de cliënt. Hoe richt je de omgeving in en hoe stel je jezelf op om de cliënt een gevoel van veiligheid en voorspelbaarheid te geven? Wat heeft de cliënt nodig om zich gehoord en gewaardeerd te voelen? Aansluiten bij die behoeften, geeft je cliënt de kans zich te ontwikkelen. Door cliënten met een verstandelijke beperking meer mogelijkheden te bieden tot communiceren, vergroot je hun mogelijkheden voor sociaal contact. Ook beschikken ze dan over mogelijkheden om bijvoorbeeld keuzes te maken en wensen aan te geven.

 

ROND helpt bij het scheppen van de juiste communicatievoorwaarden

Rond is gericht op een bewuste basishouding die gelijkwaardigheid op menselijk niveau stimuleert. Het is een bruikbaar hulpmiddel voor professionals en ouders. Het is opgebouwd uit vier elementen. Meer Ruimte voor de ander vergroot de betrokkenheid bij het eigen leven. Een Open houding nodigt de ander uit invloed uit te oefenen op zijn levensomgeving. Nieuwsgierigheid naar de ander brengt de oplossing dichter bij de beleving van de ander. Duidelijkheid geeft de ander de mogelijkheid op zijn/haar manier en binnen zijn mogelijkheden na te denken over wat goed is voor zijn/haar leven.

Door als omgeving aandacht te besteden aan de wisselwerking in communicatie krijgt een cliënt meer greep op zijn leefomgeving, voelt hij zich veiliger, wordt zijn zelfbeeld positief beïnvloed en kan hij (leren) meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. Tijd en aandacht voor het interactieve aspect maakt dat je als professional patronen gaat zien in de communicatie die versterkend werken en die belemmerend werken op het vermogen van een cliënt om te communiceren. Hoe sterk houd je als professional vast aan het gesproken en geschreven woord? Wat doet dat met de cliënt?

 

Deze studiedag levert je tijdwinst op en rust in de relatie:

 1. Een cliënt die jou beter begrijpt, zal eerder gemotiveerd zijn om mee te werken.
 2. Als jij de cliënt beter begrijpt, zal het vertrouwen in de relatie groeien.
 3. Er is minder sprake van over- en onderschatting waardoor moeilijk verstaanbaar gedrag beter te hanteren wordt.

 

Interactieve studiedag

Op deze studiedag krijgen professionals van Karen Poot een aantal praktische handreikingen voor het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen. Daarnaast wordt ingegaan op wat je als persoon kunt doen om communicatie makkelijker te maken. Tijdens deze studiedag “Kijk eens ROND, de rol van de relatie bij ondersteunde communicatie” gaat Karen Poot in op vragen waarmee de deelnemers in hun eigen werk zitten.

 

Tijdens de studiedag komen de volgende thema’s ter sprake:

 • Communicatieniveaus: weten wat iemand begrijpt en uit en hoe je daar het best bij aansluit.
 • De rol van non-verbale aspecten in de communicatie: is taal altijd de beste manier om te communiceren?
 • Het interactieve aspect van communicatie.
 • Ervaringsordening; wat iemand kan en aan kan wordt bepaald door de mate van veiligheid die iemand ervaart.

 

Na de studiedag heb je inzicht in en kennis van:

 • Je eigen manier van communiceren met de cliënt en de invloed die jij uitoefent op de relatie.
 • Algemene regels in de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Manieren van communiceren van cliënten en het duiden ervan.
 • Het belang van non-verbale communicatie in de relatie met mensen met een verstandelijke beperking.

Karen Poot

Karen Poot is opgeleid als logopedist en Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ze heeft sinds 2012 het bureau Aansluiten Bij Communicatie. Haar jarenlange ervaring in het werken aan Ondersteunde Communicatie voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking heeft haar het inzicht gegeven dat de omgeving een grote rol speelt in het succesvol invoeren ervan. Karen zet haar deskundigheid en ervaring nu in om mensen in hun kracht te zetten en samen de mogelijkheden die er altijd zijn, in kaart te brengen en er bij aan te sluiten. Dit levert vaak meer rust, ontspanning en plezier op voor alle betrokkenen. Karen heeft de visie dat ieder mens het recht heeft om gehoord, gezien en erkend te worden en dat afstemming op de mogelijkheden van minder begaafde communicatiepartners zeggenschap stimuleert. In interactie is ruimte voor beide partijen en als iemand merkt dat hij invloed heeft, wordt communiceren plezierig. Karen maakt zich sterk voor zeggenschap en medezeggenschap van mensen met een communicatieve beperking vanuit de filosofie dat communicatie een interactief proces is waarbinnen elk mens deel kan nemen op zijn manier en binnen zijn mogelijkheden.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, logopedisten, vaktherapeuten, gedragsdeskundigen en andere belangstellenden die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand (zoals autisme of een verstandelijke beperking). Ouders zijn ook welkom.

 

Ochtend
10:00

opening

10:05

1) Communicatie en Totale Communicatie
2) Ervaringsordening

11:15

Pauze

11:30

Aan de slag met casus (Christiaan) (invullen communicatieprofiel) en nabespreken aan de hand van de antwoorden uit het eerste deel.
Voorzichtige eerste conclusie/hypotheses

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

1. Introductie ROND, welke rol speel je zelf?
2. ROND, oefeningen om effecten van verschillende communicatiemanieren te ervaren
3. Hoe zou je met de kennis die je nu hebt, omgaan met Christiaan

15:00

Pauze

15:15

Bespreken ervaringen en vragen beantwoorden over eigen casussen.

17:00

Afronding

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief