Terug naar het overzicht

(ONLINE TRAINING) Stress en de ontwikkeling van executieve functies bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

09 mrt 2021
Plaats
Online

DOCENT: Dr. Lex Wijnroks
INHOUD: Het trainen van executieve functies om kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking te helpen stress en probleemgedrag in de hand te houden.
TIJDSDUUR: Een online studiedag op 9 maart 2021 van 9:00 tot 15:30.
ACCREDITATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie en NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).
INVESTERING: De inschrijfkosten bedragen €225,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Als mensen regelmatig of veel stress ervaren zijn ze niet goed in staat om de eigen emotie te reguleren, zich te concentreren, de gedachten te ordenen, impulsen te controleren, en een adequate reactie te geven. Deze controlevaardigheden worden vaak samengevat met de term executief functioneren. Hersenonderzoek heeft laten zien dat zowel chronische als acute stress kan leiden tot langdurige problemen in deze executieve functies, en deze problemen zijn weer gerelateerd aan gedragsproblemen en zelfs kan stress leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem.

Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking worden op deze studiedag benaderd vanuit de neuropsychologie. Deze benadering, die uitgaat van de kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag,  beschouwt het ervaren van stress en problemen in de ontwikkeling van executieve functies als een belangrijke veroorzaker van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Dit lijkt ook te gelden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Uitgelegd wordt hoe de inzet van fysiologische metingen (bv cortisol, hartslag, huidweerstand) kunnen bijdragen aan het eerder signaleren van stress. Het trainen van executieve functies kan bijdragen aan het verminderen van probleemgedrag. Met voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe executieve functies gemeten en getraind kunnen worden.

 

Onderzoeksresultaten

Tijdens deze studiedag bespreekt Lex Wijnroks de resultaten van een aantal onderzoeksprojecten.  Een project gaat over een experimenteel onderzoek naar het effect van geïnduceerde stress op de executieve functies bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.  Twee andere projecten waaraan Lex Wijnroks leiding geeft, gaan over het trainen van executieve functies bij peuters en kleuters met ernstige externaliserende gedragsproblemen (PeuterPlus! en KleuterExtra).

 

Online training

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex of Zoom. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

 

Inhoud studiedag stress en de ontwikkeling van executieve functies

Op deze studiedag gaat Lex Wijnroks in op het meten van stress en de relatie tussen stress en executieve functies. En op de betekenis, die executieve functies zouden kunnen hebben voor de diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Tijdens deze studiedag demonstreert hij instrumenten om executieve functies te meten. Ook laat hij zien hoe executieve functies getraind kunnen worden en wat de effecten zijn op het verminderen van probleemgedrag. Omdat de instructies eenvoudig zijn, zijn deze trainingen in principe ook geschikt voor en toepasbaar bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Tijdens de scholing zal met de groep besproken worden hoe deze instrumenten en de training toegepast kunnen worden bij mensen met een verstandelijke beperking en aan welke voorwaarden zo’n training zou moeten voldoen.

 

Aan het eind van de dag:

 1. Weet de deelnemer wat stress is, hoe stress werkt, hoe die gemeten kan worden en wat het effect is van stress op het cognitief functioneren en gedrag.
 2. Weet de deelnemer wat executieve functies zijn, hoe ze gemeten en getraind kunnen worden.
 3. Heeft de deelnemer geleerd deze kennis toe te passen op de eigen doelgroep.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Cliëntgroep

De training is waarschijnlijk het meest interessant voor professionals die werken met kinderen en/of jongeren met een verstandelijke beperking. Lex Wijnroks bespreekt een programma waarmee executieve functies kunnen worden getraind. Dit is het meest effectief bij jongere mensen. Ook gaat Lex Wijnroks in op stress en de gevolgen hiervan voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit deel van de studiedag is van toepassing op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Gedragsdeskundigen: de scholing draagt nieuwe kennis aan over thema’s die weinig bekend zijn bij psychologen en orthopedagogen, maar kunnen bijdragen aan het verminderen van gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • AVG: vanwege hun belangstelling voor de fysiologie en de relatie tussen fysiologie en gedragsfuncties.
 • Vaktherapeuten: de scholing draagt bij aan nieuwe kennis over behandelmethoden die gebaseerd zijn op neuropsychologische inzichten. Het trainen van executieve functies is een vorm van hersentraining en is niet direct gericht op het veranderen van gedrag of het bevorderen van inzicht in het eigen functioneren.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • herregistratie:  6 punten
  • opleiding – diagnostiek: 1 punt
  • opleiding – behandeling: 1,5 punten
  • opleiding – overige taken: 0,5 punt

 

Accreditatie SKJ
Als accreditatie wordt toegekend door NIP K&J/NVO OG is de studiedag ook geaccrediteerd voor het SKJ. Deelnemers moeten zelf hun certificaat uploaden in hun portfolio.

 

Accreditatie bij andere beroepsverenigingen
Als je accreditatie nodig hebt van een andere beroepsvereniging dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR voor overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Lex Wijnroks

Dr. Lex Wijnroks is ontwikkelingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Van 1997 tot 2023 is hij als docent/onderzoeker werkzaam geweest bij de opleiding pedagogische wetenschappen van de universiteit van Utrecht. Hij verzorgde onderwijs op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, neuropsychologische diagnostiek en de gehandicaptenzorg. Zijn onderzoeksterrein betreft de vroege ontwikkeling van cognitie, perceptie en aandacht bij typische en atypische populaties. In zijn recente publicaties brengt hij nieuwe neurowetenschappelijke inzichten onder aandacht en laat hij zien hoe deze inzichten kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip van het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Ochtend
08:30

Programma wordt open gezet

09:00

Opening

09:05

De effecten van stress op de ontwikkeling van de hersenen, de executieve functies en het gedrag

10:15

Pauze

10:30

Het meten van executieve functies

12:00

Lunchpauze

 
Middag
12:45

Het trainen van executieve functies

14:00

Pauze

14:15

Discussie over het toepassen van deze kennis binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

15:30

Sluiting & evaluatie

Aanbevolen literatuur

Wijnroks, L. (2013). Kritische aantekeningen bij de discrepantiehypothese en het concept overvraging: het stressmodel als alternatief. NTZ, 2, 99-113.

Heij, M., Schaapman, M., Florisson, D., & Wijnroks, L. (2013). De relatie tussen executief functioneren en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek & Praktijk, 11(2), 16-27. Download het onderzoek hier >>

Wijnroks, L. (2013). Het feilbare denken van mensen met een verstandelijke beperking. NTZ, 4, 233-253.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief