Terug naar het overzicht

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1

06 apr 2023
Afgelast
Hybride

DOCENT: Karen de Vriend
INHOUD: een inleiding op problemen in de sensorische informatieverwerking bij mensen met een ontwikkelingsbeperking en wat je hier aan kunt doen.
TIJDSDUUR: een studiedag op 6 april 2023 van 10:00 tot 17:00
ACCREDITATIE: Accreditatie kan worden aangevraagd bij het Register Vaktherapie en het SKJ
LOCATIE: Utrecht en online
INVESTERING: 264,00 p.p. inclusief lunch, koffie, thee en boek. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je ook inschrijft voor de verdiepende krijg je een korting op de deelnemersprijs.
INCLUSIEF: Het boek “Help zintuiglijke prikkels!”

De training op 6 april is afgelast en zal niet meer worden aangeboden bij FORTIOR.

Inschrijven nieuwsbrief

Bijzonder, moeilijk verstaanbaar gedrag

Heb je wel eens te maken met cliënten of leerlingen met bijzonder of moeilijk verstaanbaar gedrag? Heb je bijvoorbeeld cliënten of leerlingen die voortdurend in beweging zijn? Heb je wel eens te maken met cliënten die zomaar uit het niets gaan slaan? Of die zich voortdurend van je afkeren? Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor dit gedrag en het is belangrijk om goed uit te zoeken wat er achter het gedrag zit. Een van de invalshoeken die je daarbij kunt gebruiken is de invalshoek van de sensorische informatieverwerking (SI).

 

De grondbeginselen van sensorische informatieverwerking

In het dagelijks leven krijgen mensen heel wat zintuiglijke informatie te verwerken. Dit is informatie uit de omgeving maar ook uit het lichaam zelf. Deze informatie komt binnen via je zintuigen en wordt in het zenuwstelsel zo verwerkt dat je adequaat kunt reageren op je omgeving.  Mensen waarbij de sensorische informatievewerking minder soepel verloopt (zoals bij mensen met een verstandelijke beperking), reageren vaak met ander – en soms ongewenst – gedag.

Professionals staan er niet altijd bij stil dat sensorische informatieverwerking gedrag sterk kan beïnvloeden en kan leiden tot bijzonder en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het is soms nodig anders naar het gedrag van cliënten te kijken: Hoe komt het dat de cliënt gaat slaan? Wat maakt dat deze cliënt steeds in beweging is? Waarom keert deze cliënt zich van mij af? In deze studiedag leer je naar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking te kijken vanuit het perspectief van de sensorische informatieverwerking.

 

Casus uit je eigen praktijk inbrengen

Bij deze studiedag mag je op vrijwillige basis een casus indienen die door de docent besproken kan worden. De korte casusomschrijving dient een week van te voren te worden ingestuurd.

 

Inleidende studiedag

Dit is een inleidende studiedag over sensorische informatieverwerking. Heb je al enige voorkennis over SI of wil je jouw kennis nog wat verder verstevigen? volg dan (ook) de verdiepende studiedag.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

 

 

Inhoud studiedag sensorische informatieverwerking

Tijdens deze studiedag over sensorische informatieverwerking zal je onder andere zelf ervaren hoe het is om SI-problemen te hebben. Karen de Vriend, kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking, gaat in op de vragen van deelnemers.

Aan het eind van de studiedag weet je:

  • Wat sensorische informatieverwerking is.
  • Hoe sensorische informatieverwerking de emoties beïnvloedt.
  • Hoe SI-problemen bij je cliënt kunt herkennen.
  • Wat het zintuiglijk activiteitenprofiel is en wat je er mee kunt doen.
  • Hoe je basale tips en tricks bij je cliënt kunt uitvoeren.

Voorbereiding

Om de studiedag te kunnen volgen is het belangrijk dat je hoofdstuk 1 t/m 5 doorleest uit het boek:
Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 2 tot 3 uur leestijd en 5 contact uren. De totale studiebelasting voor deze training is 7 tot 8 uur.

 

 

 

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

  • begeleiders, spelbegeleiders, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
  • ambulant begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
  • intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
  • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

 

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij Register Vaktherapie en het SKJ.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info. Je kunt ervan uitgaan dat de accreditatie wordt aangevraagd als je hiervoor expliciet een bevestiging hebt ontvangen van FORTIOR

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Karen de Vriend

Karen de Vriend is kinderfysiotherapeut en therapeut in de sensorische informatieverwerking. Ze heeft een eigen praktijk voor sensorische informatieverwerking en kinderfysiotherapie. Op dit moment is Karen naast docent bij FORTIOR ook docent bij kenniscentrum SIEM

Door haar werk in verschillende settingen heeft Karen ervaring opgedaan met diverse problematieken bij kinderen. Onder andere heeft Karen in meerdere instellingen gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft daarom veel kennis over sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In haar praktijk de Tijgersprong en Sensory Lab in Steenbergen werkt Karen met kinderen van alle leeftijden en verschillende soorten problematieken. Haar speciale aandachtsgebied is kinderen met SI-problematiek. Ze coacht ook volwassenen met SI problematiek.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Voorstelronde

10:15

Basiskennis over sensorische informatieverwerking in relatie tot een verstandelijke beperking

11:15

Pauze

11:30

Arousal en gedragspatronen

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Gedragspatronen herkennen

15:00

Pauze

15:15

Zintuiglijk activiteitenprofiel als praktische toepassing

16:45

Afsluiting

Verplichte literatuur

Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Bestel dit boek hier>>

 

Aanbevolen literatuur

Berckelaer-Onnes, van, I. Degrieck, S. Hufen,M. (2017) Autisme en zintuiglijke problemen. Amsterdam: Boom uitgevers

Dunn, W. (2013) Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information.
Bestel dit boek hier >>

Stock Kranowitz, C. (2005) Uit de pas. Omgaan met sensorische integratieproblemen bij kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Bestel dit boek hier >>

De studiedag vindt plaats in (de omgeving van) Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen