Terug naar het overzicht

(ONLINE TRAINING) sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2

 • een online studiedag op 23 april 2021
 • docent: Karen de Vriend
 • tijden: van 9:00 tot 15:15
 • inhoud: een verdieping op het thema sensorische informatieverwerking (SI) bij mensen met een verstandelijke beperking, meer aandacht voor de neurologische kant van SI en de mogelijkheid om een casus in te brengen,
 • accreditatie: is toegekend door Register Vaktherapie en SKJ voor jeugdzorgwerkers & jeugd- en gezinsprofessionals. Overige accreditaties in overleg

De deelnemersprijs  is €165,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. De verplichte literatuur is niet bij de prijs inbegrepen en kan worden bij besteld voor 21,00. Als je ook deelneemt aan de inleidende training op 2 oktober krijg je een korting op de deelnemersprijs.

Wil je liever een fysieke training volgen over sensorische informatieverwerking? Bekijk dan hier de studiedag op 2 december 2021

Theoretische achtergrond en verdieping praktijk

Problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) kunnen voor mensen met een verstandelijke beperking veel hinder opleveren. Voor iedere professional werkzaam in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking is het dan ook belangrijk om enige basiskennis te hebben over sensorische informatieverwerking en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Vandaar dat FORTIOR ook een inleidende studiedag organiseert over het thema SI.

Voor mensen die hun kennis over sensorische informatieverwerking willen uitbreiden is er nu een verdiepende studiedag. Hierin wordt dieper ingegaan op de theorie en praktijk. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de neurologische onderbouwing van SI-problemen waardoor je deze problemen ook beter kunt begrijpen. De studiedag is heel praktisch zodat je er in je werk ook meteen mee verder kunt. Tijdens de studiedag leer je onder andere meer over de manier waarop je een cliënt met stoornissen in de sensorische informatieverwerking kunt herkennen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door de omgeving te veranderen of je eigen gedrag aan te passen. Daarnaast krijg je handvatten over hoe je overprikkeling bij je cliënt kunt reguleren.

 

Verdiepende studiedag

Dit is een verdiepende training. Om aan de verdiepende studiedag mee te kunnen doen, is enige voorkennis over sensorische informatieverwerking gewenst. Deze voorkennis kun je onder andere opdoen door de inleidende studiedag “Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking – stap 1” te volgen.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding van de verdiepende studiedag dien je hoofdstuk 5 en 6 door te lezen van het boek “Help sensorische prikkels” van Karen de Vriend. Hoofdstuk 1 t/m 5 worden als bekend verondersteld. Als je het boek nog niet hebt dan kun je het bij je aanmelding bestellen.

 

Interactieve online studiedag

Deze online studiedag (ofwel webinar) is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven, is webex of zoom.  Voor het volgen van de training heb je een laptop of PC nodig met een camera en stabiele internetverbinding. Als je het boek boek “Help zintuiglijke prikkels” bij je inschrijving hebt besteld dan wordt dit per post naar je opgestuurd. De hand-outs worden vooraf per e-mail verstuurd. Het digitale certificaat als bewijs van deelname wordt achteraf naar je gemaild.

Inhoud van de verdiepende studiedag

De docent Karen de Vriend (kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking) biedt je tijdens deze studiedag een verdieping van het thema sensorische informatieverwerking.

Aan het eind van de dag heb je de volgende kennis opgedaan:

 1. Je kent eenvoudige neurologische verklaringsmodellen op gebied van SI.
 2. Je herkent SI-problematiek bij een cliënt en je hebt handvatten om te herleiden wat er bij deze cliënt gebeurt.
 3. Je bent in staat een woning / werkplek aan te passen op de SI van een cliënt.
 4. Je kent je eigen SI en je begrijpt de interactie met een cliënt.
 5. Je hebt praktische handvatten om het arousal van een cliënt te reguleren.

 

Het inbrengen van een casus:

De deelnemers aan de studiedag mogen een casus inbrengen. Als deze casus minimaal een week vooraf gemaild wordt naar Inschrijvingen@fortior.info, dan zal deze tijdens de studiedag worden besproken. De docent heeft hiervoor een casusbeschrijving nodig en indien mogelijk een filmpje van de cliënt.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit 1 tot 2 uur leestijd en 5 contact uren. De studiebelasting bestaat uit 6 tot 7 uur.

 

Voorbereiding

Om de studiedag te kunnen volgen is het belangrijk dat je hoofdstuk 6 en 7  doorleest uit het boek:
Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Hoofdstuk 1 t/m 5 wordt als bekend verondersteld.

Clientgroep

De studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking. Ook eventuele bijkomende problematiek zoals autisme wordt tijdens de studiedag behandeld.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • begeleiders, spelbegeleiders, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • psychologen, orthopedagogen, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een ontwikkelingsbeperking en die al basiskennis hebben over sensorische informatieverwerking omdat ze bijvoorbeeld al eerder een studiedag over dit onderwerp hebben gevolgd.

Opmerking: Om in te schrijven voor deze studiedag is het niet verplicht om eerst de inleidende studiedag te volgen als u via andere wegen al voldoende basiskennis heeft opgedaan. Gedragsdeskundigen mogen meteen instromen in de verdiepende studiedag.

Mensen zonder basiskennis kunnen de studiedag sensorische informatieverwerking stap 1 volgen >>

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten.

Accreditatie wordt aangevraagd bij

 • SKJ voor jeugdzorgwerkers & jeugd- en gezinsprofessionals voor 5,5 punten

 

Overige accreditaties in overleg
Overige accreditaties kunnen worden aangevraagd in overleg. Neem contact op met FORTIOR voor overleg.

(Accreditatie bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG en SKJ voor gedragsdeskundigen kan helaas niet worden aangevraagd)

 

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Deelnemers die accreditatie nodig hebben voor het SKJ, kunnen hun certificaat zelf uploaden in hun dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde voor het krijgen van accreditatiepunten dat je tenminste 100% van de contact uren van de training hebt bijgewoond.

 

 

 

Karen de Vriend

Karen de Vriend is kinderfysiotherapeut en therapeut in de sensorische informatieverwerking. Ze heeft een eigen praktijk voor sensorische informatieverwerking en kinderfysiotherapie. Op dit moment is Karen naast docent bij FORTIOR ook docent bij kenniscentrum SIEM

Door haar werk in verschillende settingen heeft Karen ervaring opgedaan met diverse problematieken bij kinderen. Onder andere heeft Karen in meerdere instellingen gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft daarom veel kennis over sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In haar praktijk de Tijgersprong en Sensory Lab in Steenbergen werkt Karen met kinderen van alle leeftijden en verschillende soorten problematieken. Haar speciale aandachtsgebied is kinderen met SI-problematiek. Ze coacht ook volwassenen met SI problematiek.
Bekijk de docent

Ochtend
08:30

Online training wordt open gezet / tijd om problemen met inloggen op te lossen

09:00

Start + uitleg online etiquette en werking van het programma

09:05

Korte herhaling basistheorie en link naar neurologische verklaring.

10:30

koffiepauze

10:45

Arousal versus Window of tolerance, verklaar gedrag nog beter. Praktische toepassing oefenen.

12:00

Lunchpauze

 
Middag
12:45

Casuïstiek van cursisten uitwerken. Plenair en in kleine groepen.

14:00

Koffiepauze

14:15

Casuïstiek van cursisten uitwerken. Plenair en in kleine groepen.

15:15

Afronding + invullen online evaluatie

Aanbevolen literatuur

Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Bestel dit boek hier>>

Cranenburgh, B. van. (2014). Neurowetenschappen, een overzicht. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg (deel 1 van de serie Toegepaste neurowetenschappen. 3e herziene druk). hst 8.1 en hst 10. Bestel dit boek hier >>

Dunn, W. (2013). Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information. Bestel dit boek hier >>

Rietman, A. (2013). Werken met aandacht. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. Bestel dit boek hier >>

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief