Terug naar het overzicht

Seksuele- en genderdiversiteit binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

22 mrt 2024
Bijna vol
Online
Accreditatie

DOCENT: Wilma Mathurin
INHOUD: Tijdens deze online training bespreekt Wilma Mathurin wat er op wetenschappelijk gebied bekend is over seksuele- en genderdiversiteit bij personen met een verstandelijke beperking. En hoe je de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit kunt vergroten.
TIJDSDUUR: een online training op 22 maart 2024 van 9:30 tot 12:30 uur.
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door  NIP K&J / NVO OG (geld indien toegekend ook voor SKJ). Accreditatie kan worden aangevraagd bij V&VN .
INVESTERING: 125,00 euro p.p. inclusief verplichte literatuur. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Er is toenemende aandacht voor en bekendheid met diversiteit in gender- en seksuele oriëntatie en de invloed daarvan op de (mentale) gezondheid. De zichtbaarheid van transpersonen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tv-programma’s zoals “Hij is een zij” en “Hollands next top model” verhogen de zichtbaarheid van transpersonen in Nederland. Ook bij personen met een verstandelijke beperking is er sprake van seksuele- en genderdiversiteit.

Hoewel er in de samenleving meer aandacht is voor diversiteit in gender en seksuele oriëntatie is dit in de hulpverlening vaak nog onderbelicht. Het is belangrijk dat je als zorgprofessional comfortabel omgaat met begrippen als LHBTI+. In deze online training wordt binnen drie uur kennis en praktische handvaten geboden om zo sneller effectieve hulp te verlenen.

 

Online training

De training wordt online gegeven in het programma Zoom. Het is belangrijk dat je beschikt over een laptop of PC met een camera, luidsprekers en microfoon. Een tablet of smartphone is over het algemeen minder geschikt om een training mee te volgen.

Inhoud van de training

Tijdens deze training besteedt de docent Wilma Mathurin aandacht aan hoe jij als zorgprofessional de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit kan vergroten binnen jouw organisatie en beter zorg op maat kan leveren. Tijdens de training zal ook uitleg worden gegeven over de diagnostiek- en behandelmogelijkheden in de GGZ en in een medisch genderteam. Doordat je overzicht krijgt van de behandelmogelijkheden en jouw eigen rol in dat proces, kun je beter richting geven aan de behandeling van cliënten met genderdysforie.

 

Na afloop van de training:

 • Kan je de veelheid in begrippen rondom seksuele- en genderdiversiteit goed onderscheiden
 • Ken je verschillende genderontwikkelingspaden bij kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Beschik je over verschillende handvatten om (psychologische) zorg te verlenen aan personen met genderdysforie en een verstandelijke beperking
 • Weet je hoe je een veilige sfeer kunt creëren om tijdens intakegesprekken en de begeleiding van cliënten in gesprek te gaan over seksuele- en genderdiversiteit.
 • Kan je het gesprek aangaan met cliënten die zoekende zijn wat betreft hun gender- en of seksuele identiteit
 • Kan je LHBTI+ sensitieve zorg verlenen

De training heeft een interactief karakter. De deelnemers zullen gedurende de ochtend ook actief oefenen met de lesstof.

Studiebelasting

Om deze training te kunnen volgen dien je verplichte literatuur te lezen, zie tab literatuur. Aan het eind van de training is er een kennistoets met 10 meerkeuzevragen.

De studiebelasting bestaat uit het volgend aantal uren:

 1. Lezen 40 blz verplichte literatuur: 2 tot 4 uur
 2. Het aantal contact uren: 3,5 uur

De totale studiebelasting is naar schatting 5,5 tot 7,5 uur

 

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een matige tot lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor: psychologen, orthopedagogen, seksuologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, binnen het speciaal onderwijs, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten:

 • Herregistratie: 3 punten
 • Opleiding-diagnostiek: 2 punten
 • Opleiding-extra literatuur studie: 1 punt
 • Opleiding-overig: 1 punt

Het SKJ neemt de accreditatie van het NIP K&J / NVO OG over.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de (S)GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, genderdiversiteit, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Zij is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en van LNEO (Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

Training wordt open gezet

09:30

Opening en uitleg online etiquette

09:35

Definities, begrippen en theoretische basiskennis

10:05

Seksuele- en genderdiversiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

10:30

Instrumenten en methodes

11:15

Pauze

11:30

Wet- en regelgeving

12:30

Afsluiting, toets en evaluatie

VERPLICHTE LITERATUUR

Visser-Korevaar, W. & Vonk, J. (2017). Seksuele en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Pagina 165-187 (Hoofdstuk 8)

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier.,. Den Haag: Acco. pagina 257-283 (hoofdstuk 9)

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen