Terug naar het overzicht

Seksuele en emotionele ontwikkeling; Bejegening en gespreksvaardigheden

seksuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling
29 nov 2022
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Welmoed Visser-Korevaar
INHOUD: Het verband tussen seksuele en emotionele ontwikkeling. Aan de hand van casussen (van deelnemers zelf) wordt uitgediept hoe de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking bevorderd kan worden. Daarnaast worden adviezen gegeven voor bejegening en hoe je een gesprek over seksualiteit kunt voeren.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 29 november 2022 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ).
INVESTERING: 295,00 inclusief koffie/thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

De seksuele en emotionele ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door aandacht te besteden aan beide ontwikkelingsdomeinen bevorder je als zorgverlener de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik wordt hiermee verkleind. Als je weet wat het emotioneel ontwikkelingsniveau is in relatie tot de seksuele ontwikkeling, kun je de ondersteuning bij seksuele hulpvragen beter afstemmen zodat de cliënt kan groeien in zijn ontwikkeling. Daarnaast wordt de kans groter dat je interventies effectief zijn.

Op de inleidende studiedag heb je al kennis gemaakt met de theorie over seksuele en emotionele ontwikkeling. Deze vervolgstudiedag gaat een stap verder: je gaat zelf aan de slag met de toepassing van die theorie bij cliënten uit je eigen werksituatie. Daarna komt  bejegening ter sprake en ga je oefenen met het voeren van gesprekken over seksualiteit.

 

Praten over seksualiteit

Praten over seksualiteit is binnen zorgrelaties nog steeds niet vanzelfsprekend. Veel professionals weten zich geen raad met het onderwerp, ook niet als de cliënt er zelf over begint. Vaak is er sprake van angst voor de emoties die het praten over seks kunnen oproepen. Of men ervaart het praten over dit thema als een ongepaste nieuwsgierigheid. Soms leeft er nog de gedachte dat het beter is geen slapende honden wakker te maken. Dit zorgt ervoor dat thema’s op het gebied van seksualiteit niet concreet worden benoemd en dat er niet wordt doorgevraagd. Regelmatig wordt seksualiteit pas besproken als er sprake is van een seksueel probleem.

Ook bij mensen met een verstandelijke beperking maakt seksualiteit gewoon een onderdeel uit van hun leven. Het is dus heel belangrijk om seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking bespreekbaar te maken. Het niet bespreekbaar maken van seksualiteit kan namelijk schadelijke gevolgen hebben, zowel voor de persoon zelf als voor zijn omgeving. Als er wel gesproken wordt over gevoelens op het gebied van seksualiteit, dan worden cliënten geholpen deze gevoelens beter te begrijpen en een plek te geven.

Voor het praten over seksuele onderwerpen zijn het pedagogisch begeleidingsgesprek seksualiteit en het drie Dimensie Model nuttige hulpmiddelen. Dit zijn namelijk gesprekstechnieken waarmee je gevoelige onderwerpen bespreekbaar kunt maken. Een ander nuttig hulpmiddel is het PLISSIT-model (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy). Dit model helpt je bij het bepalen van de stappen in je begeleiding of behandeling. Op de studiedag komen deze modellen en gesprekstechnieken aan de orde.

 

Volgen van inleidende studiedag is sterk aanbevolen!

Deze studiedag is een vervolg op de studiedag Seksuele en emotionele ontwikkeling: Het bevorderen van seksuele gezondheid. Het volgen van deze inleidende studiedag wordt sterk aanbevolen.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze verdiepende studiedag zal Welmoed Visser-Korevaar de inhoud van de inleidende studiedag kort herhalen. Op de verdiepende studiedag staat ’s morgens het werken aan de casuïstiek centraal. ‘s Middags ga je actief oefenen met gespreksvaardigheden en bejegening.

Aan het eind van de dag:

 • Kun je seksueel gedrag duiden in het kader van de emotionele ontwikkeling, zo nodig in relatie tot andere ontwikkelingsgebieden.
 • Heb je meer inzicht verworven in het verbeteren van seksuele gezondheid aan de hand van je eigen casus.
 • Heb je handvatten voor bejegening in je eigen casus.
 • Heb je gespreksvaardigheden geoefend aan de hand van het pedagogisch begeleidingsgesprek seksualiteit en het drie dimensiemodel
 • Ken je het PLISSIT-model.

Studiebelasting & voorbereiding

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan deze studiedag een casus voorbereiden en vooraf mailen naar inschrijvingen@fortior.info.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Voorkennis noodzakelijk!

Om deze studiedag te kunnen volgen is voorkennis over de seksuele en emotionele ontwikkeling noodzakelijk. Deze voorkennis kun je opdoen tijdens de studiedag Seksuele en emotionele ontwikkeling; bevorderen seksuele gezondheid

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor vaktherapeuten,  gedragskundigen, (coördinerende) begeleiders, verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en GGZ (ook LVB) en voor leerkrachten, gedragskundigen en intern begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • het accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • herregistratie: 6 punten
  • opleiding – diagnostiek: 1 punt
  • opleiding – behandeling: 1,5 punten
  • opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • Het SKJ neemt de accreditatie van het NIP K&J /NVO OG over

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Register Vaktherapie


Lerarenportfolio
Deze studiedag staat in de catalogus, het overzicht in Lerarenportfolio van cursussen en opleidingen voor leerkrachten.


Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Welmoed Visser-Korevaar

Welmoed Visser-Korevaar, basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS SH, werkt vanuit haar eigen praktijk: orthopedagogisch adviesbureau Welmoed. Ook werkt „ Welmoed” in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) door het hele land.

In haar praktijk krijgt Welmoed seksuologische vragen op het gebied van onderzoek en behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking en/of autisme en eventuele complexe problematiek.

Welmoed geeft regelmatig trainingen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Deze trainingen dragen bij aan de bevordering van de seksuele gezondheid van deze kwetsbare cliënten.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

opening

09:35

Kennismaking. Herhaling begrippen. Introductieoefening

11:00

Pauze

11:15

In groepen aan de slag met casussen van de deelnemers

12:30

Lunch

 
Middag
13:15

Uitleg gespreksvaardigheden: het Drie Dimensie Model en PLISSIT. Oefenen gespreksvaardigheden

14:45

Pauze

15:00

Oefenen gespreksvaardigheden

16:15

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Visser-Korevaar, W. & Vonk, J. (2017). Seksuele en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

Deze studiedag wordt gehouden in:

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief