Schaal voor Emotionele Ontwikkeling: theorie en praktische toepassing

Terug naar het overzicht
 • De studiedag van 27 mei wordt verplaatst naar een andere datum
 • Docenten: Hilde Zevenbergen (orthopedagoog en GZ-psycholoog), Gert-Jan de Haas (neuropsycholoog), Harmke Bodewitz (orthopedagoog )
 • Locatie Utrecht
 • De studiedag bestaat uit twee delen: In de ochtend wordt het belang van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking toegelicht. En komt de achtergrond van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling aan bod. In de middag zijn er twee praktische workshops over het werken met de SEO-R² (waarin ook de SEO-V wordt besproken) en het SEO-R Kleurenprofiel.
 • Accreditatie is wordt aangevraagd bij NIP/NVO (geldt indien toegekend ook voor SKJ) en Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers

De inschrijfkosten bedragen €322,50 per persoon inclusief lunch, koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

In de afgelopen 25 jaar heeft de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling zich ontwikkeld tot een volwaardige, betrouwbare en gevalideerde schaal. Inmiddels is er de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² (SEO-R²).  De schaal is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument voor assessment in de beeldvorming, diagnostiek en ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking. Als er naast de verstandelijke beperking ook nog sprake is van gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis, dan helpt de SEO-R² om het gedrag van de persoon beter te begrijpen en kan de omgeving beter worden afgestemd op de basale behoeften van de persoon (Morisse, Sappok, De Neve en Došen, 2017).

 

Op basis van de SEO-R ontwikkelde Rachel de Groot het SEO-R Kleurenprofiel. Deze werkvorm bevat kaartjes met kleuren, illustraties en vragen. Hierdoor worden de deelnemers actiever betrokken. In Nederland wordt het kleurenprofiel gebruikt als discussie instrument in teams bij de beeldvorming van cliënten met een verstandelijke beperking.  Eind 2017 kwam ook de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Verkort (SEO-V) op de markt. Deze verkorte schaal heeft 8  domeinen in plaats van 13. Hierdoor neemt de afname minder tijd in beslag.

 

De SEO-R², de SEO-V en het SEO-R kleurenprofiel zijn verschillende instrumenten die naast elkaar kunnen worden gebruikt. Tijdens deze studiedag hoor je meer over de achtergrond van deze instrumenten en hoe je deze in de praktijk kunt gebruiken. Het doel van de dag is dat je na afloop kunt starten met het gebruik van de schalen. Als er tijdens het werken met de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling nog vragen rijzen kan er een verdiepende studiedag worden gevolgd.

 

 

Inhoud van de training

Het programma van de studiedag bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de ochtend wordt de theoretische achtergrond behandeld waarbinnen de SEO-R², de SEO-V en het SEO-R kleurenprofiel geplaatst moeten worden.

In de middag zijn er twee praktische workshops van ieder 1½ uur waaraan alle deelnemers van de studiedag kunnen deelnemen. De deelnemers worden uitgenodigd tot actieve deelname aan de workshop door eigen ervaring en praktijkvragen in te brengen. Gezien de duur van de workshops is het niet waarschijnlijk dat alle vragen (diepgaand) aan bod kunnen komen.

 

Thema’s van het ochtendprogramma:

 • Wat is emotionele ontwikkeling?
 • Neurobiologische achtergronden van emotionele ontwikkeling
 • Fasen in emotionele ontwikkeling
 • Opbouw van de SEO
 • Wetenschappelijke onderbouwing
 • Nut en noodzaak: het belang van werken met SEO
 • Hoe vertaal je de uitkomsten van de SEO naar een begeleidingsstijl?

 

Workshop SEO-R² door Hilde Zevenbergen

In deze workshop wordt het diagnostisch gebruik van de SEO-R² besproken: Hoe is de SEO-R 2 opgebouwd? hoe neem je hem af? Hoe interpreteer je de resultaten en hoe kom je tot goede begeleidingsadviezen op basis hiervan? Wat heeft de diagnosticus nodig aan kennis en vaardigheden om het instrument deze instrumenten goed te kunnen gebruiken? Ook komt tijdens deze workshop de SEO-V aan bod. Zo zal worden besproken hoe de schaal er uit ziet en hoe deze gebruikt wordt.

 

Workshop SEO-R kleurenprofiel door Niki Laurijsen

Wat kun je met het SEO-R kleurenprofiel doen? In deze workshop laat de docent zien welke mogelijkheden het SEO-R kleurenprofiel heeft. Het instrument is door zijn kleurgebruik heel geschikt om met de mensen om de cliënt heen (verwanten en professionals) een inschatting te maken van de emotionele ontwikkeling van de cliënt. Hoe gaat dit in zijn werk? En hoe leidt het kleurenprofiel tot de optimale ondersteuning van de cliënt?

 

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Cliëntgroep waarop deze studiedag betrekking heeft

De SEO-R² is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

In bepaalde gevallen wordt de SEO-R² ook toegepast bij mensen met psychiatrische stoornissen of autisme en een normale begaafdheid.

 

Doelgroep voor deze studiedag

 • psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein voor Psychodiagnostisch Werkenden
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (geldt indien toegekend ook voor SKJ)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

 

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt, zowel binnen de dagbesteding als in woonvoorzieningen.

Een belangrijke doelgroep waar Hilde mee werkt is de groep mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.
Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Gert- Jan de Haas

Gert-Jan de Haas, neuropsycholoog, is sinds 1992 werkzaam binnen (o.a.) de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit zijn bedrijf NAR-Lab wordt hij betrokken bij complexe casuïstiek binnen heel Nederland en soms daarbuiten. Hierbij is veelvuldig de vraag de verschillende componenten van gedrag bij elkaar te brengen onder een gezamenlijke noemer, de zogenaamde transnosologische benadering. Hierdoor wordt de diagnostiek meer kernachtig en eenduidig. Het sociaal-emotioneel functioneren is onontkoombaar één van deze componenten, gezien het essentiële belang voor het aangaan van relaties waarbinnen behandeling en ondersteuning plaatsvinden.

Gert-Jan de Haas is onder andere gast-docent aan de AVG-opleiding, geeft veelvuldig lezingen, publiceert en wordt geconsulteerd bij diverse inhoudelijke, maar ook organisatievraagstukken. Hij is tevens afgestudeerd musicus, maakt en publiceert muziek en is bijvoorbeeld als consulent verbonden aan Het Nationale Ballet en de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Bekijk de docent

Harmke Bodewitz

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een enorm gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders. Gaandeweg leerde ik te spelen met informatie. Problemen die ik vaker tegenkwam, bracht ik op basis van solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren. Maar dan wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Dit stelde begeleiders in staat om met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we weer samen verder konden bouwen en de cliënt met elkaar beter konden ondersteunen. Vanuit deze didactische visie zijn ook producten als de Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie, De Beeldvormingspuzzel Schalock/Puzzel Stuk: lastig-leuk-liever en het Inversief Conusmodel ontstaan. De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenprofiel, is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van ‘Wat is er aan de hand?’ naar ‘Zo gaan we ernaar handelen!’

Ik maak in mijn werk graag gebruik van beeldspraak, zintuiglijk leren, fysieke middelen, woordgrapjes, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven. Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou: “We are more alike, my friends, than we are unalike”.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Wat is emotionele ontwikkeling en waarom is het van belang daar naar te kijken?
door Hilde Zevenbergen

10:00

Neurobiologische achtergronden van emotionele ontwikkeling
door Gert-Jan De Haas

11:00

Pauze

11:15

Fasen in emotionele ontwikkeling
De opbouw van de schaal voor emotionele ontwikkeling
Hoe vertaal je de uitkomsten van de SEO naar concrete begeleiding.
door Hilde Zevenbergen

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Workshop SEO-R² door  Hilde Zevenbergen
of
Workshop SEO-R Kleurenprofiel door Niki Laurijsen

15:00

Pauze

15:15

Workshop SEO-R² door  Hilde Zevenbergen
of
Workshop SEO-R Kleurenprofiel door Niki Laurijsen

16:45

Einde

Aanbevolen literatuur

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677 Bestel dit boek hier >>

Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L.,  Došen, A. (2017) SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044135855 Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier >>

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 Kleurenprofiel revised 2. Handleiding. Doetinchem: Graviant. Bestel dit boek hier >>

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief