Terug naar het overzicht

Samenwerken met verwanten en cliënten een uitdaging? Driehoekskunde werkt!

22 nov 2019
Plaats
Fysiek

DOCENT: Chiel Egberts
INHOUD: Een handelingskader voor een effectieve samenwerking tussen zorgprofessionals en verwanten van cliënten in de langdurige zorg, zodat deze cliënten optimaal tot hun recht kunnen komen
ACCREDITATIE: Is aangevraagd bij het Registerplein en het NIP K&J/NVO OG.
INCLUSIEF: Boek Driehoekskunde van Chiel Egberts.

Deze studiemiddag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

In zijn boek Ouders op hun plek schrijft Chiel Egberts: “Cliënten zijn niet los verkrijgbaar”. Ouders (en andere verwanten) zullen altijd een belangrijke rol blijven spelen in het leven van een cliënt. Als er spanning of ruzie is tussen professionals en de familie van de cliënt, dan kan er ook geen welbevinden, ontwikkeling en autonomie zijn bij de cliënt. Daarom is het belangrijk dat begeleiders eerst investeren in de relatie met verwanten. Dit is soms hard werken, maar als het lukt is de beloning groot.

Lange tijd was er in de langdurige zorg weinig aandacht voor samenwerking met ouders en andere verwanten van cliënten. Inmiddels zijn veel professionals en zorgorganisaties ervan overtuigd dat samenwerken met het netwerk van de cliënt onderdeel is van goede zorg en ondersteuning. Driehoekskunde geeft professionals handvatten om met familie te leren samenwerken zó dat er balans ontstaat in de driehoek. Pas als er een balans is, kan de cliënt optimaal tot zijn recht komen.

Driehoekskunde biedt professionals instrumenten en vooral een taal die in de praktijk heel bruikbaar blijkt te zijn. Het is een methodiek die breed inzetbaar is. Afhankelijk van de cliënt ziet elke driehoek er anders uit, maar de dynamieken en principes zijn telkens hetzelfde. Ook professionals vormen onderling driehoeken en ook hier blijken de principes van Driehoekskunde op dezelfde manier te werken.

Chiel Egberts heeft de Driehoekskunde ontwikkeld. Op deze studiemiddag laat hij je zien waarom Driehoekskunde belangrijk is voor de cliënt, zijn of haar ouders of verwanten en voor de begeleider zelf, welke mogelijkheden de methode biedt en wat voor voordelen werken met of vanuit de Driehoekskunde heeft. Chiel zet je aan het denken over de positie die jij als professional ouders toebedeelt.

Inhoud van de studiemiddag

Chiel Egberts zal eerst een korte uitleg geven van het belang en de praktijk van het Samenwerken met Ouders/familieleden en daarna de toepassing in de eigen praktijk bespreken aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Welke onderwerpen worden behandeld?

  • het belang van wederzijds vertrouwen
  • manieren om vertrouwen te winnen en te behouden
  • het tekenen van complexe driehoeken
  • hoe kunnen organisaties gebruik maken van Driehoekskunde?

De leerdoelen

Wat je hebt meegekregen aan het eind van de middag:

  • je kunt de principes en motto’s van de Driehoekskunde uitleggen,
  • je gaat met minstens één van de motto’s aan de slag in een driehoek waarin je werkt,
  • maar bovenal: je bent anders gaan kijken, namelijk vanuit de gezichtshoek van ouders.

 

Hand-outs: Chiel Egberts deelt gewoonlijk geen hand-outs uit voorafgaand aan zijn trainingen. Tijdens de training ontvangt u een boek over Driehoekskunde dat u achteraf kunt doorlezen.

Voorbereiding & Studiebelasting

De studiemiddag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kunt u achteraf het boek doorlezen dat je tijdens de studiedag ontvangt.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dat 3,5 uur.

Doelgroep

Begeleiders, leerkrachten, verzorgers, verpleegkundigen, etc. zijn als direct betrokken professionals de eersten op wie de Driehoekskunde zich richt. Daarnaast is Driehoekskunde er ook voor professionals die voor een specifieke inbreng zorgen zoals vak- en speltherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, psychologen, interne begeleiders en AVG. Driehoekskunde is er ook voor ouders en familieleden.

De methode Driehoekskunde is niet alleen toepasbaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking maar ook in sectoren zoals ouderenzorg, psychiatrie, onderwijs en forensische zorg of in gemeenten (WMO).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten
  • Registerplein

 

Overige accreditatie in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR om te overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd via inschrijvingen@fortior.info

 

Accreditatie SKJ
Indien de accreditatie wordt toegekend door het NIP/NVO, is deze ook geaccrediteerd door het SKJ. Deelnemers die accrediatie nodig hebben van het SKJ kunnen hun certificaat uploaden in hun portfolio.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

 

Chiel Egberts

Chiel Egberts (1954) heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het eerste wat hij daar leerde, was dat de cliënt niet op zichzelf staat, maar in de eerste plaats kind van een moeder, kind van ouders is.

Toen hij in 1997 werd gevraagd om een lezing over het thema Loslaten te geven aan ouders bleek dat achteraf het begin van de Driehoekskunde te zijn. Vooral na de publicatie van zijn eerste boek (Ouders op hún plek) is zijn methodiek Samenwerken in de Driehoek vaak toegepast in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hij schrijft sinds 2002 columns over de driehoek in het tijdschrift Klik. Na zijn eerste boek volgden er nog drie.  Binnenkort zal het boek Jij bent een topper! Driehoekskunde uitgelegd aan cliënten verschijnen.

Chiel is getrouwd en vader van twee zoons. Met zijn jongste zoon vormt hij de maatschap Drienamiek. Meer informatie: www.drienamiek.nl.
Bekijk de docent

 
Middag
13:00

Ontvangst

13:30

Opening

13:35

Uitleg driehoekskunde

15:00

Pauze

15:15

Toepassing driehoekskunde in een eigen casus

17:00

Afsluiting

Literatuur

Chiel Egberts (2017). Vasthoudend loslaten. Toelaten in de driehoek cliënt, familie en professionals. Apeldoorn: Drienamiek Bekijk dit boek hier

Chiel Egberts (2019). Driehoekskunde. In J. de Bruijn & B. Twint (red.), Handboek verstandelijke beperking. Vijfentwintig succesvolle methoden. Amsterdam: Boom uitgevers. Bekijk dit boek hier

Locatie

De studiemiddag vindt plaats in:

De Zalen van Zeven
Bollenhofsestraat 138-A
3572 VT Utrecht

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief