Terug naar het overzicht

Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking

Rouwprocessen bij ouders en brussen van een kind met een beperking
21 nov 2023
Afgelast
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Gerd Claes
INHOUD: De impact van een kind met een handicap binnen een gezin. Hoe kun je als professional ouders en brussen van mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunen in hun rouwproces.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 21 november 2023 van 9:30 tot 16:30 uur.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).
INVESTERING: 260,00 inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Elke ouder heeft dromen en verwachtingen ten opzichte van zijn of haar kind. Deze droom wordt ernstig verstoord als ouders vernemen dat hun kind een beperking heeft. Plots ziet de wereld er anders uit. Dikwijls is er veel onzekerheid en onduidelijkheid: Hoe ernstig is de beperking? Wat zijn de overlevingskansen? Weke verwachtingen mogen we als ouder hebben voor de toekomst? Hoe gaan we ons als gezin reorganiseren?

Ouders komen terecht in een nieuwe wereld: gehandicapten wetgeving, tegemoetkomingen, aangepast onderwijs. En tegelijkertijd zijn er die ontzettend verwarrende gevoelens: verdriet, onmacht, woede, schuld. Vaak worden ouders vanuit hun omgeving geconfronteerd met allerlei uitspraken en goedbedoelde adviezen die ze moeilijk kunnen vatten en die ouders doen twijfelen of ze wel ‘goed’ bezig bent met hun rouwproces .

Grootouders hebben vaak met dubbele rouw te maken: ze rouwen om hun zoon of dochter dat niet het leven heeft gekregen dat ze hem of haar zo graag gunde én ze rouwen om hun kleinkind dat een beperking heeft.

Op deze studiedag staat docente Gerd Claes stil bij de betekenis en de impact van handicap in een gezin. Wat betekent handicap voor de ‘brusjes’? Hoe handhaven zij zich in dit gezin en op welke manier zoeken zij hun weg? Hoe ga je als begeleider om met deze rouwprocessen van ouders, brussen of grootouders? Hoe ziet ouderschap eruit als je een kind hebt met een handicap? Is daar een model voor of worden dit eigenzinnige of eigenwijze ouders? Door stil te staan bij al deze vragen kun je als professional groeien naar een betere dialoog met ouders.

De docent maakt korte metten met enkele mythe’s die in de loop van de tijd zijn ontstaan rond rouw en handicap. Ze zoekt samen met de deelnemers naar wat een gezin écht kan helpen als ze geconfronteerd worden met dit ‘rauw’ proces.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag geeft psychotherapeute Gerd Claes je meer inzicht op rouwprocessen bij ouders, brussen en grootouders van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast krijg je handvatten voor de manier waarop je deze verwanten hierbij kunt ondersteunen.

 

Leerdoelen:

 1. Zicht krijgen op de nieuwe rouwvisies m.b.t. het thema ‘levend verlies’
 2. Zicht krijgen op mogelijke gezinsdynamieken als er sprake is van een beperking in een gezin
 3. Het leren kennen van helpende handvatten voor de ondersteuning van ouders en brussen van mensen met een verstandelijke beperking

 

De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Rouwmythes en nieuwe(re) rouwvisies
 2. Gezinsdynamieken en contextuele begrippen m.b.t. rouw
 3. ’Brussen’ (broers en zussen): een vergeten groep

Studiebelasting

Deze studiedag kan zonder voorbereiding worden gevolgd. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. Deze studiedag bestaat uit 6 contact uren.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op ouders, broers, zussen en grootouders van kinderen, jongeren en volwassen met een beperking. Dit kan een verstandelijke beperking zijn, maar ook een lichamelijke of functiebeperking.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, psychologen, orthopedagogen en therapeuten die gezinsgericht en gezinsbegeleidend werken met mensen met een beperking.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 1,5 punt
  • Opleiding – behandeling: 1,5 punt

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of deze accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op met inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Gerd Claes

Gerd Claes  is maatschappelijk werkster, gestaltterapeute  en rouwtherapeute. Zij volgde bijscholingen in systeemdenken, contextuele therapie, familieopstellingen  en relatietherapie en werkt als psychotherapeute. Zij richtte enkele jaren geleden De Kanteling op, een psychotherapeutisch centrum in de buurt van Antwerpen dat zich specifiek richt naar personen en gezinnen die met handicap/ziekte te maken hebben. Daarnaast geeft zij lezingen en vorming voor ouders en professionelen  rond thema’s die met handicap te maken hebben.

Gerd geeft sinds een 10 tal jaren vorming en opleiding voor ouders en professionelen in de gehandicaptensector. Zij reist momenteel rond een ‘educatieve’ voorstelling over het thema “kwetsbaarheid en veerkracht’.

Zij was tot 2 jaar geleden freelance docente bij Landelijk Steunpunt Rouw te Amersfoort en momenteel is zij freelance docente bij Artevelde Hogeschool Gent voor de rouwopleiding.

Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT en VBEGP.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Rouw om wille van ‘Levend Verlies’ wat betekent dit?

10:45

Pauze

11:00

Inzicht in gezinsdynamieken als er sprake is van een beperking in een gezin

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Aandacht voor ‘de brussen’: een vergeten groep

15:00

Pauze

15:15

Tips voor hulpverleners/professionals die werken met de context van een persoon met een beperking

16:30

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, G. (2013) Kwetsbaarheid en Veerkracht: een eigenzinnige bijdrage als brus, moeder en hulpverlener  hoofdstuk in De Belie, E en Van Hove, G. (2013) Wederzijdse emotionele beschikbaarheid. Mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op weg. Antwerpen – Apeldoorn Garant Blz 269 t/m 302 bekijk dit boek hier

Claes, G. (2013). Emoties en brusjes. ‘Rouwen mag! Maar rouw staat niet gelijk met ongelukkig zijn’. In N. Seghers & B. Maes (red.). Magenta werkboek. Zorg-Werk-Leven balans voor ouders van een zorgenkind. Leuven: KU Leuven, Onderzoekseenheid gezins- en orthopedagogiek.

 

 

Deze studiedag wordt gehouden in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief