Terug naar het overzicht

(ONLINE STUDIEDAG) Puberteit bij jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

 • De online studiedag op 16 april 2021 van 9:00 tot 15:30 is VOL
 • Docent Harriët Schoenmakers
 • Inhoud: Tijdens deze studiedag hoor je meer over de veranderingen die tijdens de puberleeftijd plaatvinden bij jongere met EMB op het gebied van lichaam, seksualiteit, gedrag en emoties. Hoe kun je hier als ouder of professional mee omgaan? Welke rol kun je daar als gedragsdeskundige in spelen?
 • Accreditatie is aangevraagd bij het NIP K&G / NVO OG

De inschrijfkosten zijn 199,00. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Ook mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) bereiken de puberleeftijd. Ook bij hen verandert in de puberteit hun lichaam, seksualiteit, emoties en gedrag. Welke impact hebben deze veranderingen voor de persoon zelf? Welke veranderingen vinden er plaats als gevolg van de puberteit? Wat kunnen ouders en begeleiders doen om jongeren met EMB te ondersteunen bij de ontwikkeling die zij in hun puberteit doormaken? Over het thema puberteit bij jongeren met EMB is nog niet zoveel bekend en organisaties in de gehandicaptenzorg hebben vaak geen beleid op dit vlak.

Geen enkele persoon met een ernstige meervoudige beperking is gelijk. Omdat er zoveel verschillen zijn tussen mensen met EMB is het lastig om kennis te verzamelen die geldig is voor iedereen. Tijdens de studiedag krijg je informatie over de meest voorkomende situaties. Voor professionals, die werken met deze groep, is het belangrijk om goed naar de persoon met EMB te kijken en een aanpak op maat te ontwikkelen. In het programma van de studiedag is ruimte om eigen vragen in te brengen en om met de docent van gedachten te wisselen.

De docent Harriët Schoenmakers (gedragsdeskundige) deed in samenwerking met een collega praktijk wetenschappelijk onderzoek naar puberteit bij jongeren met EMB. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het boek “Pubers laten van zich horen”. Het boek kreeg in 2016 de Han Nakken prijs.

 

Online training

Deze online training is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven is Zoom of Webex. Om de training goed te kunnen volgen is het belangrijk dat je beschikt over een snelle internetverbinding  en een laptop of PC met geluidsboxen, camera en microfoon. Een smartphone of tablet zijn minder geschikt voor het volgen van deze training. Bij gebruik van een koptelefoon met microfoontje vermindert achtergrondgeruis. Dit is aan te raden maar in een rustige ruimte is de online bijeenkomst doorgaans goed te volgen.

De de materialen, die je nodig hebt, worden vooraf per e-mail verstuurd. Het digitale certificaat als bewijs van deelname wordt achteraf naar je gemaild.

 

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag geeft docent Harriët Schoenmakers je enkele handvatten voor de ondersteuning van jongeren met EMB. Ze gaat in op het begrip puberteit en hoe dit er uit ziet bij EMB jongeren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Lichamelijke veranderingen
 • Seksualiteit
 • Emoties en emotionele veranderingen signaleren
 • Gedrag en gedragsveranderingen
 • Ontwikkeling stimuleren
 • Ondersteuning van ouders en gezin
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk rond de cliënt

Studiebelasting en voorbereiding

Ter voorbereiding van de training dient de volgende literatuur te worden gelezen:

Schoenmakers, H., Vos-Dijkslag, de, N. (2016) Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen Baarn: Amerpoort Download dit boek hier

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is het aantal contact uren (= 5 uur en 45 minuten) en het lezen van de literatuur (= 2 uur). De verwachte studiebelasting is 7 uur en 45 minuten.

 

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op jongeren met een ernstige meervoudige beperking

 

Doelgroep studiedag

De studiedag is op WO / HBO niveau. De volgende beroepsgroepen kunnen deelnemen aan de studiedag:

 • psychologen, orthopedagogen die werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking,

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • Indien accreditatie wordt toegekend door NIP K&J / NVO OG dan geldt deze ook voor het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Harriët Schoenmakers

Harriët Schoenmakers is sinds 2002 gedragsdeskundige bij Amerpoort en daarvoor bij andere instellingen. Zij werkt al vele jaren met mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Bij kinderdagcentrum De Blauwe Vogel in Soest, ontstond haar interesse in dit onderwerp. In 2013 en 2014 deed zij de masterclass wetenschappelijk onderzoek in de gehandicapten-zorg van de VGN. Het resultaat was het boek “Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen” dat ze samen met Nadi de Vos-Dijkslag schreef. Het boek kreeg in 2016 de Han Nakken prijs.
Bekijk de docent

Ochtend
08:30

Training wordt open gezet

09:00

Opening

10:05

– Inleiding en verkennen begrippen EMB & puberteit

– Welke veranderingen vinden plaats in de puberteit en wat betekent dit voor de persoon?

10:15

Pauze

10:30

Ontwikkeling en/of achteruitgang: Welke doelen en welk programma past bij de puberteit?

12:00

Lunchpauze

 
Middag
12:45

– Hoe kun je ouders ondersteunen van jongeren met EMB?

– Hoe creëer je en onderhoud je een netwerk? Kun je werken aan inclusie?

14:00

Pauze

14:15

– Werken aan een visie op puberteit, bij jezelf en in je organisatie

15:15

Ruimte voor vragen & uitwisselen ervaringen

15:30

Afsluiten en invullen van evaluatie

Verplichte Literatuur

Schoenmakers, H., Vos-Dijkslag, de, N. (2016) Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen Baarn: Amerpoort Bestel dit boek hier

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief