Terug naar het overzicht

Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model
16 dec 2022
Afgelast
Hybride
Accreditatie

DOCENTEN: Filip Morisse en Leen De Neve
INHOUD: ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking met probleemgedrag of een psychiatrische stoornis op basis van de ontwikkelingsdynamische benadering
TIJDSDUUR: Een studiedag op 16 december 2022 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Utrecht en online
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)
INVESTERING: 300,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

 

Inschrijven nieuwsbrief

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn door hun verstandelijke beperking extra kwetsbaar op vlak van geestelijke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen met een verstandelijke beperking 3 tot 5 keer meer problematisch gedrag en psychiatrische stoornissen voorkomen dan bij de normaal begaafde populatie. Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- of psychiatrische problemen hebben recht op en nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Deze ondersteuning zou zich zowel moeten richten op gewone als op speciale noden. Om cliënten met geestelijke gezondheidsproblemen adequaat te kunnen ondersteunen, is een goed begrip van hun persoonlijkheidsontwikkeling nodig. Op basis daarvan kunnen ondersteuning en behandeling worden afgestemd op wat de cliënt nodig heeft.

De ontwikkelingsbenadering is van grote waarde gebleken bij de diagnostiek, behandeling en preventie van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Door rekening te houden met de emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kan het gebruik van psychofarmaca en van vrijheidsbeperkende maatregelen worden beperkt.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Inhoud

De docenten Filip Morisse en Leen de Neve belichten tijdens de studiedag hoe professionals in de gehandicaptenzorg en in geestelijke gezondheidszorg kunnen aankijken tegen zowel geestelijke gezondheid als psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Filip Morisse en Leen de Neve behandelen op deze studiedag een aantal begrippen die kunnen helpen bij het begrijpen en diagnosticeren van problematisch gedrag en psychiatrische stoornissen.  Enerzijds pleiten ze voor een grotere gevoeligheid voor psychopathologie, anderzijds waarschuwen ze voor een te verregaande ‘psychiatrisering’ voor in wezen adaptief en normaal gedrag, ten minste als men het begrijpt vanuit de emotionele ontwikkeling van cliënten. Ze gaan ook in op de vraag hoe dit begrip kan leiden tot een afgestemde en doelmatige ondersteuning en behandeling met als doel een voldoende kwaliteit van leven.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Hoe ziet het continuüm normaal gedrag, abnormaal gedrag en psychiatrische stoornis eruit?
 • De meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking komen aan bod: stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis), psychotische stoornissen (vnl. schizofrenie) en gehechtheidsproblemen (vaak borderline, PTSD …). We behandelen telkens symptomen, oorzaken, agogische en medicamenteuze behandeling en prognose.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze cursus is een must voor elke professional die regelmatig geconfronteerd wordt met gedrags- en/of psychiatrische problemen bij personen met een beperking. Voorkennis is niet vereist, praktijkervaring wel.

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, teamleiders, managers en begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, leraren en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten
  • herregistratie: 6 punten
  • opleiding – behandeling: 1 punt
  • opleiding – diagnostiek: 2 punten

 

Accreditatie SKJ
Als de studiedag wordt geaccrediteerd voor het NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Accreditatie V&VN
Als de studiedag wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG dan kunnen Verpleegkundig specialisten deze studiedag in hun portfolio zetten onder “elders geaccrediteerde scholing”

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Filip Morisse

Filip is orthopedagoog en medewerker outreach De Steiger in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Daarnaast is hij wetenschappelijk medewerker van EQUALITY Research Collective (Hogeschool Gent). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SENS-EO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Ook is hij lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en vice-president van de European Association for Mental Health in Intellectual Disabilties (EAMHID). Filip is in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit van Gent op het proefschrift Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek. Hij is gastprofessor aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Orthopedagogiek). Filip is auteur en co-auteur van meerdere boeken en artikelen over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Leen de Neve

Leen De Neve is orthopedagoog en coördinator van Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor het zorgprogramma ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SENS-EO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening
Ad van den Broek

09:35

Geestelijke gezondheid en psychopathologie: verband met emotionele ontwikkeling en kwaliteit van bestaan

11:00

Pauze

11:15

Gehechtheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking

12:30

Lunch

 
Middag
13:15

Psychotische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

14:45

Pauze

15:00

Stemmingsstoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

16:15

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F. (2021). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking: een onderzoek naar de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek. Universiteit van Gent (proefschrift).

Morisse, F., Vandevelde, S. (2021) Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen: Theorie onderzoek en praktijk . Antwerpen / ’s Hertogenbosch: Gompel&Svacina

De studiemiddag vindt plaats in Utrecht, de exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen