Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Terug naar het overzicht
 • Een studiedag op 3 juni 2019
 • docenten: Filip Morisse en Leen De Neve
 • over: ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking met probleemgedrag of een psychiatrische stoornis op basis van de ontwikkelingsdynamische benadering
 • accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) en Register Vaktherapie

De studiedag Psychopathologie en geestelijke gezondheid duurt van 10:00 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €300,00 per persoon inclusief BTW, koffie, thee en lunch.

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn door hun verstandelijke beperking extra kwetsbaar op vlak van geestelijke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen met een verstandelijke beperking 3 tot 5 keer meer problematisch gedrag en psychiatrische stoornissen voorkomen dan bij de normaal begaafde populatie. Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- of psychiatrische problemen hebben recht op en nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Deze ondersteuning zou zich zowel moeten richten op gewone als op speciale noden. Om cliënten met geestelijke gezondheidsproblemen adequaat te kunnen ondersteunen, is een goed begrip van hun persoonlijkheidsontwikkeling nodig. Op basis daarvan kunnen ondersteuning en behandeling worden afgestemd op wat de cliënt nodig heeft.

De ontwikkelingsbenadering is van grote waarde gebleken bij de diagnostiek, behandeling en preventie van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Door rekening te houden met de emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kan het gebruik van psychofarmaca en van vrijheidsbeperkende maatregelen worden beperkt.

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang ontwikkelingsdynamische benadering

Inhoud

De docenten Filip Morisse en Leen de Neve belichten tijdens de studiedag hoe professionals in de gehandicaptenzorg en in geestelijke gezondheidszorg kunnen aankijken tegen zowel geestelijke gezondheid als psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Filip Morisse en Leen de Neve behandelen op deze studiedag een aantal begrippen die kunnen helpen bij het begrijpen en diagnosticeren van problematisch gedrag en psychiatrische stoornissen.  Enerzijds pleiten ze voor een grotere gevoeligheid voor psychopathologie, anderzijds waarschuwen ze voor een te verregaande ‘psychiatrisering’ voor in wezen adaptief en normaal gedrag, ten minste als men het begrijpt vanuit de emotionele ontwikkeling van cliënten. Ze gaan ook in op de vraag hoe dit begrip kan leiden tot een afgestemde en doelmatige ondersteuning en behandeling met als doel een voldoende kwaliteit van leven.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Hoe ziet het continuüm normaal gedrag, abnormaal gedrag en psychiatrische stoornis eruit?
 • De meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking komen aan bod: stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis), psychotische stoornissen (vnl. schizofrenie) en gehechtheidsproblemen (vaak borderline, PTSD …). We behandelen telkens symptomen, oorzaken, agogische en medicamenteuze behandeling en prognose.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze cursus is een must voor elke professional die regelmatig geconfronteerd wordt met gedrags- en/of psychiatrische problemen bij personen met een beperking. Voorkennis is niet vereist, praktijkervaring wel.

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, teamleiders, managers en begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, leraren en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek 2 punten
  • Opleiding – behandeling 1 punt
 • Aangezien de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Accreditatie V&VN
Als de studiedag wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG dan kunnen Verpleegkundig specialisten deze studiedag in hun portfolio zetten onder “elders geaccrediteerde scholing”

 

Accreditatie bij andere beroepsverenigingen
Als je accreditatie nodig hebt van een andere beroepsvereniging dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR voor overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP K&J/NVO OG. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je bij je beroepsvereniging bent ingeschreven. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR.

Filip Morisse

Filip Morisse is zorgmanager in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Hij heeft 28 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SEN-SEO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking.. In 2014 startte hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Gent (Emotional Development in persons with intellectual disabilities: A study into the design and the effectiveness of a support method. Promotor: Prof. Dr. S. Vandevelde; co-promotor: Prof. Dr. G. Van Hove).

Hij is auteur van meerdere boeken en artikelen over dit thema.
Bekijk de docent

Leen de NeveLeen De Neve is ortho-agoog in Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor de cluster ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SEN-SEO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.


Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:05

Geestelijke gezondheid en psychopathologie: verband met emotionele ontwikkeling en kwaliteit van bestaan

11:15

Pauze

11:30

Gehechtheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking

12:30

Lunch

 
Middag
12:30

Psychotische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

15:00

Pauze

15:15

Stemmingsstoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

17:00

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

De studiedag wordt gehouden in:

Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief