Terug naar het overzicht

(HYBRIDE TRAINING) Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model

Psychopathologie en geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit de bril van het ontwikkelingsdynamisch model
 • De studiedag op 14 juni is geannuleerd.
 • te volgen online of op locatie in Utrecht (goed bereikbaar met de auto & met OV)
 • docenten: Filip Morisse en Leen De Neve
 • over: ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking met probleemgedrag of een psychiatrische stoornis op basis van de ontwikkelingsdynamische benadering
 • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie en wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)

De inschrijfkosten bedragen 300,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn door hun verstandelijke beperking extra kwetsbaar op vlak van geestelijke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen met een verstandelijke beperking 3 tot 5 keer meer problematisch gedrag en psychiatrische stoornissen voorkomen dan bij de normaal begaafde populatie. Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- of psychiatrische problemen hebben recht op en nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Deze ondersteuning zou zich zowel moeten richten op gewone als op speciale noden. Om cliënten met geestelijke gezondheidsproblemen adequaat te kunnen ondersteunen, is een goed begrip van hun persoonlijkheidsontwikkeling nodig. Op basis daarvan kunnen ondersteuning en behandeling worden afgestemd op wat de cliënt nodig heeft.

De ontwikkelingsbenadering is van grote waarde gebleken bij de diagnostiek, behandeling en preventie van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. Door rekening te houden met de emotionele ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kan het gebruik van psychofarmaca en van vrijheidsbeperkende maatregelen worden beperkt.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Wat heb je nodig om online deel te nemen.

FORTIOR maakt gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Je kunt deelnemen via je browser.

Voor het online deelnemen aan een training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een training. Voor een optimale verbinding (zonder storing) gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

Waar moet je rekening mee houden bij het deelnemen aan de fysieke bijeenkomst

Bij de organisatie van de fysieke bijeenkomst houden de locatie, de docent en FORTIOR zich aan de corona richtlijnen van de overheid, zoals: 1,5 meter afstand, ventilatie, verplichte mondkapjes en extra hygiëne maatregelen.

FORTIOR verzoekt je om niet naar de studiedag te komen als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag of kun je alsnog online deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per email of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

Inhoud

De docenten Filip Morisse en Leen de Neve belichten tijdens de studiedag hoe professionals in de gehandicaptenzorg en in geestelijke gezondheidszorg kunnen aankijken tegen zowel geestelijke gezondheid als psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Filip Morisse en Leen de Neve behandelen op deze studiedag een aantal begrippen die kunnen helpen bij het begrijpen en diagnosticeren van problematisch gedrag en psychiatrische stoornissen.  Enerzijds pleiten ze voor een grotere gevoeligheid voor psychopathologie, anderzijds waarschuwen ze voor een te verregaande ‘psychiatrisering’ voor in wezen adaptief en normaal gedrag, ten minste als men het begrijpt vanuit de emotionele ontwikkeling van cliënten. Ze gaan ook in op de vraag hoe dit begrip kan leiden tot een afgestemde en doelmatige ondersteuning en behandeling met als doel een voldoende kwaliteit van leven.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Hoe ziet het continuüm normaal gedrag, abnormaal gedrag en psychiatrische stoornis eruit?
 • De meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking komen aan bod: stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis), psychotische stoornissen (vnl. schizofrenie) en gehechtheidsproblemen (vaak borderline, PTSD …). We behandelen telkens symptomen, oorzaken, agogische en medicamenteuze behandeling en prognose.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

Deze cursus is een must voor elke professional die regelmatig geconfronteerd wordt met gedrags- en/of psychiatrische problemen bij personen met een beperking. Voorkennis is niet vereist, praktijkervaring wel.

 • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, teamleiders, managers en begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, teamleiders, leraren en interne begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • Het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten
  • herregistratie: 6 punten
  • opleiding – behandeling: 1 punt
  • opleiding – diagnostiek: 2 punten

 

Accreditatie SKJ
Als de studiedag wordt geaccrediteerd voor het NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Accreditatie V&VN
Als de studiedag wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG dan kunnen Verpleegkundig specialisten deze studiedag in hun portfolio zetten onder “elders geaccrediteerde scholing”

 

Accreditatie bij andere beroepsverenigingen
Als je accreditatie nodig hebt van een andere beroepsvereniging dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR voor overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Filip Morisse

Filip Morisse is zorgmanager in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Hij heeft 28 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast geeft Filip consultatie/advies en opleiding/vorming aan heel wat voorzieningen en diensten in Vlaanderen en Nederland. Filip is één van de trekkers van de SEN-SEO beweging in Vlaanderen, die expertise verspreidt over de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking.. In 2014 startte hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Gent (Emotional Development in persons with intellectual disabilities: A study into the design and the effectiveness of a support method. Promotor: Prof. Dr. S. Vandevelde; co-promotor: Prof. Dr. G. Van Hove).

Hij is auteur van meerdere boeken en artikelen over dit thema.
Bekijk de docent

Leen de Neve

Leen De Neve is ortho-agoog in Outreach De Steiger, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent, België). Ze werkte meer dan tien jaar in de gehandicaptensector, bij teams die jongeren en volwassenen ondersteunen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren ondersteunt ze vanuit een mobiel team de (professionele en natuurlijke) omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze is ook doelgroeporthopedagoog voor de cluster ‘dubbeldiagnose’ van het P.C. Dr. Guislain.  Daarnaast geeft ze scholing en opleiding aan ondersteuners en is ze reeds jarenlang mede-trekker van de SEN-SEO-beweging, voornamelijk rond het thema ‘van inschatting naar ondersteuning’.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:05

Geestelijke gezondheid en psychopathologie: verband met emotionele ontwikkeling en kwaliteit van bestaan

11:15

Pauze

11:30

Gehechtheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking

12:30

Lunch

 
Middag
12:30

Psychotische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

15:00

Pauze

15:15

Stemmingsstoornissen bij personen met een verstandelijke beperking

17:00

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

De studiemiddag vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief