Terug naar het overzicht

Professionele standaarden Beeldvorming en Ondersteuning

01 dec 2023
Afgelast
Fysiek

DOCENT: Wil Buntinx
INHOUD: In een kort tijdsbestek krijg je een overzicht van de belangrijkste professionele standaarden met betrekking tot beeldvorming en ondersteuning bij ‘verstandelijke beperkingen’. Wat zijn good practices voor de multidisciplinaire praktijk op basis van recente internationale publicaties?
TIJDSDUUR:
Een studiedag op 1 december 2023 van 10:00 tot 15:45 uur.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG.
INVESTERING: 230,00 euro p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Individuele beroepsbeoefenaren (psychologen, pedagogen, artsen, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten) hebben natuurlijk de taak om het eigen vakgebied bij te houden. Maar zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen is multidisciplinair. Slagen wij erin om in de samenwerking tussen deze disciplines ook valide standaarden te volgen? Hoe werkt ‘klinisch oordeel’?

 

Onderbouwing van je werkwijze

Het is belangrijk om jezelf als professional regelmatig de volgende vragen te stellen: Waarop is onze werkwijze gebaseerd? Hoe verantwoord ik conclusies met betrekking tot beeldvorming over het functioneren van een persoon met verstandelijke beperkingen? Hoe onderbouw ik op een valide manier een indicatie? Waarmee dien ik rekening te houden bij het ontwikkelen en geven van ondersteuning? Hoe sluit mijn behandeling aan bij de ondersteuningsbehoeften van de cliënt?

 

Snelle update van nieuwste inzichten, criteria en standaarden

Kennis en gebruik van professionele standaarden is essentieel voor een valide diagnostiek en beeldvorming maar ook voor het ontwikkelen van ondersteuning en behandeling die daarbij goed aansluit. Dit geldt niet alleen binnen disciplines afzonderlijk maar ook voor het samenbrengen van multidisciplinaire informatie. Voor deze studiedag werden de belangrijkste professionele richtlijnen en handreikingen samengevat. Deelnemers krijgen zo een snelle update van de nieuwste inzichten en worden zich bewust van criteria en standaarden in hun eigen praktijk van beeldvorming, ondersteuning en behandeling van mensen met verstandelijke beperkingen in hun eigen praktijk.

 

AAIDD handleiding

Deze studiedag biedt de gelegenheid om in kort tijdsbestek kennis te nemen van de belangrijkste actuele standaarden en modellen van good practices in persoonsgerichte diagnostiek, beeldvorming en ontwikkeling van ondersteuning.

De inhoud van de studiedag is gebaseerd op de meest recente handleiding Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).

 

De AAIDD gaat uit van een integrale visie op het menselijk functioneren. Bij de samenstelling keek een internationale werkgroep van professionals naar de implicaties van recent onderzoek en nieuwe inzichten met betrekking tot het fenomeen ‘verstandelijke beperking’. Het boek behandelt professionele standaarden met betrekking tot diagnostiek, categoriseren, klinisch oordeel, beeldvorming en ondersteuning. Het gaat om open modellen, dat wil zeggen dat er volledig ruimte blijft voor methoden en criteria vanuit het eigen vakgebied maar dat integratie daarvan verantwoord kan plaatsvinden zonder dat ‘stokpaardjes’ of verouderde standaarden het beeld verengen of vertekenen. Er worden geen specifieke instrumenten of methoden gepromoot maar er wordt een kader voor integratie geformuleerd samen met criteria voor good practices.

 

Inhoud van de studiedag

Doel van de studiedag

  • Bevorderen van kennis van actuele internationale standaarden en criteria voor diagnose, beeldvorming en ondersteuning
  • Overeenkomsten en verschillen tussen benaderingen van DSM-5, ICF en AAIDD; waar komen deze vandaan en welke lijn kan best worden gevolgd en waarom?
  • Handreikingen bieden voor efficiënt en valide interdisciplinair werken
  • Reflectie op eigen praktijk om verbeterpunten op het spoor te komen

 

Leerdoelen

  • Bekend worden met de overeenkomsten en verschillen van diagnosecriteria volgens de AAIDD, DSM-5 en ICD-11.
  • Kennis opdoen van het AAIDD model ‘Menselijk Functioneren’ als referentiekader voor interdisciplinaire Beeldvorming in verbinding met Ondersteuning.
  • Eigen werkwijzen spiegelen aan professionele standaarden en modellen.
  • Praktische tips en tools ontvangen voor beeldvorming en onderzoek van ondersteuningsbehoeften.

Voorbereiding en studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.  De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dat 5 uur.

Deelnemers ontvangen aan het eind van de studiedag een uitgebreide boekbespreking (AAIDD 12th edition) en een Handreiking ‘Van Persoonlijke Wensen en Doelen via Ondersteuningsbehoeften naar Afspraken’.

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, AVG-en, vaktherapeuten, onderzoekers en andere belangstellenden die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen in grote en kleine instellingen voor zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, in de GGZ, het speciaal onderwijs of eigen praktijk.

De studiedag is bijzonder geschikt voor studenten en beginnende beroepsbeoefenaren in de sector

Accreditatie 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatie bureau NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten:

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog (np)/FAAIDD met een brede ervaring zowel als professional (begeleider, behandelaar en bestuurder), onderzoeker (Maastricht University, INSERM Parijs, AAIDD Washington) en docent (Maastricht University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fortior). Hij is thans werkzaam als consultant en docent, onder meer voor de VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek.

In 1997 werd hij opgenomen in de AAIDD commissie die het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ samenstelt. In die hoedanigheid werkte hij mee aan eerdere edities van dit handboek en publiceert samen met Robert Schalock, Ruth Luckasson, Marc Tassé, Jim Thompson en Mike Wehmeyer. Hij maakt deel uit van de groep internationale experts die werkte aan de twaalfde uitgave van het handboek Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports.

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

– De professionele praktijk in vier vragen

– De context: interactionele visie op mensen met beperkingen

– Diagnostische criteria en voorwaarden

– Verschillen en overeenkomsten tussen DSM-5, ICD-11, ICF en AAIDD-definities van ‘verstandelijke beperking’

11:00

Pauze

11:15

– Zin en onzin van modellen

– Hoe een goed model ordening en eenheid brengt in interdisciplinaire communicatie

– Het AAIDD model van het menselijk functioneren (en alternatieven)

– ‘Niveaus van functioneren’: Dos and Dont’s van categoriseren

12:15

Wrap up samen me de deelnemers

12:30

Einde van het ochtenddeel

 
Middag
13:30

– Denken in termen van ondersteuningsbehoeften: wat en waarom?

– Ondersteuningsproces: een model

– Zicht krijgen op ondersteuningsbehoeften (zonder moeilijke woorden)

– Relatie met ‘Kwaliteit van Bestaan’

14:30

Pauze

14:45

– Verbinden van persoonlijke belevingen en wensen van de cliënt met ondersteuningsbehoeften vanuit het perspectief van de professional: een handreiking

– Gebruik van klinisch oordeel

15:30

Wrap up samen met de deelnemers

15:45

Einde

Aanbevolen literatuur

Buntinx W.H.E.. (2022). Modellen: mogelijkheden en beperkingen. Blog https://www.fortior.info/blogs/modellen-mogelijkheden-en-beperkingen/

Schalock, R.L., Luckasson, R., & Tassé, M.J. (2021). Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (12th ed.). Washington D.C.: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Buntinx, W.H.E. (2020). Kwaliteit van Bestaan. Reflectie en vergelijking met de Capability Approach, het Waardigheidsparadigma en Positieve Gezondheid. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 46 (1), 10–21.

Buntinx, W.H.E., & Schalock, R. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), 283–294.

De Bruyn, E., Ruijssenaars, A., Pamijer, N., & Aarle E. van (2006). De Diagnostische cyclus. Een praktijkleer. Leuven/Voorburg: Acco.

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief