Terug naar het overzicht

Persoonlijkheidsontwikkeling en psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking

  • De studieochtend op 16 april 2019 is geannuleerd
  • docent: Anton Došen
  • over de het verloop van de ontwikkeling van de persoonlijkheid bij mensen met een verstandelijke beperking
  • accreditatie wordt aangevraagd bij het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (na toekenning geldt deze accreditatie ook voor het SKJ).

Ben je geïnteresseerd in trainingen over persoonlijkheidsontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking? Bekijk dan de trainingsagenda van FORTIOR

Persoonlijkheidsontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking verloopt in meer opzichten anders dan bij de doorsnee ontwikkelde mens. Cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling kunnen achter blijven, affectregulatie en adaptatie kunnen verstoord zijn, en gedrag en psychische welbevinden van de persoon kunnen problematisch worden. Al deze afwijkingen van de ‘normale’ ontwikkeling betekenen niet dat alle mensen met een verstandelijke beperking per definitie probleemgedrag laten zien of een geestelijke stoornis hebben. Het algemene standpunt van tegenwoordig is dat mensen met een verstandelijke beperking, onafhankelijk van de ernst van hun beperking, normaal gedrag kunnen hebben en psychisch gezond kunnen zijn. De voorwaarde hiervoor is wel, dat de omgeving de basale behoeften van de persoon onderkent en er adequaat mee omgaat. Voor deze taak is het nodig dat de omgeving inzicht in de persoonlijkheidsontwikkeling van deze mensen heeft.

Emotionele ontwikkeling (EO) is een wezenlijk aspect van de persoonlijkheidsontwikkeling. Onderkenning van het niveau van emotionele ontwikkeling van de persoon is veel zeggend over zijn of haar basale emotionele behoeften, motivaties en gedrag. Hiernaast spelen de levenservaringen van de persoon een belangrijke rol in zijn psychosociale functioneren en in zijn psychische gezondheid.

Inhoud studiedag Persoonlijkheidsontwikkeling en psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Tijdens de studiedag bespreekt Anton Došen de fasische ontwikkeling van de persoonlijkheid en presenteert hij praktijkvoorbeelden. Gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen van mensen met een verstandelijke beperking worden per fase van persoonlijkheidsontwikkeling toegelicht. Hulpverlening bij verschillende niveaus van persoonlijkheidsontwikkeling en bij verschillende psychische gezondheidsproblemen krijgt in het bijzonder aandacht.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit vier contacturen.

Niveau van de studiedag en doelgroep

De studiedag over emotionele ontwikkeling is op academisch niveau. De stof, die op deze studiedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

De dag is vooral bedoeld voor

  • psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en, managers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
  • psychologen, orthopedagogen en teammanagers in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (na toekenning geldt deze accreditatie ook voor het SKJ).

 

Accreditatie bij andere beroepsverenigingen
Als je accreditatie nodig hebt van een andere beroepsvereniging dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR voor overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP K&J/NVO OG. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je bij je beroepsvereniging bent ingeschreven. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR.

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen is kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties neemt hij al meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zet hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend

Opening

-Persoonlijkheidsontwikkeling als construct

-Persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling en gedrag

10:45

Pauze

11:00

-Probleemgedrag en psychiatrische stoornissen per fase – Van de persoonlijkheidsontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

12:30

Lunchpauze

12:45

-Persoonlijkheidsstoornissen bij mensen met een verstandelijk beperking

-Hulpverlening per fase van de persoonlijkheidsontwikkeling

14:00

afsluiting

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk), blz. 49-81. Bestel die boek hier>>

Došen, A. (2017). Neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., Sappok,T., Neve de, L., & Došen, A. (2017). SEO-V. Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking-Verkort. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Bestel dit boek hier>>

De studiedag wordt gehouden in:

Lunchcafé In De Roos
Zuiderparkweg 282
5216 HE ‘s-Hertogenbosch

In de buurt van het lunchcafé is voldoende parkeergelegenheid.

Als je met het OV komt dan moet je vanaf Den Bosch CS nog een stukje met de bus

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief