Terug naar het overzicht

Oplossingsgericht Werken met mensen met een verstandelijke beperking

  • Een studiedag op 3 maart 2014
  • Docent: John Roeden
  • een introductie op oplossingsgericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook komt oplossingsgericht werken binnen een team aan bod

Deze training wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief

Oplossingsgericht werken (OW) is een nieuwe begeleidingsmethodiek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Bij OW kijkt de begeleider vooral naar de mogelijkheden van de cliënt in de toekomst en “niet” naar oorzaken en problemen uit het verleden. De cliënt is de expert, zijn ideeën, toekomstwensen en successen dienen als vertrekpunt voor oplossingen.

 

Wat wil je wel?

‘Wat wil je wel?’ Dat is een van de vele oplossingsgerichte vragen die je kunt stellen aan een cliënt met een verstandelijke beperking. In een oplossingsgericht gesprek wordt onderzocht wat de cliënt zelf wil. Zijn gewenste toekomst wordt concreet. De oplossingsgerichte begeleider stelt vragen over het verleden. Niet over eerdere problemen. Wel over eerdere successen. De begeleider benadrukt vooral de kwaliteiten van de cliënt. Stap voor stap bereikt de cliënt zijn unieke doel. Belangrijke personen in de omgeving van de cliënt helpen de cliënt om zijn eigen doel te bereiken.

 

Positief toekomstperspectief

Oplossingsgericht werken (OW) is een nieuwe begeleidingsmethodiek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze methode heeft de cliënt veel te bieden, want het schept hoop, optimisme en een positief toekomstperspectief. De methode zorgt voor een échte samenwerking tussen de cliënt en begeleider. OW kan ook gebruikt worden voor de verbetering van samenwerking in teams. Mensen werken namelijk beter samen als zij een gezamenlijk positief doel hebben voor de toekomst.

 

Open houding

Bij oplossingsgericht werken hoort dat begeleiders hun eigen zienswijzen, meningen en vooroordelen kunnen loslaten. Ze hebben een houding -van-niet-weten en zien weerstand als nuttige informatie. De begeleider heeft het vertrouwen dat de capaciteiten en mogelijkheden van de cliënt op een bepaald moment naar boven komen.

Centraal in oplossingsgericht werken staat het gespreksmodel met tien stappen. Daarnaast worden diverse ‘lopers’ besproken, dit zijn strategieën om met uitdagende begeleidingssituaties om te gaan.

John Roeden is Gz-psycholoog en gedragstherapeut en gepromoveerd op het onderwerp ‘oplossingsgerichte therapie en coachen in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Hij geeft je tijdens de studiedag een introductie op het oplossingsgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook vertelt John over hoe je oplossingsgericht werken kunt inzetten in een team.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. De uitgangspunten van OW
  2. De vijf soorten vragen van OW
  3. Oplossingsgerichte intervisie
  4. Oplossingsgerichte uitdagingen uit de praktijk
  5. Creatieve oplossingsgerichte hulpmiddelen

De studiedag is zeer interactief. Het sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk van professionals in de zorg. Naast de theorie doen de deelnemers oefeningen met –onder andere – tweegesprekken, vragen stellen en gebruik van muziek, beweging en visualisaties.

De studiedag was te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst konden de deelnemers vooraf of achteraf de gids de oplossingsgerichte begeleider doorlezen.

De studiebelasting bestond uit het aantal contact uren. In dit geval waren dat 6 uren.

Voor oplossingsgericht werken is taal nodig daarom is de methodiek alleen geschikt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en niet voor mensen met een ernstige beperking.

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders, schoolbegeleiders, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, therapeuten en psychiaters en managers

Voor deze studiedag zijn geen accreditaties aangevraagd.

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief