Terug naar het overzicht

(ONLINE WORKSHOP) Methodisch aan de slag met het model de draad

 • Een online workshop op 25 januari van 13:30 tot 16:30
 • Docent: Gerrit Vignero
 • Inhoud: In deze workshop krijg je zicht op hoe je methodisch met de draad kan werken. De stappen in de methode worden voorgesteld. Aan de hand van voorbeelden wordt de methode geïllustreerd.
 • Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ en Registerplein

Prijs: deelnemen aan de workshop kost 75,00 p.p. inclusief een aantal schema’s die per post worden verzonden. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

In deze workshop leer je de methodiek beter kennen. Aan de hand van een aantal videofragmenten word je aan het werk gezet en krijg je er een beeld van hoe je stap voor stap met de methode kunt werken. De bedoeling is dat je handvatten krijgt om met de methode aan de slag te gaan.

 

 Gratis inleidend webinar

Voorafgaand aan de verdiepende online workshop kun je een gratis webinar volgen waarin het model van de draad in vogelvlucht wordt uitgelegd.  Bekijk hier het gratis webinar

 

Online workshop

Deze workshop is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex of Zoom. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

Inhoud

In deze workshop worden de volgende thema’s behandeld:

 • Korte synthese van het model en ruimte voor vragen.
 • De stappen in de methode. Hoe ga je aan de slag met de draad?
 • Het werkschema.
 • Oefening met het werkschema aan de hand van enkele filmpjes.
 • Voorbeelden van ingevulde werkschema’s.
 • De methode gebruiken met ouders en cliënten.

Studiebelasting en voorbereiding

Je kunt de online workshop volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting is 3 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de workshop heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De workshop is vooral bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs
 • Ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking (een gereduceerd tarief is bespreekbaar)

Accreditatie

Voor deze online workshop wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • SKJ
 • Registerplein voor PDW-ers

Certificaat en invoeren presentie

Na afloop van de workshop krijg je een digitaal certificaat pet mail. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Het certificaat kun je vervolgens uploaden bij het register van je beroepsvereniging.

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Literatuur

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701.

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief