Terug naar het overzicht

Methodisch aan de slag met het model de draad

19 jan 2024
Plaats
Online
Accreditatie

DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: In deze workshop krijg je zicht op hoe je methodisch met de draad kan werken. De stappen in de methode worden voorgesteld. Aan de hand van voorbeelden wordt de methode geïllustreerd.
TIJDSDUUR: Een online workshop op 19 januari 2024 van 9:30 tot 12:30 uur.
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO  OG (geld ook voor het SKJ)
INVESTERING: Deelnemen aan de workshop kost 85,00 p.p. inclusief een aantal schema’s die per post worden verzonden. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

De draad is een model rond emotionele en sociale ontwikkeling, nauw gelinkt aan ontwikkelingspedagogiek en uitgewerkt als een vertaalslag van de SEO. Het is de indeling van de ontwikkeling in een aantal stappen, vrij vertaald in type draden. De draad is een metafoor voor hechting en voor de verbinding tussen mensen die groeit doorheen de verschillende ontwikkelingsstappen.

Anders dan in ontwikkelingspsychologie gaat het daarbij niet alleen om de ontwikkelingsfasen van de cliënt, maar om de verbondenheid met zijn zorgfiguren. Ontwikkeling is universeel zodat het model zowel gebruikt kan worden bij mensen met én zonder beperking, bij kinderen en ouderen, thuis, op school en in de groep.

Met eenvoudige termen wordt een beeld gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling van een cliënt. Door het zoeken naar de kwetsbare plek in de draad bij vastlopende begeleidingssituaties wordt gezocht naar een betere afstemming tussen ouder en kind, leerling en leerkracht, cliënt en begeleider.

In deze workshop leer je de methodiek beter kennen. Aan de hand van een aantal videofragmenten word je aan het werk gezet en krijg je een beeld van hoe je stap voor stap met de methode kunt werken. De bedoeling is dat je handvatten krijgt om met de methode aan de slag te gaan.

 

Online workshop

Deze workshop is online te volgen vanuit huis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex of Zoom. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

Inhoud

In deze workshop worden de volgende thema’s behandeld:

 • Korte synthese van het model en ruimte voor vragen.
 • De stappen in de methode. Hoe ga je aan de slag met de draad?
 • Het werkschema.
 • Oefening met het werkschema aan de hand van enkele filmpjes.
 • Voorbeelden van ingevulde werkschema’s.
 • De methode gebruiken met ouders en cliënten.

Studiebelasting en voorbereiding

Je kunt de online workshop volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting is 3 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de workshop heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De workshop is vooral bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs
 • Ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking (een gereduceerd tarief is bespreekbaar)

Accreditatie

Voor deze online workshop wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • NIP K&J / NVO OG
 • Indien de accreditatie wordt toegekend door NIP K&J / NVO OG, wordt deze accreditatie overgenomen door het SKJ

Certificaat en invoeren presentie

Na afloop van de workshop krijg je een digitaal certificaat pet mail. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Het certificaat kun je vervolgens uploaden bij het register van je beroepsvereniging.

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Literatuur

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701.

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief