Terug naar het overzicht

Emotie- en stressregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking

26 sep 2022
Vol
Online
Accreditatie

DOCENT: Ester de Bruijn
INHOUD: Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun emotie- en stressregulatie met behulp van de window of tolerance.
TIJDSDUUR: Een online workshop op 26 september 2022 van 10:30 tot 12:00.
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals.
TERUGKIJKEN: De opname van de workshop kan tot zeven dagen achteraf nog worden bekeken.
INVESTERING: deelnemen kost 55,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Onder meer overprikkeling, angst, emoties, overvraging, moeilijkheden met het oplossen van problemen kunnen tot stress leiden en tot onaangepast gedrag thuis, op het werk of op school. Omgekeerd kan stress tot overprikkeling, angst, enzovoorts leiden. Er is dus geen één op één relatie van oorzaak tot gevolg, maar een brij van elkaar versterkende factoren. De persoon die dit overkomt, kan doorgaans niet zelf uit die brij komen: hij heeft deskundige hulp nodig om weer ontspannen te worden. Voorkomen, dat de stress te hoog oploopt, is natuurlijk beter. In beide gevallen kan de Window of Tolerance gebruikt worden.

De Window of Tolerance, beschreven door Daniel Siegel in 1999, krijgt steeds meer een plek als instrument om te begrijpen wat er gebeurt bij stress in ons brein en lichaam. Tijdens de workshop bespreekt de docent de delen van het brein die hierbij een rol spelen: mensen- reptielen- en zoogdieren brein. Hoe worden die geactiveerd? En natuurlijk ook: hoe worden ze gereguleerd? En hoe kun je alle delen van het brein integreren en gebruiken op een manier die het gewenste effect heeft? Waarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de Window of tolerance?

De Window of Tolerance geeft ook aanknopingspunten over wat je in kunt zetten om stress en emoties te reguleren, zodat je kunt handelen op een goed passende manier en met het gewenste resultaat. Wanneer je beter begrijpt hoe ons stress-systeem en het brein werkt, weet je ook beter wat je kunt doen om jezelf of de ander te reguleren in tijden van hoge stress en emotie en dat maakt dat je repertoire in handelen groter wordt en meer geïntegreerd wordt in voelen, denken en willen.

 

Online workshop

Deze workshop is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex of Zoom. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

De hand-out eb certificaat wordt achteraf per e-mail verzonden.

Inhoud

De volgende thema’s worden behandeld?

  • Window of Tolerance
  • Het 3-delige brein: mensen- zoogdieren- en reptielenbrein.
  • Hoe gebruik je deze kennis in een signaleringsplan?
  • Eerst kalmeren, dan mentaliseren.
  • De Window of Tolerance vergroten: plezier en ontspanning.
  • Een geïntegreerd mensenbrein: mentaliseren; denken, voelen, willen, doen.

 

Aan het eind van de workshop:

  • Kun je de theorie van het 3-delige brein toe kunnen passen, binnen je werk (en je leven).
  • Ken je het belang van stress- en emotieregulatie voor jezelf en de ander (je cliënt, je kind, etc.).

 

 

Voorbereiding en studiebelasting

De workshop is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, voor deze workshop is dat 1,5 uur.

Cliëntgroep en doelgroep

Cliëntgroep
De workshop heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassen. De stof is breed toe te passen bij: jezelf en clienten met een lichte of matige   verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten, vak- en speltherapeuten die werken in de verstandelijke gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs of GGZ. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Accreditatie

Accreditatie door:

  • Het SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals voor 1,5 punten in de categorie informeel leren.


Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

LET OP! Accreditatie bij NIP/NVO kan niet worden aangevraagd.

 

Certificaat

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

 

Ester de Bruijn

Ester de Bruijn werkt sinds 1999 als orthopedagoog in Amsterdam, eerst bij stichting AGO (arbeidsmatige dagbesteding) en na een fusie bij Cordaan (Ambulant wonen, Behandeling en Leerwerkbedrijf). Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie, coaching, training en symbooldrama Psychotherapie. Door de Leergang Supervisiekunde kwam zij op het pad van Mentaliseren en vond daarmee een mooie aansluiting in de behandeling en bevordering van de emotionele ontwikkeling. Ester was betrokken bij NEED (het europese samenwerkingsverband rondom de SEO en het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen), en de samenstelling van de SEO-V, en de doorontwikkeling van de diverse SEO varianten.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Workshop wordt opengezet

10:30

Welkom en introductie

10:35

Window of Tolerance, Mensen- zoogdieren-  en reptielenbrien, signaleringsplannen.

11:15

Korte pauze

11:20

Wat kun je inzetten om het mensenbrein te activeren? Hoe kun je kalmeren, reguleren en integreren? Hoe kun je mentaliseren?

12:00

Afronding en invullen evaluatie

Literatuur

Daniel Siegel en Tina Payne Bryson (2013). Het hele kind het hele brein. Twaalf revolutionaire strategieën om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Schiedam: Uitgeverij Scriptum.

De nadruk zal liggen op de hoofdstukken 3 en 5.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen