Terug naar het overzicht

(ONLINE TRAINING) Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R² – verdieping

Deze training gaat dieper in op de Schaal voor emotionele ontwikkeling - Revised² (SEO-R²)
01 feb 2021
Vol
08 feb 2021
Vol
Online

DOCENT: Ester de Bruijn
INHOUD: Deze training gaat dieper in op de Schaal voor emotionele ontwikkeling – Revised² (SEO-R²). Met name de thema’s afnemen, verslagleggen en advisering krijgen de aandacht. Daarnaast wordt ingegaan op eigen vragen van deelnemers.
TIJDSDUUR: De online training vindt plaats op 1 en 8 februari 2021 van 9:00 tot 11:45.
DOELGROEP: Deze studiedag is bedoeld voor gedragsdeskundigen en Psychodiagnostisch werkenden die al enige kennis en ervaring hebben met de SEO-R². Je kunt voorafgaand aan de training een geanonimiseerd SEO-R² verslag inleveren.
ACCREDITATIE: Is aangevraagd bij Registerplein voor PDW-ers, NIP K&J / NVO OG en SKJ.
INVESTERING: Deelnemen aan de training kost 250,00 p.p. (De handleiding van SEO-R² t.w.v  23,70 is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen).

Inschrijven nieuwsbrief

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised² wordt in Nederland en Vlaanderen veel toegepast in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Steeds vaker wordt het instrument ook ingezet voor mensen met autisme of psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking.

Bij orthopedagogen en psychologen leven soms nog vragen over de toepassing van de SEO-R². Ook als deze eenmaal is afgenomen, kunnen er nog vragen zijn, zoals: “Hoe verwoord ik de uitkomsten in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over de uitkomsten van de SEO-R² met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

 

Verdiepende training

Deze training is een verdiepende training voor gedragsdeskundigen of psychodiagnostisch medewerkers met enige ervaring in het afnemen van de SEO-R². Als je nog geen ervaring hebt met de schaal dan kun je de inleidende training volgen.

Als je wilt deelnemen aan deze studiedag dan is het de bedoeling dat je vooraf een geanonimiseerd SEO-R² verslag inlevert (of eventueel dat van een collega). De docent geeft feedback op je verslag en tijdens de training worden er opdrachten gegeven aan de hand van je verslag.

De training wordt aangeboden in een kleine groep van maximaal 8 personen.

 

Onlinetraining

Deze online studiedag is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven is Webex.  Voor het volgen van de training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding. De hand-outs worden vooraf per e-mail verstuurd. Het digitale certificaat als bewijs van deelname wordt achteraf naar je gemaild.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag gaat docent Ester de Bruijn aan de hand van de verslagen van deelnemers dieper op de SEO-R². De nadruk ligt op het afnemen, verslagleggen en adviseren.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod kunnen komen zijn:

 • Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling
 • De manier(en) waarop je de SEO-R² kunt afnemen
 • Het scoren en de verslaglegging van de resultaten
 • Advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²
 • De terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van de SEO-R²

De theorie achter de SEO-R² wordt als bekend verondersteld en zal daarom niet meer uitgebreid worden behandeld. Het doel van deze studiedag is om orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden praktisch te ondersteunen bij het werken met de schaal.

Studiebelasting en voorbereiding

Naar verwachting is de studiebelasting 8 tot 10 uur. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen is het nodig dat je

 • Een geanonimiseerd SEO-R² inlevert (is het lastig om in deze corona crisis een schaal af te nemen in een persoonlijk gesprek. Het afnemen van een SEO kan ook prima via de telefoon of via beeldbellen)
 • 55 bladzijdes literatuur leest. De literatuurverwijzingen vind je onder de tab literatuur. Voorafgaand aan de studiedag krijg je de literatuur gemaild.

Online bijeenkomsten

De training bestaat uit 2 online bijeenkomsten van ieder 2,5 uur.

Afsluitende opdracht (toets)

Na afloop van de training moet je een afrondende opdracht inleveren. Deze wordt beoordeeld door de docent. Bij een voldoende worden de accreditatiepunten toegekend.

De opdracht bestaat uit:

 • Herschrijven van je conclusie
 • Herschrijven van je advies
 • Reflectie op wat je in de toekomst anders of hetzelfde gaat doen bij het afnemen van de SEO-R²

Doelgroep

 • De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.
 • Een vereiste voor deelname is dat de deelnemers theoretische kennis hebben over de SEO-R² en met de schaal werken.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Registerplein voor Psychodiagnostisch medewerkers
 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • SKJ

 

Aanwezigheid en toets

Om aanspraak te kunnen maken op de accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG moet je minimaal 90% van de online contact uren aanwezig zijn. Daarnaast moet je de afsluitende opdracht met een voldoende hebben afgerond. Als je de toets onvoldoende hebt gemaakt dan krijgt je één herkansing.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van de training een digitaal certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Ester de Bruijn

Ester de Bruijn werkt sinds 1999 als orthopedagoog in Amsterdam, eerst bij stichting AGO (arbeidsmatige dagbesteding) en na een fusie bij Cordaan (Ambulant wonen, Behandeling en Leerwerkbedrijf). Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie, coaching en training. Door de Leergang Supervisiekunde kwam zij op het pad van Mentaliseren en vond daarmee een mooie aansluiting in de behandeling en bevordering van de emotionele ontwikkeling. Ester is betrokken bij NEED (het europese samenwerkingsverband rondom de SEO en het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Dösen), en de samenstelling van de SEO-V, en de door ontwikkeling van de diverse SEO varianten.
Bekijk de docent

Ochtend
08:30

training wordt open gezet

09:00

Opening: Uitleggen online training etiquette + werking programma

09:05

Voorstelronde

09:10

Plenaire presentatie Fasen in emotionele ontwikkeling

10:00

Plenaire terugkoppeling rond de kern per fase

10:15

Pauze

10:30

Online presentatie door docent (Afnemen van de SEO-R²)

11:30

Vragen / afronding / vooruitblikken naar volgende bijeenkomst

11:45

Afronding

 
Ochtend
08:30

Training wordt open gezet

09:00

Opening / terugblik, vorige dag en afgelopen periode (wat zijn je ervaringen in de tussentijd met de SEO R2 geweest? / vooruitblik op de dag

09:05

Online presentatie Docent (verslaglegging van resultaten)

09:30

Breakout sessies / werken in tweetallen

Opdracht: Kijken naar eigen verslag. Wissel uit, wat zou je nu anders doen nav wat je tot nu toe gehoord hebt? Welke vragen heb je nog?

09:45

Plenaire terugkoppeling

10:15

Pauze

10:30

Online presentatie (advisering)

11:00

Breakout sessies / werken in tweetallen

Opdracht: kijk naar je eigen advies Wissel uit, wat zou je nu anders doen nav wat je tot nu toe gehoord hebt? Welke vragen heb je nog?

11:15

Plenaire terugkoppeling

10:30

Vragen, terugblik, afspraken maken over het inleveren van het eindverslag, afronding

11:45

Einde + invullen evaluatie

 

Verplichte literatuur die getoetst wordt

Došen, A. (2017). Neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Morisse, F., Roskam, S., Neve, De, L., Došen, A.  (2017). SEO-R2: een instrument voor assessment. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Groot, De, G.  (2017). Het SEO-R kleurenprofiel. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Zaal, S., Boerhave, M.  Koster, M. (2008) Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Beschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl

 

Verplichte literatuur die je nodig hebt tijdens de training

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief