Terug naar het overzicht

Het inschatten van emotionele ontwikkeling – inleiding

2 dagdelen
07 nov 2022
Plaats
14 nov 2022
Plaats
Online
Accreditatie

DOCENTEN: Wilma Mathurin en Ester de Bruijn
INHOUD: Tijdens deze training krijg je meer te horen over de achtergronden van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling. In twee praktische workshops krijg je uitleg over hoe de SEO-R2 en SEO-R2 kleurenprofiel moeten worden afgenomen.
TIJDSDUUR: Een online training op 7 november 2022 van 10:00 tot 12:30 en 14 november 2022 van 10:00 tot 13:00
ACCREDITATIE:  Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie bij Registerplein kan worden aangevraagd in overleg.
INVESTERING: kost 255,00 p.p. inclusief verplichte literatuur. (De handleiding van de SEO-R2 en de koffer met het SEO-R2 Kleurenprofiel zijn niet in de prijs inbegrepen)

Inschrijven nieuwsbrief

In de afgelopen decennia is de aandacht toegenomen voor emotionele ontwikkeling in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. In het werkveld leven vragen over de wijze waarop het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt kan worden ingeschat. Daarnaast bestaat er behoefte aan kennis waarmee gedragsdeskundigen begeleiders en teams kunnen helpen hun begeleiding af te stemmen op de basale emotionele behoeften van hun cliënten.

Anton Došen ontwikkelde in 1990 het schema voor schatting van het niveau van de Emotionele Ontwikkeling. In Vlaanderen werd het schema doorontwikkeld tot de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised (SEO-R) en er werd een handleiding toegevoegd. Vervolgens werd wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de schaal. Op basis van de uitkomsten en feedback van clinici is de SEO grondig herwerkt. Zo ontstond de SEO-R². Inmiddels is de schaal een onmisbaar instrument geworden voor assessment in de beeldvorming, diagnostiek en ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking. Als er naast de verstandelijke beperking ook nog sprake is van gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis, dan helpt de SEO-R² om het gedrag van de persoon beter te begrijpen en kan de omgeving beter worden afgestemd op de basale behoeften van de persoon (Morisse, Sappok, De Neve en Došen, 2017).

Op basis van de SEO-R ontwikkelde Rachel de Groot het SEO-R Kleurenprofiel. Deze werkvorm bevat kaartjes met kleuren, illustraties en vragen. Hierdoor worden de deelnemers actiever betrokken. In Nederland wordt het kleurenprofiel gebruikt als discussie instrument in teams bij de beeldvorming van cliënten met een verstandelijke beperking.

 

Inleidende training

De SEO-R² en het SEO-R kleurenprofiel zijn verschillende instrumenten die naast elkaar kunnen worden gebruikt. Tijdens deze online training krijg je meer informatie over de theoretische achtergrond van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling. Daarnaast leer je in twee praktische workshops hoe je de verschillende schalen kunt afnemen en gebruiken. Het is de bedoeling dat je de volgende dag al aan de slag kunt met de afname.

Na deze inleidende training is het mogelijk om nog een online training van één dagdeel te volgen over de afname en scoring van de SEO-V.

 

Online training

Deze studiedag wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex of Zoom. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

Inhoud van de studiedag

De training uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de eerste bijeenkomst wordt de theoretische achtergrond, waarbinnen de SEO-R² en het SEO-R kleurenprofiel geplaatst moeten worden, behandeld.

De tweede bijeenkomst bestaat uit twee praktische workshops. De deelnemers worden uitgenodigd tot actieve deelname aan de workshop door eigen ervaring en praktijkvragen in te brengen.

Wat wordt behandeld in de eerste online bijeenkomst:

 • Wat is emotionele ontwikkeling?
 • Neurobiologische achtergronden van emotionele ontwikkeling
 • Fasen in emotionele ontwikkeling
 • Opbouw van de SEO
 • Wetenschappelijke onderbouwing
 • Nut en noodzaak: het belang van werken met SEO
 • Hoe vertaal je de uitkomsten van de SEO naar een begeleidingsstijl?

 

Workshop SEO-R² (door Wilma Mathurin)

In deze workshop wordt het diagnostisch gebruik van de SEO-R² besproken: Hoe is de SEO-R 2 opgebouwd? Hoe neem je hem af? Hoe interpreteer je de resultaten en hoe kom je tot goede begeleidingsadviezen op basis hiervan? Wat heeft de diagnosticus nodig aan kennis en vaardigheden om het instrument deze instrumenten goed te kunnen gebruiken?

 

Workshop SEO-R kleurenprofiel (door Ester de Bruijn)

Wat kun je met het SEO-R kleurenprofiel doen? In deze workshop laat de docent zien welke mogelijkheden het SEO-R kleurenprofiel heeft. Het instrument is door zijn kleurgebruik heel geschikt om met de mensen om de cliënt heen (verwanten en professionals) een inschatting te maken van de emotionele ontwikkeling van de cliënt. Hoe gaat dit in zijn werk? En hoe leidt het kleurenprofiel tot de optimale ondersteuning van de cliënt?

Studiebelasting en voorbereiding

Om deze studiedag te kunnen volgen dient er vooraf verplichte literatuur te worden gelezen. Om aanspraak te kunnen maken op accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG, dien je een toets te maken waarin de behandelde stof wordt getoetst.

De studiebelasting van deze training bestaat uit:

 • Het aantal online contacturen: 5,5 uur
 • Het lezen van 55 bladzijdes literatuur: 3 tot 5,5 uur
 • Het maken van een toets 15 minuten

De totale studiebelasting is naar schatting 8,5 tot 10,5 uur.

Tijdens de training die je de Handleiding van de SEO-r2 en indien beschikbaar de koffer met het SEO-R2 Kleurenprofiel bij de hand te hebben

Cliëntgroep

De SEO-R² is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

In bepaalde gevallen wordt de SEO-R² ook toegepast bij mensen met psychiatrische stoornissen of autisme en een normale begaafdheid.

 

Doelgroep voor deze studiedag

 • psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

 • Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 5,5, punten
  • Opleiding – diagnostiek: 5,5, punten
 • De accreditatie van het NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ


Aanwezigheid en toets

Om aanspraak te kunnen maken op de accreditatiepunten van het NIP K&J /NVO OG moet je minimaal 90% van de online contact uren aanwezig zijn. Daarnaast moet je de toets bestaande uit multiple choice vragen met een voldoende hebben afgerond. Als je de toets onvoldoende hebt gemaakt dan krijgt je één herkansing.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van de training een digitaal certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Ester de Bruijn

Ester de Bruijn werkt sinds 1999 als orthopedagoog in Amsterdam, eerst bij stichting AGO (arbeidsmatige dagbesteding) en na een fusie bij Cordaan (Ambulant wonen, Behandeling en Leerwerkbedrijf). Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor supervisie, coaching en training. Door de Leergang Supervisiekunde kwam zij op het pad van Mentaliseren en vond daarmee een mooie aansluiting in de behandeling en bevordering van de emotionele ontwikkeling. Ester is betrokken bij NEED (het europese samenwerkingsverband rondom de SEO en het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Dösen), en de samenstelling van de SEO-V, en de door ontwikkeling van de diverse SEO varianten.
Bekijk de docent

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam bij De Hartekamp Groep. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS en ze is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is docent bij de Rino groep bij de cursus Emotionele ontwikkeling en welbevinden: Diagnostiek (SEO-V en SEO-R²) en interventies.
Bekijk de docent

PROGRAMMA DAGDEEL 1:

Ochtend
09:30

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

10:00

Opening: Uitleggen online training etiquette + werking programma

10:05

Voorstelronde

10:15

Plenaire presentatie: ontwikkelingsdynamisch kader

11:00

werken in groepjes (break-out sessie)

11:15

Pauze

11:30

Plenaire presentatie: fasen in emotionele ontwikkeling

12:00

Oefening met herkennen fases / breakoutsessions

12:15

Vragen en opmerkingen. Vooruitblikken naar de tweede bijeenkomst

12:30

Einde bijeenkomst

PROGRAMMA DAGDEEL 2

 
Ochtend
09:30

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

10:00

Opening / vooruitblik op de dag

10:05

13 domeinen van de SEO-R2 uitleggen

10:20

Plenaire presentatie: Workshop SEO-R2

11:05

Oefenen met afnemen van 1 domein / breakout sessie

11:25

Terugkoppeling / wat kwam je tegen

11:35

Pauze

11:50

Plenaire Workshop SEO-K

12:35

Oefenen in groepjes / breakout sessie

12:50

terugkoppeling vanuit de breakout sessies

13:00

Einde training + invullen evaluatie + invullen toets

 

Verplichte literatuur die getoetst wordt

Došen, A. (2017). Neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Morisse, F., Roskam, S., Neve, De, L., Došen, A.  (2017). SEO-R2: een instrument voor assessment. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Groot, De, G.  (2017). Het SEO-R kleurenprofiel. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom

Zaal, S., Boerhave, M.  (2022). Emotionele Ontwikkeling. Beschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl.

 

Verplichte literatuur die je nodig hebt tijdens de training

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 Kleurenprofiel revised 2. Handleiding. Doetinchem: Graviant

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief