Terug naar het overzicht

De interpretatie van de SEO-R2

2 dagdelen
11 jun 2024
Afgelast
18 jun 2024
Afgelast
Online

DOCENT: Kari Andriessen
INHOUD: In deze training wordt ingegaan op de interpretatie van de SEO-R2 en je de resultaten van de SEO kunt omzetten naar een adequaat advies. (In deze training wordt de procedure rond afname niet meer behandeld)
TIJDSDUUR: Twee online bijeenkomsten op 11 en 18 juni 2024 van 9:30 tot 12:30
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: 265,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Inschrijven nieuwsbrief

Een afname met de SEO-R2 kan helpend als je zicht wilt krijgen op de emotionele ontwikkeling van een persoon met een verstandelijke beperking. Bij de afname van de SEO-R2 wordt stilgestaan bij de onderliggende behoeften en motivaties van gedrag. Het is de bedoeling om naar de laag onder het gedrag te kijken. Een voorbeeld: als je twee krijsende cliënten naast elkaar ziet dan kan de behoefte onder dit gedrag van beide cliënten verschillen. Zo kan het krijsen bij de ene cliënt voortkomen uit angst, de situatie niet meer begrijpen en niet alleen gelaten willen worden. Terwijl de andere cliënt mogelijk krijst omdat hij zelf wil bepalen en niet zomaar wil instemmen met wat begeleiders van hem vragen. (bron: Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking. theorie, onderzoek en praktijk)

Tijdens de afname wisselen informanten voorbeelden, ervaringen en interpretaties uit. Dit is heel waardevol bij het vinden van juiste ondersteuning. De afname resulteert gewoonlijk in een ontwikkelingsprofiel. Een profiel kan disharmonisch zijn als een cliënt in verschillende domeinen in uiteenlopende fasen scoort. Een profiel is discrepant als er een groot verschil is tussen en emotionele en cognitieve ontwikkelingsniveau. Het is belangrijk om het ontwikkelingsprofiel goed te lezen.

In de praktijk komen nog wel eens vreemde (en verkeerde) interpretaties voor na een afname van de SEO-R2. Voorbeelden van deze eigenaardige interpretaties: Deze cliënt is een Došen 2, met een cliënt in fase 1 moet je omgaan als een baby, een cliënt in fase 1 kan nooit alleen wonen, vanaf fase 3 en 4 zijn straffen en belonen goed. Een aantal Nederlandse en Vlaamse professionals vat de SEO-R2 op als een classificatie instrument. Zo is het instrument echter nooit bedoeld. (bron: handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking)

 

Gewenste voorkennis

Bij deze training wordt ervan uitgegaan dat je al bekend bent met de afname van de SEO-R2 en dat je deze ook al enkele keren hebt afgenomen. De procedure rond afname en de achtergrond van de SEO wordt in deze training dan ook niet behandeld. Ook wordt het model voor emotionele ontwikkeling volgens Anton Došen als bekend verondersteld.

 

Online training

Deze training bestaat uit twee online bijeenkomsten die gegeven worden in Zoom. Het zijn interactieve kleinschalige bijeenkomsten waarbij een actieve inbreng van je wordt gevraagd. Het is de bedoeling dat je tijdens de workshop je camera aanzet.

Om deze training te kunnen volgen heb je dus een PC of laptop nodig met een camera, microfoon een luidspreker. Daarnaast is een snelle internetverbinding van belang.

Inhoud

Tijdens deze online training gaat Kari Andriessen dieper in op de interpretatie van de SEO-R2

De volgende thema’s komen aan bod:

 • De vijf fasen in emotionele ontwikkeling worden kort opgefrist
 • Verkeerde interpretaties-welke zijn er en wanneer komen ze voor
 • Hoe scoren/ welke fouten komen vaak voor bij interpreteren/ waarop letten
 • Discrepanties in het profiel
 • Welk advies geef je?
 • Wat voor advies bij discrepant profiel?
 • Verkeerde interpretaties – hoe kun je hiermee omgaan in je advies

Leeruitkomsten:

 • Na afloop van de training is de deelnemer op de hoogte van hoe de SEO-R2 gescoord dient te worden en is deze op de hoogte van de valkuilen bij het scoren.
 • Na afloop heeft de deelnemer meer kennis en vaardigheden opgedaan voor het geven van adviezen op basis van een afname van de SEO-R2
 • Na afloop van de training weet de deelnemer welke interpretaties vaak voorkomen en hij om kan gaan met verkeerde interpretaties in het advies.

Studiebelasting

Voorafgaand aan de training wordt gevraagd of je literatuur wilt lezen. Ook is het de bedoeling dat je een eigen afname van de SEO bij de hand hebt op basis waarvan je vragen kunt stellen en oefeningen kunt doen.

De studiebelasting is als volgt:

 • Het aantal contacturen: 6 uur
 • Literatuur lezen +/- 35 blz: 3,5 uur

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstig (meervoudige) beperking.

Doelgroep

De training is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers die werken met mensen met een verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs of GGZ.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J NVO OG. Indien toegekend wordt deze accreditatie overgenomen door het SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Zonder dat expliciet is toegezegd dat de accreditatie wordt aangevraagd, mag u er niet vanuit gaan dat de accreditatie wordt aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van de training een digitaal certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Kari Andriessen

Kari werkt als Orthopedagoog-generalist in de sGGZ. Direct na haar afstuderen aan de universiteit Leiden bij twee afstudeerrichtingen is ze ruim zestien jaar geleden begonnen als gedragsdeskundige in sector zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie heeft ze in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt als begeleider. Eind 2019 heeft Kari haar studie tot Orthopedagoog-generalist afgerond en vanaf begin 2020 is ze opgenomen in het BIG register.

Vanaf haar eerste werkplek in 2000 had ze direct een interesse in de emotionele ontwikkeling en welke invloed dit heeft in het dagelijks functioneren. Het zorgde voor een andere blik op probleemgedrag. Kari heeft zich door de jaren heen verdiept in meerdere richtingen waarbij de kern ligt in trauma, hechting en behandeling bieden. Ze heeft ervaring met verschillende leeftijden, niveaus en mate van gedragsproblematiek waarbij de nadruk altijd op kinderen en een laag emotioneel ontwikkelingsniveau heeft gelegen.

Onlangs is Kari gestart in de specialistische GGZ. Hier geeft ze behandeling aan kinderen met LVB en begeleidt ze gezinnen.
Bekijk de docent

Pogramma dagdeel 1:

Ochtend
09:30

Welkom en introductie

09:35

Kort voorstellen

09:45

Interpretatie SEO:

 • fasen bespreken
 • hoe omgaan met ‘’lastige’’ scores
11:00

Koffiepauze

11:15

Discrepante profielen

12:30

Einde

Programma dagdeel 2:

 
Ochtend
09:30

Terugblik op de vorige bijeenkomst & vragen

09:45

Advisering bij een specifiek profiel

11:00

Koffiepauze

11:15

Advisering bij discrepante profielen

12:30

Einde en invullen evaluatie

 

Verplichte literatuur

Morisse, F., & Došen, A. (Red.). (2024). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Den Bosch: Gompel&Svacina. ISBN 978 94 6371 500 3
Bestel dit boek hier >>

Zaal, S., Boerhave, M.  (2022). Emotionele Ontwikkeling. Beschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl.

 

Literatuur die als bekend wordt verondersteld

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677

 

Aanbevolen Literatuur

Morisse, F, Vandevelde, S. (2021) Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Theorie, onderzoek en praktijk. Antwerpen / ’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498.

Vonk, J. (2021). Emotionele ontwikkeling: Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier. Den Haag: Acco, pagina. 147-158

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen