Terug naar het overzicht

Online studiedag sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 1

 • een online studiedag op 2 oktober 2020
 • docent: Karen de Vriend
 • tijden: van 9:00 tot 15:15
 • een inleiding op problemen in de sensorische informatieverwerking bij mensen met een ontwikkelingsbeperking en wat je hier aan kunt doen.
 • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie, SKJ en V&VN en wordt aangevraagd bij Register Paramedici voor logopedisten en ergotherapeuten

De deelnemersprijs is €165,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je ook inschrijft voor de verdiepende studiedag op 6 november dan krijg je een korting op de deelnemersprijs.

Wil je liever een fysieke training volgen over sensorische informatieverwerking? Bekijk dan hier de informatie over de training op 26 maart 2021!

De grondbeginselen van sensorische informatieverwerking

In het dagelijks leven krijgen mensen heel wat zintuiglijke informatie te verwerken. Dit is informatie uit de omgeving maar ook uit het lichaam zelf. Deze informatie komt binnen via onze zintuigen en wordt in het zenuwstelsel zo verwerkt dat iemand adequaat kan reageren op zijn omgeving. Als de sensorische informatieverwerking minder soepel verloopt, zoals bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking, reageert men vaak met ander – en soms ongewenst – gedrag.

Professionals staan er niet altijd bij stil dat sensorische informatieverwerking gedrag sterk kan beïnvloeden en kan leiden tot bijzonder en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het is soms nodig anders naar het gedrag van cliënten te kijken: Hoe komt het dat de cliënt gaat slaan? Wat maakt dat deze cliënt steeds in beweging is? Waarom keert deze cliënt zich van mij af? In deze studiedag leer je naar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking te kijken vanuit het perspectief van de sensorische informatieverwerking.

 

Voorbereiding

Om aan de studiedag mee te kunnen doen, is het belangrijk dat je de eerste vijf hoofdstukken doorleest uit het boek “Help sensorische prikkels” van Karen de Vriend. Als je dit boek nog niet hebt, dan kun je het bij bestellen als jezelf aanmeldt.

 

Interactieve online studiedag

Deze online studiedag (ofwel webinar) is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven, wordt later in 2020 bekend gemaakt.  Voor het volgen van de training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding. Als je het boek boek “Help zintuiglijke prikkels” bij je inschrijving hebt besteld dan wordt dit per post naar je opgestuurd. De hand-outs worden vooraf per e-mail verstuurd. Het digitale certificaat als bewijs van deelname wordt achteraf naar je gemaild.

Inhoud studiedag sensorische informatieverwerking

Tijdens deze studiedag over sensorische informatieverwerking zal je onder andere zelf ervaren hoe het is om SI-problemen te hebben. Karen de Vriend, kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking, gaat in op de vragen van deelnemers.

Aan het eind van de studiedag weet je:

 • Wat sensorische informatieverwerking is.
 • Hoe sensorische informatieverwerking de emoties beïnvloedt.
 • Hoe SI-problemen bij je cliënt kunt herkennen.
 • Wat het zintuiglijk activiteitenprofiel is en wat je er mee kunt doen.
 • Hoe je basale tips en tricks bij je cliënt kunt uitvoeren.

Voorbereiding

Om de studiedag te kunnen volgen is het belangrijk dat je hoofdstuk 1 t/m 5 doorleest uit het boek:
Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 2 tot 3 uur leestijd en 5 contact uren. De totale studiebelasting voor deze training is 7 tot 8 uur.

 

 

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • begeleiders, spelbegeleiders, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • psychologen, orthopedagogen, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

 

Professionals die al basiskennis hebben over sensorische informatieverwerking kunnen deelnemen aan Studiedag Sensorische informatieverwerking stap 2: theoretische achtergrond en verdieping praktijk >>

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 6 punten
 • SKJeugd voor 5,5 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional, categorie scholing verstandelijk gehandicaptenzorg voor 6 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister Paramedici voor logopedisten en ergotherapeuten

 

Overige accrediaties in overleg
Heb je een andere accrediatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accrediatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Karen de Vriend

Karen de Vriend is kinderfysiotherapeut en therapeut in de sensorische informatieverwerking. Ze heeft een eigen praktijk voor sensorische informatieverwerking en kinderfysiotherapie. Op dit moment is Karen naast docent bij FORTIOR ook docent bij kenniscentrum SIEM

Door haar werk in verschillende settingen heeft Karen ervaring opgedaan met diverse problematieken bij kinderen. Onder andere heeft Karen in meerdere instellingen gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft daarom veel kennis over sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In haar praktijk de Tijgersprong en Sensory Lab in Steenbergen werkt Karen met kinderen van alle leeftijden en verschillende soorten problematieken. Haar speciale aandachtsgebied is kinderen met SI-problematiek. Ze coacht ook volwassenen met SI problematiek.
Bekijk de docent

Ochtend
08:30

Online training wordt open gezet / tijd om problemen met inloggen op te lossen

09:00

Start + uitleg online etiquette en werking van het programma

09:05

Herhaling en verdieping basistheorie over de sensorische informatieverwerking.

10:30

Koffiepauze

10:45

Praktisch toepassen van deze kennis in kleine groepen.

11:30

Plenair bespreken bevindingen van de groepjes, vragen en afronding ochtendprogramma

12:00

Lunchpauze

 
Middag
12:45

Hoe pas je deze kennis toe bij mensen met een verstandelijke beperking? We gaan een plannetje maken voor verschillende mensen in een groep.

14:00

Koffiepauze

14:15

Plaats SI tussen andere diagnosen en problemen.

15:15

Afronding + invullen online evaluatie

Aanbevolen literatuur

Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Bestel dit boek hier>>

Berckelaer-Onnes, van, I. Degrieck, S. Hufen,M. (2017) Autisme en zintuiglijke problemen. Amsterdam: Boom uitgevers
Bestel dit boek hier>>

Dunn, W. (2013) Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information.
Bestel dit boek hier >>

Stock Kranowitz, C. (2005) Uit de pas. Omgaan met sensorische integratieproblemen bij kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief