Terug naar het overzicht

Online cursus Onderzoek doen naar het effect van interventies met een ‘single case study’ design

4 dagdelen
07 feb 2023
Plaats
14 mrt 2023
Plaats
18 apr 2023
Plaats
16 mei 2023
Plaats
Online

DOCENTEN: Paula Sterkenburg en Kyra Frederiks
INHOUD: In deze cursus leer je hoe je het effect van interventies bij cliënten met een verstandelijke beperking kunt meten met behulp van een single case study design.
TIJDSDUUR: 4 dagdelen van 14:00 tot 17:00 op 7 februari (=deel 1), 14 maart (=deel2), 18 april (=deel 3) en 16 mei (=deel 4) 2023
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: 399,00 p.p. inclusief literatuur. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Inschrijven nieuwsbrief

Effect van een behandeling meten

Een single-subject design geeft informatie over het effect van een interventie, maar het kan ook meer gedetailleerde informatie geven over waarom een interventie wel of niet werkt. Bovendien kan de onderzoeker met dit design zowel per cliënt als tussen cliënten het effect laten zien op basis van individuele prestaties in plaats van groepsgemiddelden zoals in een groot Randomised controlled Study (RCT).

Ook met multiple baseline studies waarin gebruik wordt gemaakt van het combineren van verschillende N=1 studies, kan het effect van een interventie worden aangetoond. Het gaat er dan om dat de studie systematisch, transparant en onderbouwd wordt uitgevoerd. Er zijn vele voorbeelden van single en multiple case studies in de zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking.

In deze cursus leer je om eigen interventies te toetsen. Zo kunnen professionals door N=1 onderzoeken het effect van therapieën en behandelingen empirisch nagaan.

 

Online training

Deze online training is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven is Zoom. Om de training goed te kunnen volgen is het belangrijk dat je beschikt over een snelle internetverbinding  en een laptop of PC met geluidsboxen, camera en microfoon. Een smartphone of tablet zijn minder geschikt voor het volgen van deze training. Bij gebruik van een koptelefoon met microfoontje vermindert achtergrondgeruis. Dit is aan te raden maar in een rustige ruimte is de online bijeenkomst doorgaans goed te volgen.

De de materialen, die je nodig hebt, worden vooraf per e-mail verstuurd. Het digitale certificaat als bewijs van deelname wordt achteraf naar je gemaild.

Inhoud van de cursus

De onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

 • Wat zijn single en multiple case studies?
 • Welke type single en multiple case studies zijn er?
 • Wat is belangrijk bij zulke studies met betrekking tot metingen/data verzameling?
 • Schrijven van een eigen plan voor een single of multiple case study.

Voorbereiding en eindtoets

Om deze cursus te kunnen volgen is het de bedoeling dat je literatuur leest ter voorbereiding. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvang je een mail met literatuur die moet worden gelezen. De verplichte en aanbevolen literatuur vind je onder de tab literatuur.

Na afloop van de cursus moet je een eindtoets maken en inleveren.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit

 • het aantal contacturen voor de online cursus: twaalf uur;
 • de uren voor het lezen van de literatuur: negentien uur
 • het maken van de afrondende opdracht (tevens eindtoets): twaalf uur.

 

Eindtoets

De opdracht bestaat uit het individueel of gezamenlijk beschrijven van een N=1 studie. De bedoeling is dat de cursist een onderzoeksplan schrijft waarin hij of zij een onderzoekshypothese met een N=1 studie gaat beantwoorden. Het onderzoeksplan moet zo opgesteld zijn, dat een onafhankelijke orthopedagoog of psycholoog het onderzoek zou kunnen uitvoeren.

Een N=1 plan heeft een duidelijke opbouw:

(1) Inleiding: hierin wordt het probleem beschreven en de belangrijkste begrippen gedefinieerd. De inleiding eindigt met de onderzoeksvraag/hypothese.

(2) Methoden: in dit stuk moet duidelijk worden wat de onderzoeker met wie wil gaan doen. Zij moet op wetenschappelijke wijze beschrijven

 • wie de participanten zijn;
 • welk experimenteel design gebruikt wordt;
 • hoe de onafhankelijke variabele (i.e. (onderdeel van) de ingezette behandeling of begeleiding) en de afhankelijke variabele(n) (i.e. het te veranderen gedrag) geoperationaliseerd worden;
 • in welke setting en onder welke omstandigheden de behandeling of begeleiding moet worden uitgevoerd;
 • hoe de data geanalyseerd worden.

 

(3) Resultaten: in dit stuk moet duidelijk worden welke resultaten de onderzoeker verwacht.

(4) Discussie incl. conclusie: hierin geeft de onderzoeker aan hoe zij antwoord gaat geven op de onderzoeksvraag. Ook moeten de punten benoemd worden, die niet aan de orde zullen of kunnen komen in de studie. En ook: welke risico’s zijn er? Welke oplossingen zijn er voor de risico’s (indien mogelijk)?

(5) Denk aan:

 • een wetenschappelijke opzet en een wetenschappelijke schrijfstijl;
 • de literatuurlijst volgens APA-normen.
 • De afrondende opdracht is tevens eindtoets voor het NIP K&J/NVO OG.

Doelgroep

De cursus is voor orthopedagogen, psychologen en andere geïnteresseerde professionals die onderzoek willen doen naar de effectiviteit van interventies voor mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij

 • NIP K&J/NVO OG. Accreditatie door NIP K&J/NVO OG geldt ook voor SKJ;
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt certificaten uit aan de deelnemers die de opdracht met een voldoende hebben afgerond. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Paula Sterkenburg

Paula Sterkenburg is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel verbindt twee zorggebieden, de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Daarnaast verbindt de leerstoel wetenschap en praktijk door het onderbouwen van toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Ze is coördinator van de academische werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ van de Bartiméus – Vrije Universiteit (sinds 2009) en samen met Mirjam Wouda coördinator van het Ons Tweede Thuis – Vrije Universiteit samenwerkingsverband (sinds 2015). Huidige projecten zijn onder andere: ‘EMB en ICT’; ‘Sociale relaties en ICT’; ‘Robot Bart stopt het pierkeren’; ‘Stimulatiekleed voor kinderen met een visuele beperking’. klik hier voor een overzicht
Bekijk de docent

Kyra Frederiks

Kyra Frederiks is onderzoeker bij de academische werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid van Bartiméus, Ons Tweede Thuis en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is betrokken bij projecten waar het meten van fysiologische signalen wordt onderzocht bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. In December 2021, heeft ze haar doctoraat gehaald met het onderzoek naar de slimme sok, die fysiologische signalen meet om ouders en begeleiders te ondersteunen in het begrijpen van de subtiele communicatie van hun kind/cliënt met EMB. Op dit moment wordt het onderzoek naar de slimme sok uitgebreid en is Kyra betrokken bij het project ‘Bekijk het eens door een andere bril!’


Bekijk de docent

Programma dag 1 Introductie N=1 case studies

 
Middag
14:00

Welkom en introductie

14:15
 • Wat is een single en multiple case study?
 • Verschillende designs
15:15

Pauze

15:30
 • Randomisatie
 • Systematische metingen: meetinstrumenten, observatie, Noldus, betrouwbaarheid
17:00

Afronding

Programma dag 2 Verdieping in N=1 studies

 
Middag
14:00

Welkom en introductie

14:10
 • Typen effect beschrijvingen: narratieve case studies;
 • Statistische analysemogelijkheden bij metingen – voorbeelden
15:15

Pauze

15:30
 • Bespreking tijdschriften en voorbeelden
 • Elkaar feedback geven op het eerste case study idee
17:00

Afronding

Programma dag 3 N=1 studies in de praktijk

 
Middag
14:00

Welkom en introductie

14:10
 • Wat komt er kijken bij single case studies?
 • Ethische aspecten
 • Toestemmingsformulieren
15:15

Pauze

15:30
 • Data verzameling en het bewaren van data
 • Elkaar feedback geven op eerste concept tekst m.b.t. casus
17:00

Afronding

Programma dag 4 N=1 data analyses en publicatie van resultaten

 
Middag
14:00

Welkom en introductie

14:10
 • Betrouwbaarheid van data
 • Publicatieproces
15:15

Pauze

15:30

Beschrijven van je studie

17:00

Afronding en invullen evaluatie

Literatuur

 

Dag 1 Introductie N=1 case studies

Verplichte literatuur

Jonker, D., Sterkenburg, P.S., & Van Rensburg, E. (2015). Caregiver-mediated therapy for an adult with visual and intellectual impairment suffering from separation anxiety. Research in Developmental Disabilities, 47(12), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.08.005

Aantal pagina’s: 13

Sterkenburg, P.S., Janssen, C.G.C. & Schuengel, C. (2008). The effect of an attachment-based behaviour therapy for children with visual and severe intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21(2), 126-135. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2007.00374.x

Aantal pagina’s: 10

Sterkenburg, P.S., Schuengel, C. & Janssen, C.G.C. (2008) Developing a therapeutic relationship with a blind client with a severe intellectual disability and persistent challenging behaviour. Disability and Rehabilitation, 30(17), 1318-1327. https://doi.org/10.1080/09638280701482597

Aantal pagina’s: 10

Totaal 33 pagina’s.

 

Aanbevolen literatuur

Hoffman, N, Sterkenburg, P.S, & Van Rensburg, E. (2017). The effect of technology assisted therapy for intellectually and visually impaired adults suffering from separation anxiety: Conquering the fear. Assistive Technology, 31(2), 98-105.     https://doi.org/10.1080/10400435.2017.1371813

Aantal pagina’s: 8

 

Dag 2 Verdieping in N=1 studies

Verplichte literatuur

Munde, V. S., Vlaskamp, C., Maes, B., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2014). Catch the wave! Time-window sequential analysis of alertness stimulation in individuals with profound intellectual and multiple disabilities. Child Care Health and Development, 40(1), 95-105. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2012.01415.x

Aantal pagina’s: 11

Pruijssers A, van Meijel B, & van Achterberg T. (2011). A case report for diagnosing anxiety in people with intellectual disability: the role of nurses in the application of a multidimensional diagnostic guideline. Perspectives in Psychiatric Care, 47(4), 204-212.    https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2010.00294.x Onderkant formulier

Aantal pagina’s: 9

Martens, M. A. W., Janssen, M. J., Ruijssenaars, W. A. J. J. M., Huisman, M., & Riksen-     Walraven, J. M. (2014). Applying the intervention model for fostering affective involvement    with persons who are congenitally deafblind: An effect study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 108(5), 399-413.

Aantal pagina’s: 15

Totaal 35 pagina’s.

 

Dag 3 N=1 studies in de praktijk

Verplichte literatuur

Rikken-Evers, M., Smith, K., & Sterkenburg, P.S. (2021). Effect of the use of an iPad on the attention span of a child with Smith Magenis Syndrome: a single case study. Journal of Intellectual        Disabilities, 1-13. https://doi.org/10.1177/1744629520982840

Aantal pagina’s: 13

van Wingerden, E., Barakova, E., Lourens, T., & Sterkenburg, P. S. (2021). Robot-mediated therapy to reduce worrying in persons with visual and intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(1), 229-238. https://doi.org/10.1111/jar.12801

Aantal pagina’s: 10

Enkelaar, L., Oosterom-Calo, R., Zhou, D., Barakova, E., Nijhof, N.& Sterkenburg, P.S. (2021). The LEDs Move pilot study: the Light Curtain and physical activity and well-being among people with visual and intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 65(11), 971-988.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jir.12882

Aantal pagina’s: 18

Totaal 41 pagina’s.

 

Dag 4 N=1 data analyses en publicatie van resultaten

Verplichte literatuur

Frederiks, K., Sterkenburg, P.S. Barakova, E., Peters, P.J.F., & Feijs, L.M.G. (2019). The effects of a bioresponse system on the joint attention behaviour of adults with visual and severe or profound intellectual disabilities and their affective mutuality with their caregivers. Journal of Applied         Research in Intellectual Disability, 32(4), 890-900. https://doi.org/10.1111/jar.12581

Aantal pagina’s: 11

Dyzel, V., Dekkers-Verbon, P., Toeters, M., & Sterkenburg, P.S. (2021). For happy children with a visual    or visual-and-intellectual disability: efficacy research to promote sensitive caregiving with the Bharti-mat. British Journal of Visual Impairment. https://doi.org/10.1177/02646196211047733

Aantal pagina’s: 20

Mohamed, A.R., Sterkenburg, P.S., van Rensburg, E., Yeatman, J.G.  Carlo Schuengel, C. (2022). Using Attachment and Biobehavioral Catch-up with young children with developmental delays: A multiple-baseline trial of attachment, sensitivity, and cortisol. Journal of Intellectual Disabilities https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17446295221104614

Aantal pagina’s: 24

Totaal 55 pagina’s.

 

Eindtoets

Verplichte literatuur

Zie boven bij dag 1 t/m 4, aangevuld met

Bos A., Sterkenburg P.S., & Prahl C. (2017). Moeders met kinderen die ingrijpende medische en tandheelkundige behandelingen hebben ondergaan: Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen met professionals. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en kinderpsychologie (TOKK) 42(1), 19-29.

Aantal pagina’s: 11

Kratochwill, T.R. & Levin, J.R. (2010). Enhancing the Scientific credibility of single-case intervention research: randomization to the rescue. Psychological Methods, 15(2), 124-144. https://doi.org/10.1037/a0017736

Aantal pagina’s: 21

Lievense, P., Hokke, H., & Sterkenburg, P.S. (2014). Een pilotstudie naar de effecten van mindfulness voor mensen met een visuele en matige verstandelijke beperking en hun begeleiders. Onderzoek  en Praktijk: Tijdschrift voor de LVG-zorg, 12(2), 7-18.

Aantal pagina’s: 12

Kroon, M. & Sterkenburg, P.S. (2014). De Cirkel van Veiligheid bij een LVB cliënt & systeem (CvV-LVB):    een pilot case study. Onderzoek en Praktijk: Tijdschrift voor de LVG-zorg, 12(1), 23-31.

Aantal pagina’s: 9

In totaal 53 pagina’s extra i.v.m. de eindtoets

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen