Terug naar het overzicht

Ondersteuning van volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen: het ASITT protocol

04 feb 2022
Plaats
Online
Inschrijven

DOCENT: Marinka Janssen
INHOUD: In dit webinar wordt je geïnformeerd over het ASITT protocol en sensorische integratieproblemen bij volwassenen. Je krijgt meer informatie over wat het ASITT protocol inhoudt en bij welke cliënten met prikkelverwerkingsproblemen het protocol kan worden ingezet.
TIJDSDUUR: een webinar op 4 februari 2022 van 9:30 tot 11:00
ACCREDITATIE: na afloop krijg je een certificaat, er wordt geen accreditatie aangevraagd
INVESTERING: €39,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Sensorische integratie is de soepele samenwerking (integratie) in je lichaam tussen waarnemen (sensoriek) en bewegen (motoriek). Sensorische integratie is het hele proces van informatie opnemen uit de buitenwereld, selecteren, verschillende stukjes informatie aan elkaar koppelen en daarna op de juiste manier reageren. Dr. Jean Ayres beschrijft het zo: “Het vermogen van mensen om prikkels vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te verwerken en de informatie met elkaar te verbinden. Dit is nodig om in bepaalde situaties op een juiste manier te kunnen reageren.”

Een bepaalde groep mensen heeft een verstoorde prikkelverwerking. Dit kan het gevolg zijn van een trauma, ongeluk of mentale overbelasting. Ook mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking hebben vaak last van prikkelverwerkingsproblemen.

De gevolgen van prikkelverwerkingsproblemen zijn op de eerste plaats heel vervelend voor de persoon zelf. Bijvoorbeeld als iemand wakker wordt en door een overvloed aan prikkels eigenlijk al vermoeid aan het ontbijt begint, kunnen de klachten al snel verergeren: de persoon kan duizelig worden, hoofdpijn of nekpijn krijgen, last hebben van geluid en licht, een kort lontje hebben, al snel geen energie meer hebben en het overzicht kwijtraken om de gewone dagelijkse activiteiten te organiseren.

 

Sensorische integratieproblemen bij volwassenen

Veel behandelingen rond sensorische integratieproblemen zijn gericht op kinderen, terwijl volwassenen ook problemen kunnen hebben in hun prikkelverwerking. Er is een groot verschil in de behandeling van kinderen en volwassenen. Bij kinderen is het zenuwstelsel in ontwikkeling en bij volwassenen is het volledig uitgerijpt waarbij het proces van sensorische informatieverwerking ingesleten paden kent. De actie/reactie op bepaalde zintuig- en omgevingsprikkels liggen bij volwassenen inmiddels vast.

 

Het ASITT protocol

ASITT protocol is een afkorting van Adult Sensory Integration Timmerman Treatment protocol. Het protocol is ontwikkeld door ergotherapeut Elisabeth Bakker-Timmerman en is geïnspireerd op de Sensorische Integratie Therapie van Dr. A. Jean Ayres. Kernprincipe in het protocol is dat mensen niet leren prikkels te verminderen of te vermijden, maar prikkels te leren managen. Het ASITT-protocol geeft inzicht door uitleg en informatie, leert compensatiestrategieën en demptechnieken en geeft gewenningsoefeningen.

 

Webinar

Dit webinar is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Zoom. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

De hand-out wordt vooraf of achteraf per e-mail verzonden.

Inhoud

In dit webinar informeert ergotherapeut Marinka Janssen je over sensorische integratieproblemen bij volwassenen, vertelt ze wat het ASITT protocol inhoudt en voor wie dat geschikt is.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat is sensorische integratie?
  • Wat zijn sensorische integratieproblemen?
  • In welk opzicht verschillen de sensorische integratieproblemen van volwassenen t.o.v. kinderen?
  • Wat houdt het ASITT protocol in?
  • Voor welke cliënten is het ASITT protocol geschikt?

Studiebelasting

De workshop is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, voor deze workshop is dat 1,5 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van dit webinar heeft betrekking op volwassenen met problemen in de sensorische integratie, waaronder volwassenen met autisme of LVB. Het ASITT protocol is waarschijnlijk minder geschikt voor mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De inhoud van dit webinar heeft betrekking op alle professionals die volwassenen met autisme en/of LVB ondersteunen.

Accreditatie

Voor dit webinar wordt geen accreditatie aangevraagd. Na afloop van het webinar ontvang je een certificaat waarmee je – indien mogelijk – zelf accreditatiepunten kunt aanvragen bij je beroepsvereniging.

Marinka Janssen

Marinka Janssen is in 1992 afgestudeerd als ergotherapeut. In 1999 ging ze werken in het Sint Fransiscus Gasthuis in Rotterdam, waar ze met Elisabeth Bakker-Timmerman in een team kwam. Elisabeth was bezig met de ontwikkeling van het ASITT protocol. Omdat ze als ergotherapeut al ervaring had met sensorische integratie behandelingen bij kinderen had dit protocol direct haar interesse.

Elisabeth en Marinka hebben samen verder gewerkt aan de ontwikkeling en onderbouwing van het ASITT protocol. Ze is na het werk in het Sint Fransiscus Gasthuis in het huidige Basalt gaan werken in de revalidatie. Inmiddels heeft Marinka al 10 jaar haar eerste lijn praktijk voor ergotherapie. Ze werkt dagelijks met het ASITT protocol bij volwassenen met sensorische integratie problemen. Steeds vaker komen er aanvragen binnen van mensen met autisme.

Marinka Janssen is ook docent bij de opleiding over het ASITT protocol voor ergotherapeuten.
Bekijk de docent

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief