Terug naar het overzicht

Ondersteuning van ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking

 • De studiedag van 6 juni is geannuleerd
 • Docent Harmke Bodewitz
 • Locatie: Utrecht
 • Over de specifieke ondersteuningsbehoeften van cliënten met een verstandelijke beperking die ouder worden en de manier waarop deze ondersteuningsbehoeften kunnen worden ingevuld.
 • Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN en Registerplein

Deze studiedag wordt in 2020 herhaald. Blijf op de hoogte van het trainingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief!

De medische zorg voor zowel jonge als oudere cliënten met een verstandelijke beperking wordt steeds beter. Hierdoor worden mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder. Deze ouder wordende groep cliënten heeft specifieke ondersteuningsbehoeften. Het wordt voor professionals in de gehandicaptenzorg dus steeds relevanter om kennis te hebben van deze doelgroep.

Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg begint het ouder worden vanaf 50 jaar. Voor mensen met het syndroom van Down begint dit bij 40 jaar. Wat betekent dit voor het werk van een orthopedagoog en senior begeleider? Welke thema’s spelen? Op welke signalen kun je letten om de ondersteuningsbehoeften te achterhalen? Wat zijn risico’s die onderkend moeten worden? Waarover moet worden gecommuniceerd en afspraken gemaakt? Wie zijn gesprekspartners? Hoe kun je hierin de verschillende belangen wegen?

Deze studiedag gaat over relevante thema’s rond verstandelijke beperking en ouder worden. Laat je meenemen in de ervaring van anderen en wissel uit wat er op je eigen werkplek al is ontwikkeld. Neem uit deze cursus mee wat interessant voor je is en wat je kunt gebruiken voor de aanscherping van je eigen klinische blik of in te ontwikkelen procedures, werkwijzen of kennisoverdracht.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag gaat docente Harmke Bodewitz in op thema’s die kunnen spelen bij ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. Denk hierbij aan zingeving en wat het (ervaren) verlies hiervan betekent voor het welbevinden. En veel voorkomende risico’s van het ouder worden komen aan de orde, zoals: slikproblematiek, valrisico, pijnbeleving en medicatiewijzigingen. Ook het omslagpunt naar dementie en het verschil met reguliere veroudering wordt verhelderd.

Helder wordt wat de verschillende aanpalende disciplines kunnen doen in de dagelijkse screening en het inspelen op ontstane risico’s. Of, omgekeerd, hoe zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Hierbij wordt ook domotica meegenomen als waardevol middel in de 24-uurszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En niet te vergeten huisvesting, als belangrijke voorwaarde voor stabiliteit en welbevinden van zowel cliënt als collega.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Levensfasen
 • Ontwikkelingsopdrachten
 • Verlies/rouw/depressie/zingeving
 • Wettelijke vertegenwoordiging
 • Risico’s: slikken, vallen, pijn, medicatie, blaasontsteking, uitdrogen, dementie, slaap, rapportagemiddelen
 • Aanpalende disciplines: AVG, speltherapie, muziektherapie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtist, logopedist, beweging
 • Huisvesting, domotica
 • Schalen en tests

Studiebelasting en voorbereiding

Deze studiedag kan worden gevolgd zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval zijn dat 6 contact uren.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag is gericht op ouder wordende cliënten met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, (senior) begeleiders en verpleegkundigen die werken in de gehandicaptenzorg met ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking in bijvoorbeeld woonvoorzieningen of dagbesteding.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij

 • V&VN
 • Registerplein

 

Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met om te overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd via inschrijvingen@fortior.info.

 

Certificaat en doorgeven presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP K&J/NVO OG. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je bij je beroepsvereniging bent ingeschreven. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR.

Harmke Bodewitz

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een enorm gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders. Gaandeweg leerde ik te spelen met informatie. Problemen die ik vaker tegenkwam, bracht ik op basis van solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren. Maar dan wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Dit stelde begeleiders in staat om met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we weer samen verder konden bouwen en de cliënt met elkaar beter konden ondersteunen. Vanuit deze didactische visie zijn ook producten als de Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie, De Beeldvormingspuzzel Schalock/Puzzel Stuk: lastig-leuk-liever en het Inversief Conusmodel ontstaan. De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenprofiel, is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van ‘Wat is er aan de hand?’ naar ‘Zo gaan we ernaar handelen!’

Ik maak in mijn werk graag gebruik van beeldspraak, zintuiglijk leren, fysieke middelen, woordgrapjes, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven. Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou: “We are more alike, my friends, than we are unalike”.
Bekijk de docent

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief