Terug naar het overzicht

Ondersteuning van emotieregulatie bij personen met een verstandelijke beperking

 • Deze vond plaats op 10 oktober 2017
 • Docenten:  Niki Laurijsen (orthopedagoog & GZ psycholoog), Mirjam Hermse (intern begeleider) en Erwin van der Helm (personal trainer & vechtsportdocent)
 • Onderwerp: kennismaking met een training waarmee mensen met een verstandelijke beperking coping vaardigheden voor emotieregulatie kunnen leren
 • Accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Het belang van een goede emotieregulatie

Hoe kun je personen met een verstandelijke beperking begeleiden bij het reguleren van hun emoties of hun coping strategieën aanleren die nodig zijn voor het goed omgaan met emoties en spanning? Dit zijn vragen waar veel professionals mee te maken krijgen bij het ondersteunen van hun cliënten in moeilijke situaties.

Het vermogen stress en emoties adequaat te reguleren is fundamenteel voor een gezonde emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling. Emotieregulatie is bijvoorbeeld nodig om goede sociale relaties aan te kunnen gaan, om goed te kunnen plannen, plannen effectief te kunnen uitvoeren en om een bevredigend leven te kunnen leiden. Het kunnen reguleren van emoties en spanning is ook belangrijk voor een optimale en zo zelfstandig mogelijke maatschappelijke participatie.

Emotieregulatie verdient om deze redenen extra aandacht in de begeleiding en ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking. De emotieregulatietraining die Niki Laurijsen en Mirjam Hermse samen met de personal trainer Erwin van der Helm hebben ontwikkeld, is een manier om de begeleiding en ondersteuning concreet vorm en inhoud te geven. Op de studiedag bespreken de docenten wat emotieregulatie inhoudt en gaan ze in op een essentieel onderdeel van de training:  wat heb je als professional nodig aan kennis, vaardigheden en attitude?

De studiedag kan gezien worden als een kennismaking met de training (voor een volledige train-de-trainerscholing is meer tijd nodig). Je gaat naar huis met tips en praktische informatie waar je direct wat aan hebt voor de ondersteuning van je cliënten.

 

Emotieregulatietraining

Op de studiedag wordt de training toegelicht. Om een je een idee te geven van wat de training in houdt, komt hier een korte beschrijving. De professional heeft als ondersteuner van het leerproces tijdens de training een zeer belangrijke rol. Deze rol vormt samen met de lessen de spil van de training. In de lessen van de training komen verschillende thema’s  aan de orde zoals ik-ontwikkeling, zelfbeeld, emoties herkennen en differentiëren, aandachtregulatie, zelfregulatie, emotieregulatie en transfer naar de leefsituatie. De training bestaat ook uit lessen waarin oefeningen gedaan worden en gewerkt wordt aan de transfer naar het dagelijkse leven. Deze transfer wordt ondersteund door vechtsport oefeningen, waardoor de deelnemers echt gevoelens en sensaties kunnen ervaren.

Inhoud  studiedag over emotieregulatie bij personen met een verstandelijke beperking

Tijdens de studiedag behandelen de docenten Niki Laurijsen en Mirjam Hermse de onderwerpen:

 1. emotieregulatie en stressregulatie bij personen met een verstandelijke beperking;
 2. coping vaardigheden die van belang zijn voor emotieregulatie;
 3. coping vaardigheden die begeleiders en behandelaars nodig hebben in de voorbeeldfunctie voor hun cliënten.

 

‘s Middags is Erwin van de Helm aanwezig om de lichamelijke kant van de training toe te lichten.

 

Aan het eind van de studiedag:

 1. Heb je kennis genomen van de achterliggende theorie en visie gericht op emotieregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking.
 2. Weet je welke coping vaardigheden deze mensen aangeleerd dienen te worden.
 3. Weet je hoe je praktische tools in kunnen zetten in de ondersteuning van de emotieregulatie bij je cliënten.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Voor wie is de studiedag?

Voor iedereen die werkt met de doelgroep personen met een matige of lichte verstandelijke beperking:

 1. Gedragsdeskundigen kunnen kennis nemen van de manier waarop mensen met een beperking begeleid en behandeld kunnen worden m.b.t. emotieregulatie en stressregulatie. En ook: met welke interventies en kennis personen met een beperking coping vaardigheden m.b.t. emotieregulatie aangeleerd kunnen worden.
 2. Vaktherapeuten en fysiotherapeuten leren welke de fysieke aspecten van emotieregulatie zijn en hoe ze mensen met een beperking kunnen begeleiden op hun
 3. Begeleiders en leerkrachten ontdekken hoe emotieregulatie bij personen met een beperking werkt en op welke manier ze de emotieregulatie kunnen ondersteunen.

 

Ze ontdekken ook hoe ze als ondersteuners transfer naar de dagelijkse leefomstandigheden kunnen stimuleren en welke geschikte coping vaardigheden je kan aanleren bij personen met een verstandelijke beperking.

Accreditatie

Deze studiedag is geaccrediteerd door:

 • SKJeugd voor 3 punten
 • Register Leraar voor 6 RU (registratienummer: zElHhdhqwh)
 • Register Vaktherapie voor 5 punten

Niki Laurijsen

Niki Laurijsen is Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ze is werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Niki heeft daarnaast veel ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zo heeft ze gewerkt in een orthopedagogisch centrum binnen de Hondsberg in Oisterwijk. Daarnaast heeft ze lesgegeven in het MBO en HBO.

Niki Laurijsen is mede-eigenaar van de zelfstandige onderneming Mica. Mica staat voor meer inhoud aan competentie en autonomie en is inzetbaar voor scholing, training, begeleiding, ontwikkeling met als basis de doelgroep personen met een verstandelijke beperking.

Met haar collega’s van Mica ontwikkelde Niki onder andere een training waarmee mensen met een verstandelijke beperking ondersteund kunnen worden in hun emotieregulatie.
Bekijk de docent

Mirjam Hermse

Mirjam is geboren in Groningen en heeft van jongs af aan al affiniteit met kinderen en jongeren die zich anders ontwikkelen en uit de pas lopen. Ze is gestart met de opleiding SPW en startte haar werkzame leven als klasse assistent. Mirjam was vooral geïnteresseerd in de kinderen die zich anders ontwikkelden. Ze wilde meer verdieping op dit vlak. Daarom begon ze een opleiding SPH in 1998. Het onderwijs bleef haar trekken. Want je staat dicht bij de kinderen en jongeren en volgt de ontwikkeling nauwgezet.

Omdat ze zich verder wilde specialiseren, ging Mirjam de Pabo doen. Ze wilde graag meer ontwikkelmogelijkheden binnen het onderwijs creëren. Vanuit het werken met jongere leerlingen in reguliere groepen is Mirjam zich gaan specialiseren in gedragsregulatie en gedragsproblematiek. Ze is een aantal jaren leerkracht geweest in de structuurgroep. Dit was een groep leerlingen die niet binnen de reguliere groepen konden functioneren. Omdat er naast onderwijs een zorgvraag lag en deze kinderen meer ondersteuningsbehoefte hadden. Er was sprake van een multidisciplinaire aanpak met naast onderwijs behandeling en samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie. Mirjam ontdekte dat hier haar uitdaging lag.

Ze volgde de master SEN opleiding en was naast leerkracht al een aantal jaren werkzaam als intern begeleider binnen het speciaal onderwijs. Sinds kort is Mirjam gestart met een behandeling in de vorm van stressregulatie samen met een PMT-er binnen school. Deze methode heeft Mirjam samen met Niki ontwikkeld.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Theorie van emotieregulatie

11:15

Pauze

11:30

Coping emotieregulatie

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Coping begeleiders/behandelaars m.b.t. emotieregulatie

14:30

Pauze

14:45

Casus, praktische vertaalslag

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). Hoofstuk 4 en gedeelte hoofdstuk 5, blz. 49-95. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 1, blz. 13-33. Bestel dit boek hier >>

De Belie, E. & Morisse, F. (Red.). (2007). Gehechtheid en gehechtheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Hoofdstuk 2, blz. 15-36. Suggestie ook hoofdstuk 3, blz. 39-70 Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief