Terug naar het overzicht

Omgaan met agressie en escalaties

  • Deze studiedag vond plaats op 1 oktober 2015 in Utrecht,
  • Docenten: Pouwel van de Siepkamp & Maurik Mietes,
  • Over hoe je om kunt gaan met agressie en escalaties bij mensen met een verstandelijke beperking zonder zelf geweld te gebruiken,
  • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bij cliënten met een verstandelijke beperking en complexe problematiek komen agressie en escalaties vaak voor. Zeker als het gaat om sterke volwassen cliënten, dan is het belangrijk om de veiligheid van medewerkers en mede-cliënten te waarborgen. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de relatie met de cliënt – die agressief gedrag vertoont – in stand blijft. Deze relatie is vooral essentieel voor cliënten die door hun kwetsbaarheden onvoldoende controle hebben over hun eigen emoties. Vanuit een veilige relatie kunnen begeleiders een kwetsbare cliënt op stressvolle momenten ondersteunen en kunnen zo verdere escalatie van schadelijk gedrag voorkomen.

Waarschijnlijk is het een natuurlijke reactie om agressie te beantwoorden met agressie. Een cliënt met een heftige woedeaanval wordt dan stevig vastgepakt, gesepareerd of vastgebonden. Een dergelijke reactie zal alleen maar leiden tot een escalatie van het schadelijke gedrag van de cliënt. Tijdens deze studiedag laten Pouwel van de Siepkamp (trainer Gentle Teaching) en Maurik Mietes (Aikido trainer) zorgprofessionals ervaren hoe zijn kunnen omgaan met agressief gedrag zonder zelf geweld toe te passen.

 

Gentle teaching

De inhoud van deze studiedag past binnen de visie van de begeleidingsmethode Gentle Teaching. Deze visie is dat ieder mens behoefte heeft aan verbondenheid met anderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben een relatie nodig met echt contact van mens tot mens. Uiteindelijk wil iedereen zich geliefd en veilig voelen. Mensen die het gevoel van verbondenheid “niet” ervaren, leven in een emotioneel isolement. De wereld voelt voor hen onveilig. Zij kunnen hierop reageren met onacceptabel gedrag voor de mensen om hen heen. Gentle Teaching geeft een aantal handvatten voor het opbouwen van een relatie met cliënten een verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek.

 

Aikido

Tijdens deze studiedag doen de deelnemers oefeningen uit de verdedigingssport Aikido. Dit is een verdedigingssport waarin de energie van de ander het uitgangspunt is. Door optimaal gebruik te maken van de energie van de ander wordt ruimte gecreëerd, de aanval afgewend, geneutraliseerd of overgenomen. Aikido maakt gebruik van natuurlijke bewegingen vanuit rust en balans. Je leert om met innerlijke rust en balans flexibel in te spelen op je omgeving

De inhoud van de studiedag

Tijdens de studiedag vertellen Pouwel van de Siepkamp (trainer Gentle Teaching) en Maurik Mietes (Aikido trainer) meer over het omgaan agressie en escalaties zonder zelf geweld te gebruiken.

De studiedag bestaat uit 6 blokken:

  1. Inventarisatie: welke ervaringen hebben de deelnemers met escalaties en agressie; wat betekent het voor hen; hoe gaan ze er tot nu toe mee om; in hoeverre bepaalt het de kwaliteit van het werk en de relatie met de cliënten?
  2. Anders kijken naar agressie. Kunnen we zien waar de escalatie vandaan komt; kunnen we de vorm waarin de escalatie zich uit (de agressie) los zien van de oorzaak van de escalatie; kunnen we compassie ontwikkelen voor de cliënt op het moment dat er een escalatie is?
  3. Uitwerking van het principe van geweldloosheid; niet alleen zelf geen geweld gebruiken, maar ook geweld dat er is absorberen zodat het uit de ruimte verdwijnt.
  4. Verbinden met jezelf en in jezelf verankeren om rust en stabiliteit te vinden op het moment van een escalatie. In dit onderdeel komen fysieke oefeningen om vanuit verbinding met jezelf ook verbinding te kunnen maken met een cliënt.
  5. Absorberen van mentaal / emotioneel geweld. In dit onderdeel worden oefeningen gedaan om het geweld te absorberen door het ontwikkelen van een sterke energie van compassie en van daaruit het contact met de cliënt aan te gaan.
  6. Absorberen van fysiek geweld. Met behulp van praktische oefeningen doen de deelnemers ervaring op in het absorberen van de energie van fysiek geweld door het principe van contact maken – meebewegen – meenemen.

 

Tijdens de eerste drie onderdelen zal er veel onderlinge interactie zijn. De onderwerpen worden kort ingeleid en verder vooral in onderlinge gesprekken verder uitgewerkt aan de hand van eigen voorbeelden.

Bij 4 en 6 gaan we echt in beweging en wordt het ook fysiek actief. De manier waarop onderdeel 5 wordt vormgegeven kan afhankelijk zijn van wat de groep aangeeft. We kunnen een geleide verbeeldingsoefening doen, of we kunnen in twee- of drietallen de mensen zelf in een gesprek de stappen van de oefening laten doorlopen.

 

Pouwel van de Siepkamp

Pouwel van de Siepkamp is vanaf 1976 actief in diverse managementfuncties in de ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is gericht op het versterken van resultaatgerichtheid in de zorg. Hierbij wordt het resultaat vooral vanuit het cliëntperspectief beoordeeld. Daarnaast werkt hij aan de afstemming tussen goede zorg en goede bedrijfsvoering.

Vanaf 1992 combineert Pouwel interim-management met Gentle Teaching. Hij is initiator, trainer, consultant. Hij geeft in Nederland verschillende trainingen over deze methodiek. Ook begeleidt Pouwel hulpverleners op de werkplek en geeft hij advies over de ondersteuning van specifieke cliënten. Pouwel schreef het boek “Gentle Teaching”.

 

Maurik Mietes

Maurik Mietes is een ervaren Aikido leraar. Hij heeft een brede achtergrond in diverse managementrollen en als adviseur in profit en non profit organisaties. Hij is sinds 2009 mede-eigenaar van het bureau Aikido management. In de afgelopen jaren heeft Maurik vele workshops en trainingen verzorgd in profit en non profitorganisaties in uiteenlopende branches. In de aanpak van Maurik komen twee werelden samen: de oosterse wereld van bewustzijn en de westerse bedrijfsvoering. De wereld van bewegen en harmonie komt samen met de wereld van denken en handelen.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking, zoals begeleiders, managers, vaktherapeuten en gedragsdeskundigen.

 

Accreditatie is toegekend door het Register Vaktherapie voor 6 punten.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief