Terug naar het overzicht

Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden met PADEN

2 dagdelen
09 mrt 2022
Bijna vol
16 mrt 2022
Bijna vol
Online
Accreditatie

DOCENT: Anneke Groot
INHOUD: Met PADEN krijg je nieuwe handvatten om kinderen met onder andere autisme of een verstandelijke beperking op maat te begeleiden zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en hun volledig potentieel kunnen benutten.
TIJDSDUUR: een online training op 9 en 16 maart 2022 van 9:00 tot 12:00
ACCREDITATIE:  is toegekend door Register Vaktherapie en SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals en is aangevraagd bij V&VN
INVESTERING: 190,00 p.p. inclusief het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden”

Inschrijven nieuwsbrief

Neurospeciale kinderen zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of ADHD. Deze kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen zich anders ontwikkelen. Ze hebben kwaliteiten, zijn sensitief maar ook moeilijk te doorgronden en aan te sturen. Ze aanspreken op hun gedrag werkt dan ook vaak niet. Neurospeciale kinderen gaan vaak hun eigen gang, hierdoor kan het lastig zijn om de goede ingang te vinden om ze te begeleiden.

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen neurospeciale kinderen. Ze hebben moeite om zichzelf te ervaren door hun prikkelverwerking. Dat heeft invloed op hun eigen lichaamsbesef, motorische coördinatie (dyspraxie) en executieve functies en gevolgen voor hun sociale, emotionele, communicatieve en cognitieve ontwikkeling.

PADEN is een afkorting voor Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie en Executieve Functies van wat Anneke Groot Neuro-speciale kinderen noemt. De pijlers van PADEN vormen samen een pad dat je interessante nieuwe handvatten biedt om neurospeciale kinderen te begrijpen en begeleiden.

Tijdens deze praktijkgerichte training laat Anneke Groot je zien hoe je PADEN kunt inzetten in je zoektocht om het beste uit jezelf en je cliënten te halen.

 

Online training

Deze training wordt gegeven als online training die je kunt volgen vanuit je eigen huis of kantoor. Je hebt hiervoor een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele, snelle internetverbinding. (Een smartphone of tablet is minder geschikt voor het volgen van een online training) Vooraf krijg je een code en password waarmee je kunt inloggen bij de digitale bijeenkomst. FORTIOR gebruikt voor het programma Webex of Zoom voor het geven van online trainingen.

Het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden” wordt vooraf naar per post naar je opgestuurd.

Inhoud van de training

Tijdens deze training geeft Anneke Groot je een introductie van PADEN.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
De verschillende onderdelen van het PADEN-model en hun onderlinge samenhang komen aan bod: de relatie tussen prikkelverwerking en dyspraxie en de effecten daarvan op de executieve functies, maar ook op de communicatie, de cognitie en de sociale interactie. Dit alles steeds vanuit het perspectief van de neurospeciale mens.

Aan het eind van de training heb je:
Inzicht in de diepgaande effecten van prikkelverwerking en dyspraxie op neurospeciale mensen. Je hebt een overzicht van tien bouwstenen die je in kunt zetten om hen vanuit deze inzichten passend te begeleiden.

Studiebelasting en voorbereiding

Voorafgaand aan de studiedag dien je een aantal hoofdstukken te lezen uit het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden”. Na afloop van de cursus maak je een verwerkingsopdracht die door de docent wordt beoordeeld.

De studiebelasting voor deze cursus is 9 tot 10 uur en is als volgt opgebouwd:

 • 2 uur lezen van literatuur
 • 6 contacturen, volgen van online bijeenkomsten
 • 2 uur voor het maken van de verwerkingsopdracht

Clientgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en jongeren met autisme, AD(H)D, DCD en een verstandelijke beperking, TOS of dyslexie.

Doelgroep

De training is in het bijzonder bedoeld voor:

 • jeugd- en gezinsprofessionals
 • (ortho)pedagogen en (gz-)psychologen
 • fysiotherapeuten
 • spel- en vaktherapeuten
 • logopedisten
 • revalidatieteams
 • sensorische informatieverwerkingstherapeuten
 • ib’ers en leerkrachten (speciaal) onderwijs
 • begeleiders verstandelijk gehandicaptenzorg

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 9 punten
 • SKJ, voor jeugd- en gezindprofessionals voor 9 punten

 

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • Registerplein voor diverse beroepsgroepen

 

Lerarenportfolio
Deze studiedag staat in de catalogus, het overzicht in Lerarenportfolio van cursussen en opleidingen voor leerkrachten.

 

Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Vanwege het praktische karakter van deze studiedag, kan accreditatie niet worden aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG)


Certificaat en invoeren presentie

Als je de verwerkingsopdracht met een voldoende hebt afgerond dan ontvang je een certificaat per e-mail.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!


Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde dat je ten minste 100% van de contact-uren aanwezig bent om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten. Daarnaast dien je de verwerkingsopdracht met een voldoende af te ronden.

Anneke Groot

Anneke Groot geeft sinds 2000 trainingen en studiedagen aan ouders, begeleiders en leerkrachten van mensen met autisme (en een verstandelijke beperking). Daarnaast begeleidt ze individuele programma’s van kinderen en cliënten met autisme, zowel thuis als in professionele settingen. Ze is tevens ervaringsdeskundige. Voor haar jongste zoon met autisme heeft ze een intensief thuisprogramma gehad. Ze heeft diverse trainingen gevolgd van Contactgerichte Methodes, zoals Son-Rise, Growing Minds en Floortime. Daarnaast heeft ze attitudetrainingen gedaan en is ze sociaal pedagogisch hulpverlener. Ze heeft de methode Contactgericht Spelen en Leren in Nederland ontwikkeld en stichting Horison mede opgezet. Anneke heeft haar eigen bureau: Parel in de Oester: ze begeleidt de toepassing van de methode CSL en verzorgt cursussen, lezingen, workshops en de begeleiding van programma’s voor kinderen met autisme.
Bekijk de docent

Programma eerste bijeenkomst:

Ochtend
09:00

Opening en introductie

09:05

Inleiding, toelichting PADEN-model, attitude

10:30

Pauze

10:45

Prikkelverwerking en Dyspraxie

12:00

Einde eerste bijeenkomst

Programma tweede bijeenkomst:

 
Ochtend
09:00

Opening en introductie

09:05

Met andere ogen kijken naar de gevolgen op verschillende ontwikkelingsterreinen

10:30

Pauze

10:45

Tien bouwstenen voor begeleiding.

12:00

Einde training

 

Literatuur

Verplichte literatuur

Anneke Groot (2021) Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789085600978  Bestel dit boek hier >>

 

Aanbevolen literatuur

Anneke Groot. (2015). Houvast. Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789088505973. Bekijk dit boek hier>>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief