Terug naar het overzicht

Met aandacht aanwezig zijn

  • deze studiedag was gepland op 5 november 2015. Deze studiedag gaat niet door.
  • docent: Pouwel van de Siepkamp,
  • over hoe je cliënten met een verstandelijke beperking met aandacht kunt ondersteunen, ook al is de werkdruk hoog,
  • accreditatie kan in overleg worden aangevraagd.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Met volle aandacht aanwezig zijn, ook als de werkdruk hoog is

De kwaliteit van de relatie tussen een persoon en de begeleider wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de aandacht die de begeleider geeft op het moment dat er contact is. Volledige en positieve aandacht is echter niet alleen van belang voor de persoon. Ook voor de begeleider zelf is het belangrijk. Het levert een bijdrage aan de zingeving van het werk en reduceert de werkdruk.

Met volle aandacht aanwezig zijn in het contact met anderen is niet eenvoudig, maar het is te leren. Tijdens deze studiedag ervaren de deelnemers aan de hand van praktische oefeningen hoe belangrijk “volle aandacht” is en hoe je ervoor kunt zorgen dat je met aandacht aanwezig kunt zijn.

 

Gentle teaching

De inhoud van deze studiedag past binnen de visie van de begeleidingsmethode Gentle Teaching. Deze visie is dat ieder mens behoefte heeft aan verbondenheid met anderen. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben een relatie nodig met echt contact van mens tot mens. Uiteindelijk wil iedereen zich geliefd en veilig voelen. Mensen die het gevoel van verbondenheid “niet” ervaren, leven in een emotioneel isolement. De wereld voelt voor hen onveilig. Zij kunnen hierop reageren met onacceptabel gedrag voor de mensen om hen heen.

De inhoud van de studiedag

De docent is Pouwel van de Siepkamp, hij geeft trainingen over Gentle Teaching en hij werkte als interim manager in de zorgsector. De studiedag zal vooral bestaan uit het doen van oefeningen die niet alleen op de dag zelf nuttig zijn. Je kunt deze ervaringen in je werk gebruiken om de kwaliteit van het aandachtig aanwezig zijn te verbeteren.

Pouwel van de Siepkamp

Pouwel van de Siepkamp is vanaf 1976 actief in diverse managementfuncties in de ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is gericht op het versterken van resultaatgerichtheid in de zorg. Hierbij wordt het resultaat vooral vanuit het cliëntperspectief beoordeeld. Daarnaast werkt hij aan de afstemming tussen goede zorg en goede bedrijfsvoering.

Vanaf 1992 combineert Pouwel interim-management met Gentle Teaching. Hij is initiator, trainer, consultant. Hij geeft in Nederland verschillende trainingen over deze methodiek. Ook begeleidt Pouwel hulpverleners op de werkplek en geeft hij advies over de ondersteuning van specifieke cliënten. Pouwel schreef het boek “Gentle Teaching”.

Pouwel van de Siepkamp gebruikt Boeddhistische inzichten en oefeningen in zijn werk. Boeddhisme kan zorgverleners helpen om meer vanuit innerlijke kracht open te staan voor cliënten. Zo kunnen zij hun cliënten ontmoeten van mens tot mens.

De doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een ontwikkelingsbeperking, zoals begeleiders, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en managers.

Ochtend
10:00

Opening, aankomen in het hier en nu
Een kennismakingsrondje in combinatie met een eerste oefening om in het hier en nu aanwezig te zijn en met volle aandacht te luisteren naar wat de ander zegt. Gebruik maken van de talking-stick

10:15

Wie wil ik zijn en waarom?
Een reflectie over twee posities: warm en ondersteunend / koud en overheersend. Deelnemers geven aan wat hun voorkeurspositie is, maar ook of het hen lukt om deze altijd vast te houden. Reflectie over de relatie tussen de aandacht en de verschuiving van positie, en wat dat betekent voor de persoon die ze begeleiden en voor henzelf.

11:00

Pauze

11:15

Welke emoties bepalen mijn aandacht?
De vijf belangrijkste emoties (vreugde, compassie, angst, woede, onmacht). Reflectie door de deelnemers over of ze deze emoties herkennen, en waar ze door worden bepaald. Zonder oordelen of een emotie goed of niet goed is.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
12:30

Werken met verstorende emoties
Herkennen / accepteren / beleven / onderzoeken / loslaten / transformeren
o.a. een geleide verbeeldingsoefening om boosheid in een vroeg stadium te herkennen en een vervolgoefening om boosheid te transformeren in compassie.

15:15

pauze

15:30

Drie goede principes
Goed in het begin: een goede praktische, maar vooral mentale en emotionele voorbereiding
Goed in het midden: aandachtig aanwezig zijn, verdelen van de aandacht tussen de ander, jezelf en de omgeving
Goed aan het eind: de kiezelstenen laten waar je ze gevonden hebt, bloemen meenemen en voor jezelf houden of aan een ander geven.

16:45

Afronding met een luisteroefening
In tweetallen wordt met toepassing van de drie goede principes uitgewisseld wat deze dag heeft opgeleverd en wat je er verder mee gaat doen.

17:00

Afronding

Aanbevolen literatuur

Zorg met Compassie. Boeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijn
Auteur: Pouwel van de Siepkamp
Uitgever: Altamira-Becht

Gentle teaching. Een weg van hoop voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden
Auteur: Pouwel van de Siepkamp
Uitgever: Nelissen

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief