Terug naar het overzicht

Masterclass emotionele ontwikkeling en autisme bij een verstandelijke beperking

06 okt 2020
Plaats
Fysiek

DOCENT: Els Ronsse
INHOUD: Hoe kun je de emotionele ontwikkeling van mensen met autisme en een verstandelijke beperking inschatten? Hoe kun je aansluiten bij het emotionele ontwikkelingsniveau van mensen met autisme en een verstandelijk beperking? Tijdens deze masterclass werken de deelnemers een eigen casus uit onder begeleiding van docent Els Ronsse.
TIJDSDUUR: Van 10:00 tot 17:00.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Is aangevraagd bij het NIP K&J /NVO OG (indien toegekend geldt dit ook voor het SKJ) en bij de Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden.

Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen wordt tegenwoordig veel toegepast in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die naast een verstandelijke beperking ook autisme hebben, hebben een karakteristiek patroon in hun emotionele ontwikkeling. Als je mensen met een verstandelijke beperking en autisme wilt ondersteunen in hun emotionele ontwikkeling dan vraagt dit om een specifieke aanpak.

Tijdens deze masterclass vertelt de docent je hoe je de emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking in kaart kunt brengen. Vervolgens krijg je handvatten waarmee je aan kunt sluiten bij de basale emotionele behoeften van mensen met autisme en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling en ondersteuning.

Gedurende de masterclass werken de deelnemers een eigen ondersteunings- en behandelplan uit onder begeleiding van Els Ronsse. Tijdens de bijeenkomsten van de masterclass zijn er presentaties van de docent. Daarnaast zullen enkele deelnemers ook zelf hun casus presenteren waarop de toeschouwers kunnen reageren.

De masterclass is bedoeld voor een kleine groep van maximaal 12 deelnemers.

Inhoud

De masterclass bestaat uit 3 dagen waarbij op de eerste dag voornamelijk theorie wordt besproken. De tweede en derde dag staan in het teken van casussen die de deelnemers zelf uitwerken. Tussen de casusbesprekingen door geeft de docent lezingen die betrekking hebben op de vragen van de deelnemers.

 

Dag 1: Theoriedag

 • Ontwikkelingsdynamische benadering en model voor emotionele ontwikkeling
 • Autisme en emotionele ontwikkeling
 • Specifieke aandachtspunten bij het afnemen van een SEO-R2
 • Een blik op het diagnostisch algoritme
 • Seo-R² vs Seo-V bij autisme
 • Aandachtspunten in begeleiding dmv ABCDEF-methodiek / MATCH-methodiek

 

Dag 2: presentatie diagnostiek en behandelplan

 • Een aantal deelnemers presenteren hun casus en concept behandelplan
 • Docent geeft presentaties n.a.v. de casussen + vragen van deelnemers

 

Dag 3: evaluatie van de behandeling

 • Alle deelnemers presenteren de evaluatie van hun ondersteuning / behandeling
 • Docent geeft presentaties n.a.v. de casussen + vragen van deelnemers

Studiebelasting

De studiebelasting van de masterclass bestaat uit het aantal contacturen (in dit geval zijn dat 18) + de tijd die nodig is om je casus uit te werken en een prestentatie voor te bereiden.

 

Voorbereiding

De volgende literatuur wordt als bekend verondersteld:

Sappok, T. & Ronsse, E. (2017) Emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis in combinatie met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier >>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128499. Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Set van 4 schema’s bij Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128789. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (Red.), (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044133677. Bestel dit boek hier>>

SEN-SEO brochure: De juiste vraag? Reflectievragen Download de brochure hier>>

SEN-SEO brochure: Over kunnen, aankunnen, moeten en willen Download de brochure hier>>

 

Casus voorbereiden

Ook moet voor de tweede en derde bijeenkomst een casus worden voorbereid. Enkele weken voor de bijeenkomst ontvang je een mail met een instructie over het aanleveren van de casus.

Cliëntgroep waarop de masterclass betrekking heeft

De inhoud van de masterclass heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking

 

Doelgroep voor de masterclass

De masterclass is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch werkenden in de gehandicaptenzorg, GGZ, speciaal onderwijs of forensische zorg.

 

Benodigde voorkennis

 • Deelnemers aan de masterclass kennen de 5 fasen in emotionele ontwikkeling zoals omschreven door Anton Došen en de hieruit voortvloeiende begeleidingsaccenten
 • Deelnemers aan de masterclass hebben ervaring met het afnemen van de SEO-R²

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (indien toegekend geldt deze accreditatie ook voor het SKJ)
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Voor deze masterclass is het nodig dat deelnemers 100% van de contact uren aanwezig zijn en dat zij een casus inleveren.

Els Ronsse

Els Ronsse is afgestudeerd in de klinische psychologie en volgde daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Inmiddels heeft ze meer dan 15 jaar ervaring als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme en is voorzitter van de Vlaamse Regiegroep SEN-SEO (een netwerk dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en verspreiding van kennis over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast heeft ze een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid. Ze geeft verschillende opleidingen rond deze thema’s, en schreef verschillende publicaties over deze thema’s.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening dag 1 van de masterclass

10:05

Opfrissen model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen

11:15

Pauze

11:30

Wat is specifiek in de emotionele ontwikkeling bij mensen autisme en een verstandelijke beperking

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Diagnostiek op het gebied van emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

15:00

Pauze

15:15

Aandachtspunten in de begeleiding

 • ABCDEF-methodiek
 • MATCH-training
16:30

Instructie m.b.t. voorbereiding casus voor de volgende bijeenkomst

17:00

Afsluiting

 
Ochtend
10:00

Opening dag 2 van de masterclass

10:05

Introductie doel van de dag

10:15

Presentatie casus 1

10:45

Presentatie casus 2

11:15

Pauze

11:30

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:30

Presentatie casus 3

14:00

Presentatie casus 4

14:30

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

15:00

Pauze

15:15

Presentatie casus 5

15:45

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

16:45

Evaluatie van de dag + bespreken wat voor de volgende bijeenkomst moet worden voorbereid

17:00

Einde

 
Ochtend
10:00

Opening dag 3 van de masterclass

10:05

Introductie

10:15

Presentatie evaluatie casus 1

10:30

Presentatie evaluatie casus 2

10:45

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

11:15

Pauze

11:30

Presentatie evaluatie casus 3

11:45

Presentatie evaluatie casus 4

12:00

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:30

Presentatie evaluatie casus 5

13:45

Presentatie evaluatie casus 6

14:00

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

14:45

Presentatie evaluatie casus 7

15:00

pauze

15:15

Presentatie evaluatie casus 8

15:30

Presentatie docent op basis van vragen deelnemers / gerelateerd aan casussen

16:30

Evaluatie van de masterclass + ruimte voor vragen

17:00

Afsluiting en uitreiken certificaten

De masterclass vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief