Terug naar het overzicht

Zorgen voor Kwaliteit van Zorg voor mensen met EVMB: Kennismaking met de checklist ‘Kwaliteit van Zorg’

12 okt 2021
Plaats
Online

DOCENT: Wil Buntinx
INHOUD: Hoe kun je Kwaliteit van Zorg en Kwaliteit van Bestaan bevorderen voor cliënten met EVMB? Presentatie van een checklist.
TIJDSDUUR: Een online studiedag op 12 oktober 2021 van 9:30 tot 15:30
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ).
INVESTERING: 199,00 inclusief koffie/thee, lunch en checklist. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Het is de taak van zorgorganisaties en zorgprofessionals om condities en kansen voor hun cliënten met een verstandelijke beperking te realiseren zodat zij tot bloei kunnen komen en een goede Kwaliteit van Bestaan kunnen hebben. Het begrip “Kwaliteit van Bestaan” is al een aantal jaren bekend in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Kwaliteit van Bestaan biedt een referentiekader voor het ontwikkelen en evalueren van individuele zorg en ondersteuning en voor het creëren van zorgvoorwaarden in voorzieningen. Dit begrip heeft ook voor mensen met EVMB aandacht gekregen.

 

Kwaliteit van Zorg voor mensen met EVMB

Kwaliteit van Bestaan en Kwaliteit van Zorg zijn twee verschillende maar wel met elkaar samenhangende begrippen. Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen in zorgvoorzieningen vormt deze nagenoeg de enige omgeving en heeft de Kwaliteit van Zorg de grootste impact op hun Kwaliteit van Bestaan. Voor deze groep cliënten is het dus extra relevant om je de vraag te stellen hoe het staat met de zorgkwaliteit als voorwaarde voor Kwaliteit van Bestaan.

Wat het begrip ‘Kwaliteit van Zorg’ daadwerkelijk inhoudt, en hoe we die kwaliteit kunnen bepalen is echter nog niet zo eenvoudig bij mensen met EVMB. Om goed te weten waar je op moet letten en wat je moet doen, is het belangrijk om relevante indicatoren van Kwaliteit van Zorg bij de hand te hebben. Kennis van deze indicatoren helpt zowel het vorm geven aan individuele zorg (ondersteuningsplan) als bij het nadenken over voorwaarden voor goede zorg (teamreflectie).

 

Nieuw! Checklist Kwaliteit van Zorg

Wil Buntinx (GZ-Psycholoog en zelfstandig onderzoeker) ontwikkelde de “Checklist kwaliteit van zorg” voor mensen met EVMB”. De checklist kwam tot stand door analyse van indicatoren van verschillende schalen van Kwaliteit van Bestaan en Persoonsgerichte Zorg bij mensen met EVMB. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van gespecialiseerde literatuur en van ervaringen met kwaliteitsonderzoek bij deze doelgroep. De Checklist is geen meetinstrument of methode maar een brede handreiking voor teamreflectie die naar eigen inzicht kan worden ingezet.

Tijdens deze studiedag ontvang je de checklist “Kwaliteit van Zorg voor mensen met EVMB” en wordt besproken hoe je deze kunt gebruiken. Ook krijg je in interactieve sessies de gelegenheid om te onderzoeken hoe jij met jouw team “Kwaliteit van Zorg” (nog beter) kunt invullen voor cliënten met EVMB.

 

Online studiedag

Deze studiedag is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex of Zoom. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

De hand-out eb certificaat wordt achteraf per e-mail verzonden.

 

Inhoud van de studiedag

Het programma van deze studiedag is een combinatie van informatie en reflectie. Om te beginnen komen de context en de kenmerken van Kwaliteit van Zorg bij cliënten met EVMB aan de orde: waar komt het begrip vandaan en waarom hebben we het nodig? Daarna staat de vraag centraal wat de deelnemers kunnen leren om de eigen praktijk van zorg en ondersteuning te toetsen en te verbeteren. Er wordt ruimte geboden om eigen ervaringen te spiegelen en te verkennen hoe het begrip kan bijdragen tot een positieve praktijk.

Leerdoelen

Aan het eind van de studiedag

  1. weten de deelnemers hoe Kwaliteit van Zorg leidt tot Kwaliteit van Bestaan;
  2. weten de deelnemers wat de toegevoegde waarde van het begrip Kwaliteit van Zorg is voor hun eigen organisatie en voor de ondersteuning die zij bieden;
  3. weten de deelnemers hoe ze de Kwaliteit van Zorg bij hun cliënten kunnen bevorderen, desgewenst gecombineerd met methoden die ze reeds gebruiken.

.

 

 

Voorbereiding en studiebelasting

De training is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dit 5 uur.

Doelgroep

De studiedag is voor psychologen, orthopedagogen, zorgcoördinatoren,  teamleiders, beleidsmakers, en andere geïnteresseerde professionals in de zorg voor mensen EVMB.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • het accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ).

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog (np)/FAAIDD met een brede ervaring zowel als professional (begeleider, behandelaar en bestuurder), onderzoeker (Maastricht University, INSERM Parijs, AAIDD Washington) en docent (Maastricht University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fortior). Hij is thans werkzaam als consultant en docent, onder meer voor de VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek.

In 1997 werd hij opgenomen in de AAIDD commissie die het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ samenstelt. In die hoedanigheid werkte hij mee aan eerdere edities van dit handboek en publiceert samen met Robert Schalock, Ruth Luckasson, Marc Tassé, Jim Thompson en Mike Wehmeyer. Hij maakt deel uit van de groep internationale experts die werkte aan de twaalfde uitgave van het handboek Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports.

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Inleiding

Kwaliteit van Bestaan: wat? waarom?
Kwaliteit van Zorg: wat? waarom?
Relatie tussen beide: niet vanzelfsprekend

Hoe ervaren cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders zelf de kwaliteit van de ondersteuning? Wat zien we als we dit onderzoeken in zorgorganisaties?

10:30

Interactieve workshop

Hoe werk je zelf al aan Kwaliteit van Bestaan bij de doelgroep EVMB?

Waar liggen hiaten en uitdagingen?

11:00

Pauze

11:15

Kwaliteit van Zorg: 1 model – 3 componenten

11:30

Checklist ‘Kwaliteit van Zorg’ voor teamreflectie

Kennismaking

Achtergrond van de checklist

Doel van de checklist

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Focus op component 1 (interactief)

Focus op component 2 (interactief)

14:15

Pauze

14:30

Focus op component 3 (interactief)

Toepassingsmogelijkheden van de checklist

15:15

Afsluiting en vragen

 

15:30

Einde en invullen evaluatie

Aanbevolen literatuur

Petry, K., Maes, B., & Vlaskamp, C. (2007). Operationalizing quality of life for people with profound multiple disabilities: a Delphi study. Journal of Intellectual Disability Research, 51, 334-349.  doi: 10.1111/j.1365-2788.2006.00882.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17391251/

Petry, K., Maes, B., & Vlaskamp, C. (2016). QOL-PMD Quality of Life of persons with Profound Multiple Disabilities. KU Leuven. https://ppw.kuleuven.be/ogop/qol-pmd

Ross, E. & Oliver, C. (2003). Preliminary analysis of the psychometric properties of the Mood, Interest & Pleasure Questionnaire (MIPQ) for adults with severe and profound learning disabilities. The British Journal of Clinical Psychology, 45, 82-93 doi: 10.1348/014466503762842039 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12675981/

CCE. (2020). Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan: https://cce.nl/sites/cce.nl/files/2021-01/handleiding_vragenlijst_kwaliteit_van_bestaan.pdf

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. ..& Verstuyf, J. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures.  Motivation and Emotion, 39 (2), 216 – 236, https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-014-9450-1 

Hakobyan, L., Nieboer, A.P., Finkenflügel, H. & Cramm, J.M. (2016). Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg in relatie tot tevredenheid met zorg en het welzijn van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. NTZ . 4, 270-285. file:///E:/Mijn%20documenten/tijdelijk/NTZT201604_p270-286_Hakobyan_ea_Persoonsgerichte.pdf

Reinders, H.S. & Schalock, R. L. (2014). How Organizations Can Enhance the Quality of Life of Their Clients and Assess Their Results. AJIDD, 119, 291-302.   https://doi.org/10.1352/1944-7558-119.4.291

Buntinx, W., Tan, J., Kuppens, S., Herps, M.A., & Curfs, L. (2015). Content analysis of support service experiences. AAIDD conferentie te Louisville (KY).

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief