Terug naar het overzicht

Interactiegericht coachen met begeleiders: een 2-daagse postmaster train-de-trainer cursus voor gedragsdeskundigen (basis)

Interactiegericht coachen met begeleiders postmaster
2-daagse training!
02 jun 2022
Plaats
16 jun 2022
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Arno Willems
INHOUD: Bij probleemgedrag van mensen met een verstandelijke beperking is de dagelijkse bejegening of interactie nogal een uitdaging. Begeleiders hebben het er vaak moeilijk mee en gedragsdeskundigen willen graag dat die bejegening beter wordt. Maar hoe krijg je dat dan als gedragsdeskundige echt sámen met een team voor elkaar?
TIJDSDUUR: Een cursus op 2 juni (= dag 1) en 16 juni (= dag 2) 2022 van 10:00 tot 17:00
LOCATIE: Utrecht (gratis parkeren & goed bereikbaar met OV)
ACCREDITATIE: is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ);
INVESTERING: 590,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Deze cursus is geannuleerd.

Inschrijven nieuwsbrief

Door zowel cliënten en diens naasten als door begeleiders wordt een respectvolle, warme en sensitieve relatie op prijs gesteld. Zo’n werkrelatie is bovendien een essentiële voorwaarde voor een positieve en effectieve ondersteuning van de cliënt door de begeleider. De samenwerking in de driehoek cliënt, verwanten en begeleider wordt er beter door. Probleemgedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor  komen begeleiders ook vaak voor de uitdaging te staan hoe ze de relatie met hun cliënten en hun gezinsnetwerk goed kunnen houden of weer goed kunnen krijgen. Maar hoe kun je dan als psycholoog of orthopedagoog die interactie of bejegening concreet meten en bespreekbaar maken? En hoe krijg je een team zover dat ze daar ook echt mee aan de slag willen gaan?

In het werk van Arno Willems ligt het accent op het sterker en weerbaarder maken van begeleiders door hen training, coaching en consultatie rond hun bejegening aan te bieden, wanneer ze met probleemgedrag te maken krijgen. Arno heeft daar ook een uitgebreid promotieonderzoek naar gedaan. Dit onderzoek is de basis voor deze cursus.

Deze tweedaagse cursus voor gedragsdeskundigen heeft twee accenten. Allereerst het leren toepassen van een concrete methode rond de bejegening door begeleiders van cliënten met probleemgedrag. En als tweede het inzetten van werkrelatie- en motiveringstechnieken om begeleiders mee te nemen in een verandering van hun bejegening.

Inhoud van de studiedag

Arno Willems gaat tijdens deze praktijkgerichte cursus in op de manier waarop je een interactieworkshop met een team kunt organiseren. Hij vindt het belangrijk om ongeveer de helft van de tijd te besteden aan allerlei oefeningen, zodat je de theorie die hij behandelt, ook meteen praktisch leert toepassen.

Aan het eind van de cursus:

 1. kan de cursist bepalen of een team-workshop rond interactie zinvol is;
 2. kent de cursist de interactiemodellen van Leary en Benjamin;
 3. kan de cursist de belangrijkste interactieprincipes inzetten bij een casus;
 4. weet de cursist hoe hij/zij de SIG-B kan inzetten en bespreken met het team;
 5. weet de cursist hoe hij/zij begeleiders kan helpen reflecteren op hun emoties en zelfverzekerdheid;
 6. kan de cursist enkele werkrelatie- en motiveringstechnieken toepassen.

Studiebelasting en voorbereiding

De cursist wordt gevraagd van tevoren na te denken over een casus met een team waarin bejegening bij het probleemgedrag een belangrijke rol lijkt te spelen en deze op een half A4 op te sturen naar FORTIOR via inschrijvingen@fortior.info. Voor elk van de 2 dagen dienen de deelnemers de bijbehorende literatuur door te lezen. Deze literatuur wordt je ter beschikking gesteld.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen (2 x 6 uur), de tijd voor het voorbereiden van een casus en voor het lezen van de opgegeven literatuur (58 pagina’s voor dag 1 en 66 pagina’s voor dag 2).

 

Verplichte literatuur

Dag 1:

 1. Willems, A. (2018). Uitdagende relaties: Interacties van begeleiders bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. NTZ, 4, 288-300.
 2. Embregts, P., Willems, A., & Knotter, M. (2016). Trainen van begeleiders. In R. Didden, X. Moonen, P. Troost, & W. Groen (red.), Handboek Psychiatrie en Lichte Verstandelijke Beperking (pp. 471-481). Utrecht: De Tijdstroom.
 3. Berking, M. (2017). Emotieregulatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (pp. 19-40)
 4. Hiemstra, D., & Bohlmeijer, E. (2013). De sterkekantenbenadering. In Bohlmeijer, E., Bolier, L., Westerhof, G., & Walburg, J.A. (red.). Handboek Positieve Psychologie. Amsterdam, Boom (pp. 123-137).

Dag 2:

 1. Keijsers, G., Vossen, C. & Keijsers, L. (2012). Helpen veranderen: Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam; Boom (pp. 15-44)
 2. Appelo, M. (2010). Waardenloze gesprekken: Socratisch motiveren in de praktijk. Amsterdam: Boom. (pp. 65-77).
 3. Berg & Szabo (2005). Oplossingsgericht coachen. Thema. (pp. 145-151)
 4. Remmerswaal. Handboek Groepsdynamica. Hoofdstuk Valkuilen (pp.390-395)

 

Cliëntgroep

De studiedag heeft vooral betrekking op cliënten met een matige tot lichte verstandelijke beperking.

 

Doelgroep studiedag

Orthopedagogen of psychologen, die teams begeleiden, waarin professionals worstelen met probleemgedrag van cliënten met een verstandelijke beperking, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ of het onderwijs.

Er kunnen maximaal twaalf cursisten deelnemen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 12 punten
  • Opleiding – behandeling: 5 punten
  • Opleiding – overige taken: 1 punt
 • Het SKJ neemt de accreditatie van het NIP K&J / NVO OG over.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Arno Willems

Arno Willems is GZ-psycholoog en werkt ruim 35 jaar bij Koraal, als expert binnen het Koraal Consultatie Team en als senior-onderzoeker bij Koraal Kennis. Daarnaast is hij geregeld consulent voor het CCE, docent en supervisor binnen diverse GZ-/OG en post-master opleidingen. Ook werkte hij mee aan het ontwikkelen van landelijke richtlijnen rond verstandelijke beperking en probleemgedrag. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de bejegening en persoonlijkheid van begeleiders bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Op dit thema is hij in 2016 gepromoveerd en hier heeft hij diverse artikelen over geschreven, kort samengevat in een TED-talk voor het CCE: https://vimeo.com/280208933/e3dab07099
Bekijk de docent

Ochtend

Dag 1: Inzicht in interacties met de SIG-B

10:00

Opening

10:05

Zinvolheid en uitleg interactiemodellen

11:15

Pauze

11:30

Werken met de SIG-B: uitkomsten bespreken met team

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Bespreken interactieprincipes aan de hand van uitkomsten SIG-B

15:00

Pauze

15:15

Invloed van emoties en zelfverzekerdheid

17:00

Afsluiting

 
Ochtend

Dag 2: Interacties willen veranderen

10:00

Opening

10:15

Je eigen emoties hanteren

11:15

Pauze

11:30

Werken met je eigen interactiestijl

12:30

Lunchpauze

 
 
Middag
13:30

Socratisch motiveren bij bejegening

15:00

Pauze

15:15

Verbreden naar team-dialoog

17:00

Afsluiten

De cursus vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief