Terug naar het overzicht

Interactiegericht coachen met begeleiders: Aan de slag met de SIG-B

22 jun 2023
Afgelast
Online

DATUM: 22 juni 2023
TIJDSDUUR: een online training van 9:30 tot 12:30
DOCENT: Arno Willems
INHOUD: Aan de hand van een ingevulde SIG-B gaan de deelnemers aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak voor hun eigen team.
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor het SKJ)
INVESTERING: 212,50 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Deze online training maakt onderdeel uit van een leergang: bekijk hier de hele leergang interactiegericht coachen met begeleiders

Inschrijven nieuwsbrief

Als teams te maken hebben met uitdagend gedrag dan is ‘het werken met interactiestijlen’ een van de mogelijke interventies. Als teams regelmatig met heftige situaties te maken hebben dan kan het waardevol zijn om de interactiestijlen van de verschillende teamleden onder de loep te nemen. Het kan namelijk voorkomen dat de wisselwerking (interactie) tussen begeleiders en cliënten het uitdagend gedrag oproept of juist in stand houdt. Als begeleiders zich meer bewust worden van hun eigen interactiestijl en vervolgens bewust kunnen kiezen welke stijl ze inzetten dan verandert het gedrag van de cliënt op den duur mogelijk ook.

 

Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders (SIG-B)

De SIG-B is een valide en betrouwbaar instrument waarmee in een kort tijdsbestek de diverse interactiestijlen binnen een team in kaart worden gebracht. De SIG-B is grotendeels gebaseerd op interactiecirkel van Leary. De schaal bestaat uit 30 vragen en begeleiders vullen die schaal in over hun eigen bejegening naar één cliënt met uitdagend gedrag. Het invullen van de schaal zelf kost 10 minuten en het is de bedoeling dat hierna een teamgesprek (in de vorm van een workshop) plaatsvindt samen met de gedragsdeskundige.

In deze online training gaan maximaal 4 gedragsdeskundigen onder begeleiding van de docent Arno Willems aan de slag met de SIG-B die ze samen met een team hebben ingevuld. Het is de bedoeling dat je aan het eind van de training voldoende handvatten hebt om een plan van aanpak te kunnen maken.

 

Gewenste voorkennis

Deze online training is alleen goed te volgen als je onderstaande dag 1 van de leergang gevolgd hebt (Inzicht in interacties met de SIG-B) of als je de handleiding van de SIG-B goed beheerst, zoals in BergOp beschikbaar (zie ook Literatuur). Veel ervaring met het werken vanuit de interactiecirkel van Leary (bv. Interactiewijzer van Verstegen & Lodewijks) is ook voldoende.

 

Leergang interactiegericht coachen met begeleiders

Naast de online training over de SIG-B kun je nog enkele andere trainingen volgen rond interactiegericht coachen van begeleiders:

 

Online training

Deze training vind online plaats. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Zoom. Om mee te kunnen doen heb je een laptop of desktop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. In het kader van de interactie is het prettig als alle deelnemers hun camera aanzetten

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang interactiegericht coachen met begeleiders

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Vier interpersoonlijke stijlen van elke begeleider in bejegening
  • Drie intrapersoonlijke factoren in elke begeleider die een rol bij spelen bij die begeleiding: proactief denken, zelfreflectie en EE

 

Aan het eind van de studiedag:

  • Heb je handvatten hoe je het thema bejegening naar een specifieke cliënt in dit team op inhoud kunt bespreken
  • Weet je hoe je dit kunt koppelen aan wat je zelf als optimale bejegening ziet vanuit het persoonsbeeld van die cliënt
  • Kun je hierbij gebruik maken van de interactieprincipes vanuit het model van Leary, en van de tips van je collega-deelnemers en de docent

Voorbereiding en studiebelasting

Voor deze studiedag is voorbereiding noodzakelijk. Voordat je de online training kunt volgen, is het noodzakelijk om een SIG-B af te nemen met een team; dat kan ofwel middels de gratis afname via BergOp ofwel via de toegestuurde SIG-B als pdf plus bijbehorende Excel-uitwerking. De resultaten mail je vervolgens naar de docent, zodat hij de inhoud van de online training kan afstemmen op de vragen die bij de deelnemers leven.

De totale studiebelasting is 3 tot 5 uur:

  • 3 contact uren
  • Naar schatting 1 tot 2 uur voor het verwerken van een SIG-B en het insturen van de resultaten

Cliëntgroep

De studiedag heeft vooral betrekking op cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Doelgroep studiedag

Orthopedagogen of psychologen, die teams begeleiden, waarin professionals worstelen met probleemgedrag van cliënten met een verstandelijke beperking, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ of het onderwijs.

Er kunnen maximaal vier cursisten deelnemen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG;
  • Indien de accreditatie wordt toegekend door het NIP K&J / NVO OG, dan geldt deze ook voor het SKJ.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Arno Willems

Arno Willems is GZ-psycholoog en werkt ruim 35 jaar bij Koraal, als expert binnen het Koraal Consultatie Team en als senior-onderzoeker bij Koraal Kennis. Daarnaast is hij geregeld consulent voor het CCE, docent en supervisor binnen diverse GZ-/OG en post-master opleidingen. Ook werkte hij mee aan het ontwikkelen van landelijke richtlijnen rond verstandelijke beperking en probleemgedrag. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de bejegening en persoonlijkheid van begeleiders bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Op dit thema is hij in 2016 gepromoveerd en hier heeft hij diverse artikelen over geschreven, kort samengevat in een TED-talk voor het CCE: https://vimeo.com/280208933/e3dab07099
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:40

Casus 1

10:20

Casus 2

11:00

Pauze

11:15

Casus 3

11:50

Casus 4

12:25

Afronding en invullen evaluatie

12:30

Einde

Verplichte literatuur

Korte handleiding SIG-B van 2022. Deze wordt vooraf naar je gemaild.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen