Terug naar het overzicht

Integratieve diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

12 apr 2018
Plaats
Fysiek
Inschrijven

DOCENT: Em. Prof. Dr. Anton Došen
INHOUD: Integratieve diagnostiek op basis van het ontwikkelingsdynamisch  model.
ACCREDITATIE: Voor ABC1 en NVvP. Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J /NVO OG en SKJ.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Ben je geïnteresseerd in dit thema? Bekijk dan de studiedag Integratieve diagnostiek en behandeling

 

Als mensen met een verstandelijke beperking problemen hebben op het gebied van geestelijke gezondheid, heeft dit een negatief effect op hun deelname aan onder meer onderwijs, werk en maatschappelijk leven. Het is dus van groot belang dat professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hun cliënten met complexe problematiek kunnen helpen door middel van een adequate interventiestrategie.

De integratieve diagnostiek is een hulpmiddel om goed inzicht te krijgen in de complexe  problematiek. Op basis van dit inzicht kan een adequate behandeling worden gepland. Tijdens de theoriedag licht Anton Došen zijn integratief model van A tot Z toe.

 

Het Ontwikkelingsdynamisch model voor emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling

Het Ontwikkelingsdynamisch model is een multidimensionel model dat de emotionele ontwikkeling, basale emotionele behoeften en persoonlijkheidsontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking centraal stelt. Volgens Anton Došen zijn gedragsproblemen en psychiatrische problemen vaak het gevolg van een inadequate omgang van de omgeving met de basale emotionele behoeften van de persoon. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overvraging of onderstimulatie. Om te kunnen waarborgen dat er op een adequate manier wordt tegemoetgekomen aan de basale emotionele behoeften van de persoon, biedt de integratieve benadering vanuit een ontwikkelingsperspectief van prof. Došen een heel bruikbaar kader. Het model geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en kan heel goed met andere methoden en modellen gecombineerd worden, bv. met het ontwikkelingsprofiel van Heijkoop of met relatiegerichte methoden zoals die van Greenspan (Floortime).

Inhoud van de theoriedag integratieve diagnostiek

Anton Došen zal op deze dag spreken over de diagnostiek op basis van het Ontwikkelingsdynamisch Model en zal aandacht besteden aan beeldvorming en integratieve  diagnose. De theoretische kant komt uitgebreid aan de orde. Hierbij zal vooral de betekenis van het niveau van emotionele ontwikkeling belicht worden. Dit is van belang voor het verklaren en begrijpen van de (complexe) problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.

De volgende thema’s worden behandeld:

 • Integratieve diagnostiek en behandeling:
  • Waarnemen (fenomeen)
  • Verklaren
  • Begrijpen (betekenis)
  • Definiëren (diagnose)
  • Behandelen

 

In de ochtend wordt vooral theorie behandeld, in de middag worden casussen ut de praktijk gepresenteerd en is er de mogelijkheid om met de integratieve diagnostiek te oefenen.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6,5 uur.

Doelgroep

De stof, die in deze theoriedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking en complexe problematiek.

De dag is vooral bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau cluster 1 voor AVG voor 6 punten
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 6 punten
 • Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG voor herregistratie 6,5 punten, opleiding – diagnostiek 3 punten, opleiding – behandeling 2,5 punten, opleiding – overige taken 1,5 punten
 • Als de training wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen is kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties neemt hij al meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zet hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

Opening

09:45

Grondslag van het bio-psycho-sociaal ontwikkelingsmodel (Ontwikkelingsdynamisch model) , Integratieve benadering

11:00

Pauze

11:15

Assessment, beeldvorming en integratieve diagnose; presentatie van videobeelden

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Integratieve behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen; presentatie van voorbeelden uit de praktijk

14:15

Pauze

14:30

Oefenen op voorbeelden uit de praktijk

17:00

Afronding

Aanbevolen literatuur:

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier>> Het hele boek, maar vooral hoofdstuk 5, 6 en 7.

Došen, A., Gardner W., Griffiths D., King R. & Lepointe A. (2008). Richtlijnen en principes voor de praktijk. Utrecht: Vilans & CCE.Verkrijgbaar bij het CCE: www.cce.nl

Greenspan, S.I., Wieder, S. & Simons, R. (2003). Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Intellectuele en emotionele groei stimuleren. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers. Bestel dit boek hier>>

Heijkoop, J. (2003). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Soest: Uitgeverij Nelissen (vierde druk).

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk. Leuven/Den Haag: Acco Bekijk dit boek hier>>

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief