Terug naar het overzicht

Integratieve behandeling van mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model

26 apr 2018
Plaats
Fysiek
Inschrijven

DOCENT: Em. prof. dr. Anton Došen
INHOUD: De integratieve behandeling van mensen met een verstandelijke beperking volgens het ontwikkelingsdynamisch model
ACCREDITATIE: Voor ABC1 en NVvP. Accreditatie wordt aangevraagd voor NIP /NVO en SKJ.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Bekijk dan de studiedag integratieve diagnostiek en behandeling

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt vaak gesproken over behandeling. Hierbij valt op dat regelmatig wordt benoemd “wat” wordt behandeld of “hoe” er wordt behandeld. Minder vaak wordt gesproken over “wie” er wordt behandeld en “waarom”. Anton Došen heeft een holistische (integratieve)  visie op de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Volgens hem zouden de volgende vragen met betrekking tot integratieve behandeling moeten worden beantwoord:

 • Wie wordt behandeld? (de persoon met zijn unieke eigenschappen)
 • Waarom wordt er behandeld? (de diagnose van de stoornis en indicatie)
 • Wat wordt behandeld? (welk aspect van de stoornis)
 • Hoe wordt er behandeld? (met welke methode en strategie)

Binnen  de integratieve behandeling staan dus de persoon en zijn omgeving centraal. Onder integratieve behandeling verstaat Anton Došen een benadering die als doel heeft zowel het algehele functioneren van de persoon in zijn omgeving te beïnvloeden  als het  psychosociaal welzijn van de persoon te herstellen of tot stand te brengen.  Voor de behandeling zijn een aantal voorwaarden nodig, zoals organisatorische aanpassingen  binnen het leefmilieu en het voorbereiden van de omgeving op de behandeling.

 

Integratieve behandeling

De integratieve behandeling is gebaseerd op het  zogenaamde ontwikkelingsdynamische model en  behelst een brede aanpak die bij voorkeur multidisciplinair is. Medicamenteuze, psychotherapeutische, gedragstherapeutische, systeemtherapeutische en ontwikkelingsmethodes worden geïntegreerd gericht op een bepaalde behandelingsdoelstelling. Er is zowel aandacht voor de persoon als zijn omgeving. Daarbij wordt een optimale combinatie gezocht van de meest geschikte behandelmethodes. Per indicatie worden de behandelmethodes tegelijkertijd of in een bepaalde volgorde toegepast.

De integratieve behandeling kent drie niveaus van aanpak:

 • eerste niveau: regulatie van essentiële vitale aspecten en de basale psychosociale behoeften,
 • tweede niveau: stimuleren van de psychosociale aspecten (voornamelijk door het activeren van de omgeving) die nodig zijn voor de adequate ontwikkeling van de persoonlijkheid en het gezond psychisch functioneren,
 • derde niveau: een specialistische therapeutische aanpak van de stoornis.

De inhoud van de studiedag

Anton Došen zal op deze dag spreken over een  behandeling die gebaseerd is op het ontwikkelingsdynamisch model. Dit model kent vier dimensies: biologische, psychologische, sociale en ontwikkelingsdimensie die als basis dienen voor de strategie en de behandelingsmethodes. Casussen vanuit praktijk worden besproken en videobeelden van behandeling worden gepresenteerd.

De volgende thema’s worden behandeld:

 • hulpverlening bij mensen met een ontwikkelingsstoornis: stimulatie en ondersteuning van de ontwikkeling, behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen;
 • integratie van medicamenteuze en psychotherapeutische methodes;
 • non-verbale psychotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking;
 • aanpassing van de omgeving op de basale emotionele behoeften van mensen met een verstandelijke beperking.

Studiebelasting & voorbereiding

Kennis over integratieve diagnostiek is gewenst (zie de literatuur)

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6,5 uur.

Doelgroep

De stof, die op deze studiedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking en complexe problematiek.

De dag is vooral bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door

 • Accreditatiebureau cluster 1 voor AVG voor 6 punten.
 • Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG voor herregistratie 6,5 punten, opleiding – behandeling 2,5 punten, opleiding – diagnostiek – 3,5 punten, opleiding – overige taken 1 punt.
 • Als de studiedag wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen is kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties neemt hij al meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zet hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:45

Strategie van de integratieve behandeling; psychosociale ontwikkeling stimulatie, ondersteuning en preventie van stoornis; integratie van behandeling met ontwikkelingsdynamisch model als basis.

11:00

Pauze

11:15

Integratie van medicamenteuze, psychotherapeutische, omgevingstherapeutische en ontwikkelingsmethodes;

Presentatie van gevallen uit de praktijk met videobeelden

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen op verschillende niveaus van emotionele ontwikkeling.

14:15

Pauze

14:30

Specifieke behandeling van bepaalde stoornissen, presentatie van gevallen uit de praktijk, discussie

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur:

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier>> Het hele boek, maar vooral hoofdstuk 5, 6 en 7.

Došen, A., Gardner W., Griffiths D., King R. & Lepointe A. (2008). Richtlijnen en principes voor de praktijk. Utrecht: Vilans & CCE.Verkrijgbaar bij het CCE: www.cce.nl

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk. Leuven/Den Haag: Acco Bekijk dit boek hier>>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief