Terug naar het overzicht

Inleiding in het model van de emotionele ontwikkeling

02 nov 2021
Afgelast
Hybride

DOCENT: Floor Koreman
INHOUD: Tijdens deze studiedag maak je kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen; je leert kijken door de bril van de emotionele ontwikkeling. Gedrag ga je begrijpen vanuit de onderliggende behoefte, passende bij de diverse fases van emotionele ontwikkeling
TIJDSDUUR: Op 2 november 2021 van 10:00 tot 17:00. Je kunt de studiedag online of fysiek volgen
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij SKJ en Registerplein voor verschillende beroepsgroepen. Vermeld in Lerarenportfolio.
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING:  € 245,00 inclusief koffie, thee en lunch.  FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Professor Anton Došen heeft de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking onderzocht en in kaart gebracht. Hij ontwikkelde ook de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) waarmee het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt kan worden ingeschat. Došen’s model voor emotionele ontwikkeling en de SEO hebben inmiddels hun waarde ruimschoots bewezen in de verstandelijk gehandicaptenzorg en in het speciaal onderwijs.

Als begeleider of leerkracht wil je dat jouw cliënt of leerling gelukkig is en de mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. Volgens Došen kunnen alle mensen, onafhankelijk van hun ontwikkelingsniveau, gelukkig zijn. Een voorwaarde is dan wel dat de omgeving tegemoet komt aan hun basale emotionele behoeften. Om te begrijpen wat de basale emotionele behoeften van een cliënt of leerling zijn, is het belangrijk om te weten in welke emotionele ontwikkelingsfase de persoon functioneert.

Het model voor emotionele ontwikkeling bestaat uit zeven fases. Elke fase heeft zijn typische kenmerken. Op de studiedag worden de eerste vijf fases besproken. Deze fases zeggen iets over de band tussen ouder en kind (en omgekeerd) gedurende de ontwikkeling. Hoe stevig is die band? Hoe verandert die band tijdens de ontwikkeling van het kind? In dat verband wordt ook wel gesproken over fasen waarbij het wij-gevoel (behoefte aan nabijheid) of het ik-gevoel (behoefte aan zelfstandigheid) een rol speelt.

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat emotionele ontwikkeling een dynamisch proces is. Het kan door de jaren heen met ups en downs verlopen.

 

Toepassing in de praktijk

De toepassing van de theorie over emotionele ontwikkeling is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Professionals in de zorg en speciaal onderwijs krijgen te maken met vragen als: Hoe herken ik de verschillende fasen in emotionele ontwikkeling, ook al lijkt gedrag sterk op elkaar? Hoe kan ik (probleem)gedrag verklaren en begrijpen vanuit de emotionele ontwikkeling? Hoe kan ik mijn begeleidingsstijl aanpassen op emotionele basisbehoeften van mijn cliënten en leerlingen? Tijdens deze studiedag krijg je ruim de gelegenheid om te leren hoe je dat moet doen.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

FORTIOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag maak je kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen; je leert kijken door de bril van de emotionele ontwikkeling. Gedrag ga je begrijpen vanuit de onderliggende behoefte, passende bij de diverse fases van emotionele ontwikkeling; aan welke behoefte wordt wel of juist niet tegemoet gekomen en wijzigt dit wellicht je eerste interpretatie van het gedrag van de cliënt? Soortgelijk gedrag kan verschillende onderliggende oorzaken hebben, wat maakt dat de oplossing of de aanpassing wisselend kan zijn.

Floor wisselt mondelinge kennisoverdracht af met (groeps)opdrachten.

Tijdens de studiedag:

 • maak je kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen;
 • leer je kijken door de bril van de emotionele ontwikkeling: gedrag ga je begrijpen vanuit de onderliggende emotionele behoefte;
 • ontdek je hoe je tegemoet kunt komen aan de emotionele behoefte van je cliënt of leerling.

Voorbereiding en studiebelasting

Bedenk vooraf wat je verwachtingen zijn, zodat de dag zo vraag gestuurd mogelijk ingericht kan worden. Concrete vragen of voorbeelden zijn altijd welkom.

De studiebelasting bestaat uit zes contacturen en de tijd die je besteedt aan het nadenken over je verwachtingen, vragen en casuïstiek.

Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

 

Aanbevolen literatuur

Bruin, J. de, Vonk, J., Broek, A v.d. & Twint, B. (Red.) (2017). Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel het boek hier >>

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk. Leuven: Acco. ISBN 9789033474996.

Vugts, B. (2012). Werken met ontwikkelingsleeftijden. Afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: uitgeverij Boom Nelissen (derde druk). Bestel het boek hier >>

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassen met een beperking. Dit kan een verstandelijke beperking zijn, maar ook een lichamelijke of functiebeperking. Het kan ook gaan om kinderen, jongeren en volwassen, die problemen hebben op psychiatrisch of forensisch gebied of zich om een andere reden niet goed staande kunnen houden in het leven.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor

 • Leraren
 • Cliëntbegeleiders wonen, dagbesteding of werken
 • Vak- en speltherapeuten
 • Teamleiders
 • Sociaal agogen
 • GGZ-agogen
 • Sociaal werkers
 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • andere geïnteresseerde zorgprofessionals

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein
 • SKJ
 • Register Vaktherapie

 

Accreditatie NIP/NVO
Accreditatie bij het NIP/NVO kan niet worden aangevraagd vanwege het praktische karakter van deze studiedag. Indien gewenst kunnen basis orthopedagogen de studiedag opvoeren bij “niet geaccrediteerde scholingen”. Er is een kans dat er dan alsnog accreditatiepunten worden toegekend.

 

Lerarenportfolio
Deze studiedag staat in de catalogus, het overzicht in Lerarenportfolio van cursussen en opleidingen voor leerkrachten.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat

Je ontvangt van FORTIOR een certificaat als bewijs van deelname. Dit certificaat kun je indien gewenst ook gebruiken om zelf accreditatie aan te vragen.

Floor Koreman

Floor Koreman is orthopedagoog en werkt vanuit haar eigen praktijk Buitengewoon. Ze wordt regelmatig door het CCE gevraagd voor beeldvorming, advies en coaching in complexe hulpvragen in zorg en onderwijs.

Tijdens haar studie ‘Sociaal pedagogische Hulpverlening’ (1997-2001) deed Floor werkervaring op als hulpverlener in gezinnen met een complexe zorgvraag. Met haar toenemende ervaring in de praktijk, groeide ook de behoefte aan meer theoretische diepgang. Die vond ze in de studie orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2005-2008).

Floor heeft zich uitgebreid verdiept in het model voor emotionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdynamische benadering. Ze heeft hiertoe diverse trainingen gevolgd bij onder andere Anton Došen. Met haar studie- en werkervaring heeft ze de waardevolle koppeling weten te maken tussen praktijk en theorie.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening + instructie online deelnemers

10:05

Inventarisatie verwachtingen Inleiding in het model van de emotionele ontwikkeling

11:00

Pauze

11:15

Fase 1 in de emotionele ontwikkeling

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Fase 2 en 3 van de emotionele ontwikkeling

15:00

Pauze

15:15

Fase 4 en 5 in de emotionele ontwikkeling

16:45

Terugblik op de studiedag

17:00

Afsluiting en evaluatie

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen