Terug naar het overzicht

In elkaars ritme

  • deze studiedag vond plaats op 3 juni 2016
  • docenten: Marijke Rutten-Saris en Jacqueline Heeren
  • over hoe je ritme bewust kunt inzetten om in contact te komen met cliënten met een verstandelijke beperking waarbij dit contact niet als vanzelf ontstaat.
  • accreditatie is toegekend door Register Vaktherapie voor 6 punten

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Op deze studiedag wordt het thema ritme besproken in relatie tot interactie met anderen. We staan er niet misschien zo bij stil, maar ritme is vooral in de eerste levensjaren een essentieel element in de ontwikkeling van een kind. Volgens Marijke Rutten-Saris helpt ritme de baby en de peuter zich bewust te worden van de wereld om hen heen. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan hun omgeving. De titel van de studiedag verwijst naar een bijzonder aspect van die aanpassing, namelijk de interactie met ouders en andere mensen. Ritme ondersteunt het maken van contact. Door ritmisch te bewegen of geluidjes van het kind te herhalen afgewisseld met pauzes wordt het kind uitgelokt tot meebewegen en beurt wisselen. Zo komen kind en volwassene in elkaars ritme: je zou ook kunnen zeggen, dat ritme hen verbindt. Ritme roept wederkerigheid op.

Ritme als middel om te verbinden kan ook bewust worden ingezet in professionele situaties bij cliënten die moeite hebben met afstemmen. Ritme is wat je ziet bij de ander. Dat ritme ga je volgen. Dat leidt tot zichzelf gewaarworden. Voorwaarde is wel: respect, niet invullen en je cliënt zelf zijn ontdekkingen laten doen. Je kunt namelijk niemand een ritme opleggen. Je kunt wel proberen in het ritme van je cliënt te komen.

De inhoud van de studiedag

Op de studiedag is er naast het uitleggen van de theorie ook voorzien in oefeningen om kennis te maken met het onderwerp, zich gewaar te worden van ritme en het effect daarvan zelf te ervaren.

Op deze manier:

  • verwerf je technieken om interacties effectiever te laten verlopen
  • word je je meer gewaar wat je valkuilen zijn
  • begrijp je de systematiek van de ontwikkeling tussen 0-12 jaar en kun je die effectief benutten

 

Tot slot is de studiedag ook een ontdekkingsreis voor jezelf: hoe je je cliënt en jezelf gewaar kunt worden en hoe je die kennis en ervaring kunt gebruiken.

 

Marijke Rutten-Saris

Dr. Marijke Rutten-Saris is beeldend therapeute en heeft zich jarenlang actief verdiept in en geoefend met antroposofische, lichaamsgerichte en dynamische benaderingen van beeldende therapie. Ze richtte verschillende typen kindercentra op en deed er vanaf 1968 – vooral op de babygroepen – praktijkonderzoek naar zichtbare fysieke interactiekenmerken van veilige hechting. Van 1980 tot 1990 deed zij – vanuit de beeldende kunst – onderzoek naar lichaamstaal & hulpverlening in diverse landen in Europa. Mede hieruit is de methode EBL (Emerging Body Language) ontstaan. Van 1994-2000 werkte zij als Beeldend therapeut in de Rheinische Kliniken Bedburg-Hau in Duitsland en deed daar haar promotieonderzoek. Naast haar werk als methodiekdocente en supervisor aan de Creatieve Therapie Opleiding van De Kopse Hof en aan de VO Beeldende Therapie/Master opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (van 1979 tot 2000) had zij steeds een kleine beeldende therapie praktijk.

Op 1 januari 2002 startte ze met haar onderneming “EBL Arts Therapy Centre”. Marijke is SRCT geregistreerd beeldend therapeute en LVSB geregistreerd supervisor.

 

Jacqueline Heeren, EBL Therapeute Spel

Jacqueline werkt ruim 27 jaar in observatie- en behandelcentrum De Hondsberg te Oisterwijk, in diverse functies van groepsleidster tot gezinscoach. Zij is gespecialiseerd in het diagnosticeren en opzetten van behandeling voor kinderen met onbekende diagnoses in heel Nederland. Zij geeft presentaties en workshops over eetproblematiek bij kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met bijvoorbeeld: autisme, boulimia en anorexia. Vanuit haar grote liefde voor mensjes en mensen met het Prader Willi Syndroom, is zij nu landelijk deskundige op gebied van hun behandeling. Jacqueline werkt ook vanuit haar eigen praktijk: “Spel en Ouderbegeleidingspraktijk J. Heeren”. Hier speelt ze met bijzondere kinderen om ze vanuit henzelf weer te laten ontwikkelen met behulp van de EBL methodiek. Jacqueline is gecertificeerd EBL trainer.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor gedragsdeskundigen, vaktherapeuten, begeleiders, pedagogisch medewerkers, leraren, onderwijsassistenten en teamleiders.

 

Op welke cliëntgroep is de studiedag van toepassing?

Deze studiedag heeft betrekking op zowel volwassenen als kinderen die problemen hebben met afstemmen en contact maken. Het kan gaan om cliënt met een lichte, matige, ernstige verstandelijke beperking of autisme.

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:15

Introductie met videobeelden
Oefeningen

11:15

Pauze

11:30

Ritme en ritmisch geheel: wat zou je kunnen toepassen waar, wanneer en hoe?

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Wat is er tot nu blijven hangen?

15:00

Pauze

15:15

Praktijkgerichte oplossingen en oefeningen voor de cursisten
Ritme met muziek ter afsluiting.

17:00

Einde

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief