Terug naar het overzicht

Hoe leg je de theorie over emotionele ontwikkeling uit aan teams, ouders en cliënten? Een praktische, creatieve studiedag

15 sep 2022
Afgelast
Fysiek

DOCENT: Floor Koreman – orthopedagoog
INHOUD: In deze studiedag komt aan de orde hoe je als gedragsdeskundige teams in de zorg of in speciaal onderwijs via praktische en creatieve werkvormen kunt meenemen in de theorie rond emotionele ontwikkeling. Op een laagdrempelige en inspirerende manier leer je de fases op verschillende manieren te vertalen, zodat begeleiders en leraren deze in hun dagelijks werk kunnen toepassen. Ook het uitleggen van de fases aan ouders en leerlingen/cliënten wordt hierdoor eenvoudiger.
TIJDSDUUR: een studiedag op 15 september 2022 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Doorn
ACCREDITATIE: voor deze studiedag wordt geen accreditatie aangevraagd. Je ontvangt een certificaat dat je kunt gebruiken om zelf accreditatiepunten aan te vragen.
INVESTERING: 275,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Inschrijven nieuwsbrief

Bij veel gedragsdeskundigen in de zorg en in het speciaal onderwijs is de theorie van Anton Došen over emotionele ontwikkeling inmiddels wel bekend. Het model voor emotionele ontwikkeling heeft zijn waarde ruimschoots bewezen in de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. Het is echter nog niet altijd eenvoudig om begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten/leerlingen de theorie zó uit te leggen dat ze het meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Vaak werkt het minder goed als een gedragsdeskundige slechts de theorie achter emotionele ontwikkeling uitlegt in bijvoorbeeld een teamscholing. “Onze collega’s zijn doeners”, horen we regelmatig vanuit het werkveld. De fases in emotionele ontwikkeling blijven dan abstracte begrippen. Het is zeer waardevol als een gedragsdeskundige of coach werkvormen tot zijn beschikking heeft waarmee het team actief aan de slag kan. Zo worden ze zelf aan het denken gezet en gestimuleerd om hun handelswijze af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Tijdens deze studiedag bespreekt Floor Koreman verschillende praktische en creatieve werkvormen die zij zelf in de praktijk heeft ontwikkeld en enkele die door andere gedragsdeskundigen zijn ontwikkeld. Aan de hand van metaforen en tal van doe-opdrachten worden de deelnemers geïnspireerd om de theorie op diverse manieren te gaan onderzoeken en beleven.

 

MATCH-Training

De MATCH-training is enkele jaren geleden ontwikkeld door Harmke Bodewitz. De training laat begeleiders of leerkrachten zelf ervaren hoe het is als een begeleidingsstijl niet aansluit bij de emotionele behoeften van een cliënt of leerling. Deze werkvorm bevordert de sensitiviteit van de begeleider in het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking.

In deze studiedag komt de MATCH-training – naast andere werkvormen – aan de orde. Floor zal uitleggen hoe de MATCH-training gebruikt kan worden en in welke situaties deze het beste kan worden ingezet.

 

Voorkennis vereist

Tijdens deze studiedag wordt de theorie rond emotionele ontwikkeling als bekend verondersteld. De docent gaat niet uitgebreid in op de theorie, maar aan de hand van de verschillende fases worden de diverse werkvormen besproken en geoefend. Vervolgens kun je zelf bepalen welke werkvormen binnen je eigen organisatie of casus geschikt zijn.

 

Accreditatie

Voor deze studiedag zal geen accreditatie worden aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG. Dit accreditatiebureau stelt namelijk specifieke eisen aan docenten. In beginsel dient een docent geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist. De docent van deze studiedag beschikt niet over deze registratie.

FORTIOR heeft de overtuiging dat ook docenten, die niet beschikken over de registratie GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist, zeer goede docenten kunnen zijn met waardevolle kennis voor gedragsdeskundigen. Wij kiezen voor onze scholingen de docenten die wij het meest geschikt vinden, zo ook voor deze studiedag.

Inhoud

Op deze studiedag gaat docent Floor Koreman samen met de deelnemers aan de hand van de fasen in de emotionele ontwikkeling de vertaalslag maken naar de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke kernbegrippen kenmerken de fase
  • Welke metaforen of symboliek is passend bij de fase
  • Ervaringsgerichte beleving; diverse oefeningen om zelf te ervaren hoe het is om als client in deze fase te zitten én hoe ervaar je het om deze client te begeleiden?
  • Bewustwording; diverse werkvormen/intervisie om de fase te kunnen verdiepen.

Studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contact-uren. In dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor gedragsdeskundigen, coaches en leidinggevenden in de zorg of speciaal onderwijs.

De theorie over emotionele ontwikkeling van Anton Došen wordt als bekend verondersteld.

Accreditatie

Er kan geen accreditatie worden aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG vanwege het praktische karakter van deze studiedag. Als je basis orthopedagoog bent dan kun je de training zelf opvoeren bij niet geaccrediteerde scholingen. Deze scholing kan niet worden opgevoerd als je wilt her registreren als Orthopedagoog Generalist of als gedragsdeskundige bij het SKJ.

 

Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan die van het  NIP K&J / NVO OG? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat

Iedere deelnemer krijgt na afloop een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Floor Koreman

Floor Koreman is orthopedagoog en werkt vanuit haar eigen praktijk Buitengewoon. Ze wordt regelmatig door het CCE gevraagd voor beeldvorming, advies en coaching in complexe hulpvragen in zorg en onderwijs.

Tijdens haar studie ‘Sociaal pedagogische Hulpverlening’ (1997-2001) deed Floor werkervaring op als hulpverlener in gezinnen met een complexe zorgvraag. Met haar toenemende ervaring in de praktijk, groeide ook de behoefte aan meer theoretische diepgang. Die vond ze in de studie orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2005-2008).

Floor heeft zich uitgebreid verdiept in het model voor emotionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdynamische benadering. Ze heeft hiertoe diverse trainingen gevolgd bij onder andere Anton Došen. Met haar studie- en werkervaring heeft ze de waardevolle koppeling weten te maken tussen praktijk en theorie.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Fase 1: Plenair Kernbegrippen – metaforen – ervaringsgerichte oefeningen en in kleine groepen verdiepende werkvormen

11:00

Pauze

11:15

Fase 2: Plenair Kernbegrippen – metaforen – ervaringsgerichte oefeningen en in kleine groepen verdiepende werkvormen

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Fase 3: Plenair Kernbegrippen – metaforen – ervaringsgerichte oefeningen en in kleine groepen verdiepende werkvormen

14:45

Fase 4 en 5: Plenair Kernbegrippen – metaforen – ervaringsgerichte oefeningen en in kleine groepen verdiepende werkvormen

16:15

Afsluiting

Literatuur

Bodewitz, H. (2016) De MATCH-training. Graviant Doetinchem.

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 978904413367

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498.

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 Kleurenprofiel revised 2. Handleiding. Doetinchem: Graviant

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J.,Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Garant Ed.

De Belie, E., & Van Hove, G. (red.). (2013). Wederzijdse emotionele beschikbaarheid. Mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op weg. Antwerpen: Garant.

Morisse F. & Došen, A. (Red.). 2017 SEO-R² – Schaal voor Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised². Garant Uitgevers

Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (2016). Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen: Garant.

Vugts-de Groot, B. (2009) Werken met ontwikkelingsleeftijden. Afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking. Boom uitgevers Amsterdam

Locatie

De studiedag vindt plaats in:

De Haptonomie Academie
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG Doorn

De locatie ligt in een bosrijke omgeving. Naast de locatie is gratis parkeergelegenheid. De locatie is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Driebergen-Zeist moet je nog een stukje met de bus of je kunt een OV fiets huren.

 

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen