Hoe bespreek je de impact van een verstandelijke beperking met cliënten en hun naasten?

Terug naar het overzicht
 • Een studiedag op 7 juni 2019
 • Docent: Anna Boom
 • Over: hoe je op een voor cliënten en hun naasten herkenbare manier communiceert over de impact van een verstandelijke beperking. Hoe kun je op een effectieve manier de betekenis van een a-specifieke ontwikkeling uitleggen vanuit het ontwikkelingsdynamisch model?
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)

De studiedag vindt plaats op 7 juni 2019 van 10:00 tot 17:00 in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €255,00 p.p. inclusief Lunch, koffie en thee.

Anton Došen concludeerde naar aanleiding van de masterclass integratieve diagnostiek en behandeling in 2014 dat uitleg aan de omgeving over de betekenis van het gedrag van de persoon met een verstandelijke beperking onmisbaar is voor een adequate aanpassing van de omgeving aan de basale emotionele behoeften van de persoon en voor de benodigde ondersteuning en begeleiding.

Meestal krijgen cliënten en hun naasten na de gestelde diagnose uitleg over de verstandelijke beperking, de symptomen en de prognose. In de praktijk blijkt het echter lastig om goed uit te leggen wat een verstandelijke beperking inhoudt. Het betreft immers een dynamisch geheel waarbij het beloop van de ontwikkeling en factoren binnen de context elkaar beïnvloeden.

Onwetendheid over de impact van deze chronische aandoening komt met name bij een lichte verstandelijke beperking geregeld voor, zowel bij cliënten zelf als bij hun naasten. Dit is opmerkelijk omdat professionals in de gehandicaptenzorg over veel kennis beschikken die zij kunnen delen. Het is onduidelijk waarom cliënten en hun naasten niet altijd goed zijn geïnformeerd. Schiet de uitleg tekort? Beklijft de uitleg niet? Of is er sprake van vermijding of verlegenheid bij professionals?

Tijdens deze studiedag geeft docente Anna Boom je handvatten voor een herkenbare communicatie over de verstandelijke beperking. Je leert het verband inzichtelijk te maken tussen de ervaringen van de betrokkenen in hun dagelijks leven en relevante concepten uit het ontwikkelingsdynamisch model.

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang ontwikkelingsdynamische benadering

Inhoud van de studiedag

Docent Anna Boom gaat tijdens deze studiedag in op de manier waarop je voorlichting en psycho educatie kunt geven aan verwanten en cliënten met LVB.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. de impact van een verstandelijke beperking op ouderschap en gezinnen
 2. communicatie: woordkeuze en taalgebruik, relevantie, herkenbaarheid, visualisatie
 3. timing en keuze van gesprekspartners bij diverse niveaus van verstandelijke beperking

 

Aan het eind van de studiedag kun je:

 1. herkenbaar en betekenisvol communiceren over een verstandelijke beperking met verwanten en ouders
 2. herkenbaar en betekenisvol communiceren over LVB met LVB-cliënten en hun naasten
 3. interactieve gespreksvoering vanuit meervoudig perspectief
 4. visualisatie tijdens het gesprek

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is het aantal contact uren: 5,5.

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op cliënten met alle niveaus van een verstandelijke beperking. De nadruk zal iets meer liggen op cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

 

Doelgroep studiedag

De studiedag is op WO / HBO niveau. De volgende beroepsgroepen kunnen deelnemen aan de studiedag:

 • psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten en artsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers in het speciaal onderwijs.

 

Heb je een ander beroep en wil te toch deelnemen aan de studiedag, neem dan even contact op met FORTIOR voor overleg.

 

Benodigde voorkennis

Bij voorkeur hebben de deelnemers werkervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De vereiste vooropleiding van de doelgroep veronderstelt voldoende voorkennis. Enige kennis over het ontwikkelingsdynamisch model is een pré. Het model zelf zal op deze dag namelijk niet worden behandeld.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • Indien accreditatie wordt toegekend door NIP K&J / NVO OG dan geldt deze ook voor het SKJ

 

Accreditatie voor andere beroepsgroepen kan in overleg worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname, ondertekend door de docent(en) en FORTIOR. Op het certificaat staan de titel en de datum van de scholing en de accreditaties met hun registratienummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP K&J/NVO OG. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je bij je beroepsvereniging bent ingeschreven. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR.

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

– Activering voorkennis over niveaus van verstandelijke beperking
– Ouderschap en de impact van een kind met een verstandelijke beperking
– Belang van psycho-educatie en eigen ervaringen

11:15

Pauze

11:30

– Herkenbare uitleg met prognose korte en lange termijn
– Timing en herhaling
– Keuze en volgorde gesprekspartners (ouders, brusjes, familie)

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

– Inlevingsoefening implicaties van een LVB in dagelijks leven
– Aansluiten disharmonische profiel: V>P of V<P
– “De ketting”: sterke en kwetsbare schakels visualiseren

15:00

Pauze

15:15

– Interactieve gespreksvoering met LVB-client en naasten – Concreet, herkenbaar en relevant communiceren
– Waardevrij taalgebruik en externaliseren van de dialoog
– Visualisatie van de interactie-dynamiek rond de beperking

17:00

Afsluiting

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

Solomon, A (2016) Ver van de boom. Als je kind anders is.  Amsterdam: Nieuw Amsterdam Bestel dit boek hier>>

Artikel in ouderschapskennis jaargang 14- nr 1- maart 2011: hoe vertel ik het mijn kind? Door  J. Luijten en A. Boom (indien gewenst kunnen we het artikel mailen)

Een SEN-SEO brochure voor ouders en natuurlijk netwerk van mensen met een verstandelijke beperking: Over kunnen, aankunnen, moeten en willen. Aandacht voor emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking download de brochure hier>>

Deze studiedag wordt gehouden in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief