Terug naar het overzicht

Het AAIDD-handboek ‘Intellectual Disability’ (12th edition) Een introductie

06 feb 2023
Plaats
Online

DOCENT: Wil Buntinx
INHOUD: Hoofdlijnen van het nieuwe boek van de AAIDD: Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (gepubliceerd in januari 2021)
TIJDSDUUR: Webinar op 6 februari 2023 van 10:00 tot 12:30
ACCREDITATIE:  Wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: De inschrijfkosten van het webinar zijn €65,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

In Nederland komt steeds meer aandacht voor de geactualiseerde professionele richtlijnen van de AAIDD voor diagnostiek, beeldvorming en ondersteuningsmodellen. In dit webinar worden geïnteresseerden snel op de hoogte gebracht en worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht.

 

Het AAIDD handboek

In januari 2021 is de nieuwste versie van het handboek van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) verschenen. Een internationale groep van deskundigen heeft aan deze uitgave gewerkt. Hierbij is gekeken naar de implicaties van recent onderzoek en nieuwe inzichten met betrekking tot het fenomeen ‘verstandelijke beperking’. Het boek bevat de professionele standaarden met betrekking tot diagnostiek, beeldvorming en ondersteuning. Kennis daarvan is zeker in de Nederlandse situatie waardevol waar de AAIDD standaarden voor diagnose en classificatie de meest gebruikte en geciteerde in de sector zijn.

 

Het AAIDD model

De auteurs vatten het begrip verstandelijke beperking op als “beperkingen in het functioneren” (disability) die beïnvloed worden door de context van de persoon. Een verstandelijke beperking zich doet zich dus voor in de interactie tussen persoon en context. Daarnaast nemen de auteurs aan dat het functioneren van de persoon verbeterd kan worden door ondersteuning. Deze ondersteuning zou rekening moeten houden met sociaal-culturele en juridische aspecten van de context van de persoon.

 

Webinar

Dit webinar is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een microfoon, luidspreker en camera. Een smartphone is minder geschikt voor het volgen van een online training.

De hand-out, boekbespreking en certificaat wordt achteraf per e-mail verzonden.

Inhoud van de webinar

Wil Buntinx laat je kennismaken met de nieuwste editie van het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Aan het eind van dit webinar

 • Is de deelnemer bekend met de definitie en de diagnosecriteria ‘Verstandelijke Beperking”.
 • Is de deelnemer bekend met de overeenkomsten en verschillen van diagnosecriteria volgens de AAIDD, DSM-5 en ICD-11.
 • Heeft de deelnemer kennis gemaakt met het AIDD model van het ‘Menselijk functioneren’ als referentiekader voor beeldvorming.
 • Heeft de deelnemer weet van het ontwikkelingsproces van de 12de editie “Intellectual Disability’ en weet wat er in de 12de editie van januari 2021 anders is dan in de 11de uit 2010.

Voorbereiding en studiebelasting

De webinar is te volgen zonder voorbereiding.

Deelnemers ontvangen na afloop een uitgebreide boekbespreking.

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, AVG-en, onderzoekers en andere belangstellenden die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen in grote en kleine instellingen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, in de GGZ, het speciaal onderwijs of eigen praktijk.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatie bureau NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 2,5, punten
  • Opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog/FAAIDD met een brede ervaring zowel als professional (begeleider, behandelaar en bestuurder), onderzoeker (Maastricht University, INSERM Parijs, AAIDD Washington) en docent (Maastricht University). Hij is nu werkzaam als consultant op het terrein van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking. Daarnaast begeleidt hij Master Thesis studenten langdurige zorg bij de Erasmus School of Health Policy and Management.

Sedert 1997 is hij lid van de AAIDD commissie die het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ samenstelt. In die hoedanigheid werkte hij mee aan eerdere edities van dit handboek en publiceert samen met Robert Schalock, Ruth Luckasson, Marc Tassé, Jim Thompson en Mike Wehmeyer. Hij maakt deel uit van de groep internationale experts die werkte aan de twaalfde uitgave van het handboek Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports.

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Webinar wordt open gezet

10:00

Opening

10:05
 • Korte voorgeschiedenis en de nieuwe opzet van de 12de editie uit 2021
 • De definitie van VB – verschil met de definitie uit 2010
 • Diagnostische criteria en voorwaarden
 • DSM-5, ICD-11 en AAIDD
11:00

Pauze

11:15
 • Het AAIDD Supports model als referentiekader voor beeldvorming
 • Het multipele perspectief op VB
 • Integratieve benadering van VB
12:20

Wrap up

12:30

Einde webinar

Aanbevolen literatuur

Schalock, R.L., Luckasson, R., & Tassé, M.J. (2021). Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (12th ed.). Washington D.C.: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Bekijk het boek hier.

Het boek van de AAIDD kan indien gewenst via FORTIOR worden bij besteld bij je aanmelding.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief