Terug naar het overzicht

Het AAIDD-handboek ‘Intellectual Disability’ (12th edition) Een introductie

23 jan 2024
Plaats
Online
Accreditatie

DOCENT: Wil Buntinx
INHOUD: Het AAIDD model: een update op basis van het nieuwe boek Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports .
TIJDSDUUR: Webinar op 23 januari 2024 van 10:00 tot 12:30 uur.
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ).
INVESTERING: De inschrijfkosten van het webinar zijn €65,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

In de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen is het AAIDD Model de meest gebruikte standaard voor diagnostiek, beeldvorming en ontwikkelen van ondersteuning. In dit Webinar worden deelnemers in korte tijd bijgepraat over de huidige professionele richtlijnen en worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.

 

HET AAIDD HANDBOEK

In 2021 verscheen de nieuwste versie van het handboek van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Een internationale groep van deskundigen heeft aan deze uitgave gewerkt. Hierbij is gekeken naar de implicaties van recent onderzoek en nieuwe inzichten met betrekking tot het fenomeen ‘verstandelijke beperking’. Het boek bevat de professionele standaarden met betrekking tot diagnostiek, beeldvorming en ondersteuning. In Nederland en België zijn de AAIDD standaarden voor diagnose en classificatie de meest gebruikte en geciteerde in de sector.

 

HET AAIDD MODEL

De auteurs vatten het begrip verstandelijke beperking op als “beperkingen in het functioneren” (disability) maar wat is ‘functioneren’? Hoe kun je het menselijk functioneren begrijpelijk maken? Wat is de rol van de context van de persoon? Wat zijn ondersteuningsbehoeften?

Een verstandelijke beperking ‘zit’ niet ‘in’ de persoon maar doet zich voor in de interactie tussen persoon en context. Met kennis van iemands ondersteuningsbehoeften kan het functioneren verbeteren. Ondersteuning houdt rekening met sociaal-culturele en juridische aspecten van de context van de persoon.

 

WEBINAR

Dit webinar is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een microfoon, luidspreker en camera. Een smartphone is minder geschikt voor het volgen van een online training.

De hand-out, boekbespreking en certificaat wordt achteraf per e-mail verzonden.

Inhoud van de webinar

Wil Buntinx biedt in dit Webinar een snelle kennismaking met de nieuwste editie van het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Wie zich meer wil verdiepen in het model krijgt daarvoor tips en literatuur.

Leerdoelen:

 • Bekend worden met de actuele definitie en diagnosecriteria ‘Verstandelijke Beperking’.
 • Bekend worden met de overeenkomsten en verschillen van diagnosecriteria volgens de AAIDD, DSM-5 en ICD-11.
 • Kennis maken met het AIDD model ‘Menselijk functioneren’ als referentiekader voor beeldvorming.
 • Wat is in de 12de editie van januari 2021 anders dan in de 11de uit 2010?
 • Relatie met het recente NTZ artikel ‘Kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek’ van Embregts, Didden, Moonen, Leusink en Schuengel (NTZ, sept. 2023, p.82-93) waarin het AAIDD model centraal staat.

 

Voorbereiding en studiebelasting

De webinar is te volgen zonder voorbereiding.

Deelnemers ontvangen na afloop een uitgebreide boekbespreking.

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, AVG-en, onderzoekers en andere belangstellenden die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen in grote en kleine instellingen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, in de GGZ, het speciaal onderwijs of eigen praktijk.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatie bureau NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 2,5, punten
  • Opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog (np)/FAAIDD met een brede ervaring zowel als professional (begeleider, behandelaar en bestuurder), onderzoeker (Maastricht University, INSERM Parijs, AAIDD Washington) en docent (Maastricht University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fortior). Hij is thans werkzaam als consultant en docent, onder meer voor de VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek.

In 1997 werd hij opgenomen in de AAIDD commissie die het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ samenstelt. In die hoedanigheid werkte hij mee aan eerdere edities van dit handboek en publiceert samen met Robert Schalock, Ruth Luckasson, Marc Tassé, Jim Thompson en Mike Wehmeyer. Hij maakt deel uit van de groep internationale experts die werkte aan de twaalfde uitgave van het handboek Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports.

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Webinar wordt open gezet

10:00

Opening

10:05
 • Korte voorgeschiedenis en de nieuwe opzet van de 12de editie uit 2021
 • De definitie van VB – verschil met de definitie uit 2010
 • Diagnostische criteria en voorwaarden
 • DSM-5, ICD-11 en AAIDD
11:00

Pauze

11:15
 • Het AAIDD Supports model als referentiekader voor beeldvorming
 • Het multipele perspectief op VB
 • Integratieve benadering van VB
12:20

Wrap up

12:30

Einde webinar

Aanbevolen literatuur

Schalock, R.L., Luckasson, R., & Tassé, M.J. (2021). Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (12th ed.). Washington D.C.: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Bekijk het boek hier.

Het boek van de AAIDD kan indien gewenst via FORTIOR worden bij besteld bij je aanmelding.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen