Terug naar het overzicht

Het model en de methode ‘De Draad’ toegepast bij hechtingstrauma

31 mrt 2023
Plaats
Fysiek

DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Tijdens deze studiedag wordt het model en methode van ‘De Draad’ uitgelegd. In het bijzonder wordt ingegaan op de toepassing van ‘De Draad’ bij cliënten met een verstandelijke beperking en een hechtingstrauma.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 31 maart 2023 van 9:30 tot 16:15.
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG.
INVESTERING: 250,00 p.p inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

‘De Draad’ als ondersteuningsmethodiek

Mensen met een verstandelijke beperking en hechtingstrauma laten via hun gedrag zien dat ze niet overweg kunnen met de manier waarop ze benaderd worden. Volgens Gerrit Vignero kan er in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking nooit genoeg rekening worden gehouden met elementen uit de ontwikkelingspsychologie.

Enkele jaren geleden ontwikkelde Gerrit Vignero ‘De Draad’. In deze methode wil hij de ontwikkelingspsychologie vertalen in eenvoudige en bruikbare woorden voor begeleiders en ouders.

‘De Draad’ wil aansluiten bij het leeftijdsadequaat ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking én wil tegelijkertijd rekening houden met de belemmerende factoren in de ontwikkeling van de cliënt. Het doel is zoeken naar openingen om de persoonlijke ontwikkeling van de persoon te ondersteunen. Gerrit Vignero spreekt over de “leidraad” als het gaat om de ondersteuning die cliënten nodig hebben om met leeftijdsadequate thema’s om te gaan. De ‘kwetsbare draad’ staat voor situaties waarmee de cliënt het moeilijk kan hebben. In periodes waarin de cliënt minder aankan, dan helpt het om in draad te zakken.

Teambegeleiders, psychologen en orthopedagogen krijgen met ‘De Draad’ een stap voor stap methode die ze in hun begeleiding kunnen gebruiken. “De Draad’ wordt in Nederland en België al regelmatig met succes toegepast, zowel in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking als in scholen voor zowel binnen het reguliere als speciaal onderwijs.

Tijdens deze studiedag leer je hoe je hechtingstrauma vanuit het perspectief van ‘De Draad’ beter kunt begrijpen en begeleiden.

 

Een nieuwe kijk op hechtingstrauma

In de afgelopen jaren is er een nieuwe kijk op hechtingsproblemen gegroeid. Deze nieuwe kijk vertaalt zich in een nieuwe terminologie namelijk: hechtingsproblemen worden gezien als vormen van vroegkinderlijk of complex trauma.  Het sluit nauw aan bij het model van ‘De Draad’. De nadruk ligt niet op de ontwikkelingsfase maar wel op de dynamiek en het zoeken naar het kwetsbare plekje in de ontwikkeling. Bij een hechtingsprobleem zien we immers de cliënt terugvallen in zijn emotionele ontwikkeling. Ook de begeleider botst op basale emotionele thema’s. Wanneer ‘samen zorgen dat het lukt’ niet werkt , moet worden  teruggevallen op basisthema’s van regulatie. In ‘de draad’ wordt dit vertaald als zoeken naar ingangen binnen ‘het spoor’, ‘de poort’, ‘actie-reactie’ en ‘samen doen’.  “De Draad’ werkt rond verbinding met de cliënt door te vertrekken van hechtingsvoorwaarden.

Kijken vanuit dit kader van emotionele ontwikkeling biedt de mogelijkheid doelmatig te werken aan de kwaliteit van die ondersteuning. Startpunt is het probleemgedrag onder de loep te nemen: de methode “De Draad’ biedt een aantal concrete handvatten om (anders) naar probleemgedrag van cliënten met een verstandelijke beperking te kijken.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag zal Gerrit Vignerro zijn model en methode “De Draad’ toelichten en aangeven hoe dit kan worden toegepast bij cliënten met een hechtingstrauma.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • de model van ‘De Draad’
  • hoe kan men hechtingsproblemen begrijpen vanuit ‘De Draad’?
  • hoe vertaal je hechtingsproblemen naar ingangen van het model ‘De Draad’?
  • welke handvatten zijn bruikbaar in de begeleiding van cliënten met een hechtingsproblematiek?
  • initiatie en kennismaking met  de werkmethode (de stappen in de methode)
  • oefening aan de hand van enkele filmpjes.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze studiedag bestaat uit het aantal contact uren, in dit geval is dat 6 uur.

 

Voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek.

 

Doelgroep studiedag

De dag is vooral bedoeld voor:

  • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg of forensische zorg;
  • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs
  • Ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking (een gereduceerd tarief is bespreekbaar)

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG.

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

Vignero, G. (2017). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701.

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy.

Vliegen, N., Tang, E., & Meurs, P. (2018). Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Kalmthout: Pelckmans Pro.

De studiedag wordt gehouden in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen