Terug naar het overzicht

Het intervisiespel “Ontwarde Draad” in het speciaal onderwijs

14 apr 2023
Afgelast
Fysiek

DOCENT: Katrijn Van Acker
INHOUD: In deze studiedag leer je hoe je teams in het speciaal onderwijs kunt coachen in het toepassen van het model ‘De Draad’ met het nieuwe intervisiespel ‘Ontwarde Draad’. Daarnaast komt aan de orde wat de meerwaarde is van het intervisiespel in vastgelopen situaties.
TIJDSDUUR: een studiedag op 14 april 2023 van 9:30 tot 16:15
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: 277,50 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Inschrijven nieuwsbrief

‘De Draad’ als ondersteuningsmethodiek

‘De Draad’ is ontwikkeld door Gerrit Vignero. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en ouders. ‘De Draad’ geeft je handvaten bij (complexe) opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van ‘De Draad’ wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met een leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Ontwikkeling is in het model van ‘De Draad’ ingedeeld in een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een leerling met zijn zorgfiguren.

 

‘De Draad’ in het speciaal onderwijs

‘De Draad’ is een methode die al veel wordt toegepast in de gehandicaptenzorg. De methode is ook heel bruikbaar in het (speciaal) onderwijs. Als een leerkracht geen antwoord (meer) heeft op problematisch gedrag van een leerling dan helpt ‘De Draad’ de leerkracht om nieuwe ideeën op te doen voor de ondersteuning van die leerling. Geen-antwoord-meer-weten leidt namelijk tot stress en handelingsverlegenheid bij leerkrachten met als mogelijk gevolg dat ze het gedrag van de leerling proberen te “beheersen”. En dit helpt helemaal niet en kan zelfs tot allerlei escalaties leiden.

 

NIEUW! Het intervisiespel ‘Ontwarde Draad

Sinds kort is er een nieuw intervisiespel op de markt dat is gebaseerd op het model van ‘De Draad’. Met behulp van het intervisiespel kun je een team coachen zodat zij ‘De Draad’ leren ordenen en ontwarren. Tijdens het spel bespreek je steeds één leerling. Het doel van het intervisiespel is dat het team de ondersteuning en begeleiding vervolgens beter kan afstemmen op wat deze leerling nodig heeft.

Het model van ‘De Draad’ bestaat uit acht draden. In het spel zoom je in op de eerste drie draden, namelijk: de leerkracht trekt de draad, de hechte draad en de lus in ‘De Draad’. Via het spel krijgt je zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen een leerling zijn zorgfiguren.

Als je het intervisiespel met een team wilt gaan spelen, dan is het nodig dat jij als spelleider voldoende kennis hebt van ‘De Draad’. De teamleden – die aan het spel deelnemen – hebben geen kennis van de draad nodig.

Als je nog niet voldoende kennis hebt om een team te begeleiden bij het intervisiespel dan kun je het spel gebruiken om in eerste instantie zelf ‘De Draad’ beter te leren kennen.

 

Benodigde voorkennis

Om deze studiedag te kunnen volgen is het belangrijk om al (enige) kennis te hebben van het model en de methode ‘De Draad’. In de studiedag zal het model slechts kort worden herhaald en besproken. Als je het model nog niet kent, dan kun je eerste de online workshop “Methodisch aan de slag met het model van de draad” volgen

De focus van de studiedag ligt bij het toepassen van het intervisiespel “Ontwarde Draad” en hoe je teams in het speciaal onderwijs kunt coachen.

 

Fysieke studiedag

Omdat er uitgebreid geoefend zal worden met het intervisiespel en hoe dit kan worden ingezet, zal de studiedag op locatie worden gegeven. Bij deze studiedag is het niet mogelijk om ook online aan te sluiten.

Inhoud

In deze studiedag neemt docent Katrijn Van Acker uitgebreid het intervisiespel ‘Ontwarde Draad’ met je door en geeft ze je praktische tips voor hoe het spel specifiek ingezet kan worden binnen het speciaal onderwijs en wat de meerwaarde van het spel is bij vastgelopen situaties.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Korte herhaling van het model van ‘De Draad’
  • Betekenis geven aan draadverhalen in het speciaal onderwijs
  • Zoeken naar een goede afstemming bij kinderen met moeilijk hanteerbaar gedrag
  • Samenverhaal in vastgelopen casussen
  • Kennismaken met de toolbox “ontwarde draad”, doorlopen van alle spelmaterialen
  • Oefenen met het intervisiespel, het principe van het spel in de vingers krijgen
  • verkennen van de mogelijkheden van het psel
  • deelnemers triggeren om met veel enthousiasme aan de slag te gaan met het intervisiespel in hun werkveld.

Studiebelasting

De studiedag kun je volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen en jongeren met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

  • Psychologen, orthopedagogen, managers, leerkrachten, intern begeleiders in het speciaal onderwijs

Die al (enige) ervaring hebben met de draad

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

Als de accreditatie wordt toegekend door het NIP K&J / NVO OG dan geld deze ook voor het SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Katrijn Van Acker

Katrijn van Acker studeerde in 1999 af aan de Universiteit Gent als Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Na deze studie volgde zij nog de opleiding management voor de Social Profit Sector aan de Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen.

Zij schoolde zich bij in Schoolgerichte Pedagogische Hulpverlening (SPH) Coachen van leerkrachten bij opvoedingsproblemen aan de Katholieke Universiteit Leuven en in de Psychodiagnostiek van ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen onder leiding van Prof. Dr. Herbert Roeyers. Daarnaast maakte ze zich de counseling techniek vanuit Life Space Crisis Intervention eigen bij Ph.D. Nicholas J. Long van the Insitute of Life Space Crisis Intervention.

In 2009 was zij medeauteur van het boek ‘Waar is de grens’ Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen. Samen met Edda Jannsens en Gerrit Vignero creëerde zij in 2021 het intervisiespel Ontwarde draad.

Katrijn brengt haar draadverhalen vanuit 22 jaar ervaring als orthopedagoog in de dagelijkse praktijk.  In het begin ging zij aan de slag als begeleidster op de leefgroep in de bijzondere jeugdzorg waarna ze haar loopbaan als orthopedagoog voortzette in het speciaal onderwijs voor kinderen  van 2,5 tot 14 jaar. Momenteel is ze 5 jaar werkzaam als teamcoach in een ondersteuningsnetwerk waarbij ze vanuit haar ervaring vanuit het speciaal onderwijs schoolteams en leerkrachten coacht in het regulier onderwijs bij het omgaan met soms moeilijk hanteerbaar gedrag.

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening: Hoe Ontwarde draad kan helpen bij een draadverhaal…

09:35

Concept van de draad link naar Ontwarde draad/doel van het intervisiespel

11:00

Pauze

11:15

Spelmateriaal en betekenis / hoe spel spelen / out of the box gebruik van het intervisiespel

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Op expeditie met de speldoos – vragenkaartjes verkennen

14:45

Pauze

15:00

Op expeditie met de speldoos – adhv fictieve casus

16:00

Vragen en ervaringen uitwisselen

16:15

Afsluiting + invullen evaluatie

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen