Terug naar het overzicht

Het inschatten van emotionele ontwikkeling

11 apr 2018
Plaats
Fysiek

DOCENTEN: Anton Došen, Niki Laurijsen en Hilde Zevenbergen
INHOUD: Het inschatten van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking door middel van de SEO-R² & SEO-R kleurenprofiel.
DATA: Deze studiedag is gehouden op 23 januari 2014, 28 maart 2014, 11 december 2014, 3 april 2015, 23 maart 2016, 8 april 2016, 16 december 2016, 30 november 2017, 11 april 2018.
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J / NVO OG en SKJ.

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Ben je geïnteresseerd in het thema? Bekijk dan de studiedag schaal voor emotionele ontwikkeling: theorie en praktisch toepassing

 

Inschrijven nieuwsbrief

In de afgelopen decennia is de aandacht toegenomen voor emotionele ontwikkeling in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. In het werkveld leven vragen over de wijze waarop het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt kan worden ingeschat. Daarnaast bestaat er behoefte aan kennis waarmee gedragsdeskundigen begeleiders en teams kunnen helpen hun begeleiding af te stemmen op de emotionele ontwikkeling van hun cliënten.

Deze studiedag biedt gedragsdeskundigen meer inhoudelijke informatie over het gebruik van de SEO-R² en de SEO-R kleurenprofiel. Daarnaast krijgen de deelnemers in twee praktische workshops handvatten over hoe ze de uitkomsten ervan kunnen vertalen naar de praktijk.

De inhoud van de studiedag

Het programma van de studiedag bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

In de ochtend wordt het theoretisch kader waarbinnen de SEO-R² geplaatst moet worden behandeld.

In de middag zijn er twee praktische workshops van 1½ uur waaraan iedereen kan deelnemen. De deelnemers worden uitgenodigd tot actieve deelname aan de workshop door eigen ervaring en praktijkvragen in te brengen. Gezien de duur van de workshops is het niet waarschijnlijk dat alle vragen (diepgaand) aan bod kunnen komen.

 

a. Workshop SEO-R² door Hilde Zevenbergen

In deze workshop wordt het diagnostisch gebruik van de SEO-R² besproken: waarvoor kun je het instrument gebruiken en hoe kun je dat doen? Wat heeft de diagnosticus nodig aan kennis en vaardigheden om het instrument goed te kunnen gebruiken?

Ook wordt de vraag behandeld hoe de uitkomst van het onderzoek met de SEO-R² benut kan worden ten behoeve van (de verbetering van) de ondersteuning van de cliënt.

 

b. Workshop SEO-R kleurenprofiel door Niki Laurijsen

Wat kun je met de SEO-R kleurenprofiel doen? In deze workshop laat de docent zien welke mogelijkheden de SEO-R kleurenprofiel heeft. Het instrument is door zijn kleurgebruik heel geschikt om met de mensen om de cliënt heen (verwanten en professionals) een inschatting te maken van de emotionele ontwikkeling van de cliënt. Hoe gaat dit in zijn werk? En hoe leidt het kleurenprofiel tot de optimale ondersteuning van de cliënt?

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

Deze studiedag is op academisch niveau en is vooral bedoeld voor: psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch medewerkers.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG voor:

  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding – behandeling 0,5 punten
  • Opleiding – diagnostiek 2 punten
  • Opleiding – overige taken 0,5 punten

 

Omdat de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen was kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties nam hij meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zette hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

Op 3 januari 2023 is Anton Došen overleden. FORTIOR heeft enkele jaren intensief met Anton samengewerkt. Met ontzag hebben we altijd geluisterd naar Antons grote kennis en kunde die hij liet zien tijdens studiedagen, congressen en masterclasses. We denken met liefde en dankbaarheid aan hem terug.

 

 

 
Bekijk de docent

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt en heeft zich gespecialiseerd in cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.

Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Niki Laurijsen

Niki Laurijsen is Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ze is werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Niki heeft daarnaast veel ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zo heeft ze gewerkt in een orthopedagogisch centrum binnen de Hondsberg in Oisterwijk. Daarnaast heeft ze lesgegeven in het MBO en HBO.

Niki Laurijsen is mede-eigenaar van de zelfstandige onderneming Mica. Mica staat voor meer inhoud aan competentie en autonomie en is inzetbaar voor scholing, training, begeleiding, ontwikkeling met als basis de doelgroep personen met een verstandelijke beperking.

Met haar collega’s van Mica ontwikkelde Niki onder andere een training waarmee mensen met een verstandelijke beperking ondersteund kunnen worden in hun emotieregulatie.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

– Emotionele ontwikkeling en een integratief multidimensioneel model
– Relatie tussen SEO en SEO-R²

door Anton Došen

11:00

Pauze

11:15

– Toelichting op opbouw en itempool,
– Betrouwbaarheid van de SEO-R²
– Opzet van de validiteitsstudie

 

door Anton Došen

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Workshop SEO-R² door  Hilde Zevenbergen
of
Workshop SEO-R Kleurenprofiel door Niki Laurijsen

15:15

Pauze

15:30

Workshop SEO-R² door  Hilde Zevenbergen
of
Workshop SEO-R Kleurenprofiel door Niki Laurijsen

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677
Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498.
Bestel dit boek hier>>

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk. Leuven: Acco. ISBN 9789033474996.
bestel dit boek hier>>

Bil, P. de & Bil, M. de. (2013). Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie. Van wieg tot hangplek. Amsterdam: uitgeverij Boom Nelissen. ISBN: 9789024417360
bestel dit boek hier>>

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Deel 1 Het jonge kind, deel 2 De schoolleeftijd en deel 3 De puberjaren.
bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief