Terug naar het overzicht

Het coachen van teams in het toepassen van het model ‘de draad’ met het intervisiespel “ontwarde draad” (verdiepende studiedag)

25 mei 2022
Plaats
Fysiek

DOCENTEN: Gerrit Vignero, Edda Janssens en Katrijn Van Acker
INHOUD: Tijdens het ochtendprogramma wordt het intervisiespel “ontwarde draad” voorgesteld. Met dit spel kun je teams coachen in het toepassen van de draad bij een cliënt of leerling. In het middagprogramma worden de evoluties rond het gebruik van het model van de draad verder toegelicht en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen aan Gerrit Vignero over de methodiek of over casussen waar je met de draad nog niet helemaal goed uitkomt.
TIJDSDUUR: Een verdiepende studiedag op 25 mei 2022 van 9:30 tot 16:15.
DOELGROEP: voor professionals in de gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs die al ervaring hebben met de draad.
LOCATIE: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB in Utrecht.
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: 275,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Het intervisiespel “ontwarde draad” kan voor 65,00 worden bijbesteld.

Deze training is geannuleerd.

Inschrijven nieuwsbrief

Het model van de draad (ontwikkeld door Gerrit Vignero) bestaat al enkele jaren. Het is een krachtig model dat zeer toegankelijk is door haar heldere metaforen en illustraties. Inmiddels heeft de draad zijn waarde bewezen in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en in het speciaal onderwijs. Het kan zijn dat het nog lastig is om de teams binnen je organisatie mee te nemen in het model van de draad. Daarnaast zijn er mogelijk nog vragen over hoe de draad in cliëntcasussen kan worden toegepast.

Zoek jij naar handvatten om teams te coachen bij het toepassen van de draad? En zou je nog eens met Gerrit Vignero van gedachten willen wisselen over het gebruik van de draad? Dan is deze studiedag bedoeld voor jou!

 

Nieuw! Intervisiespel “ontwarde draad”

Sinds kort is er een nieuw intervisiespel op de markt dat is gebaseerd op het model van de draad. Met behulp van het intervisiespel kun je een team coachen zodat zij de draad leren ordenen en ontwarren. Tijdens het spel bespreek je steeds één leerling of cliënt. Het doel van het intervisiespel is dat het team de ondersteuning en begeleiding vervolgens beter kan afstemmen op wat deze cliënt of leerling nodig heeft.

Het model van de draad bestaat uit acht draden. In het spel zoom je in op de eerste drie draden, namelijk: de begeleider trekt de draad, de hechte draad en de lus in de draad. Via het spel krijgt je zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen het kind, jongere of volwassene met zijn zorgfiguren.

Als je het intervisiespel met een team wilt gaan spelen, dan is het nodig dat jij als spelleider voldoende kennis hebt van de draad. De teamleden – die aan het spel deelnemen – hebben geen kennis van de draad nodig.

 

Verdiepende studiedag

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die al ervaring hebben met het model van de draad. Als je deelneemt aan deze studiedag dan kun je in het ochtendprogramma kiezen uit twee workshops over de toepassing van het nieuwe intervisiespel “ontwar de draad”, namelijk een workshop over het intervisiespel in het speciaal onderwijs of een workshop over het intervisiespel in woon-, werk- of dagbestedingslocaties. In het middagprogramma geeft Gerrit Vignero een verdieping op zijn model de draad en kun je hem vragen voorleggen die je nog hebt over de draad.

Ben je nog niet bekend met de draad dan kun je op 25 mei een inleidende studiedag volgen over de draad. Lees hier meer>>

Accreditatie van het NIP K&J / NVO OG

Voor deze studiedag zal accreditatie worden aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG. Dit accreditatiebureau stelt specifieke eisen aan docenten. In beginsel dient een docent geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist. De docenten die deze registratie niet hebben, worden in bepaalde gevallen wel geaccepteerd. Echter, wij kunnen nooit met zekerheid voorspellen of de accreditatiecommissie de docent zal goedkeuren.

FORTIOR heeft de overtuiging dat ook docenten, die niet beschikken over de registratie GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist, zeer goede docenten kunnen zijn met waardevolle kennis voor gedragsdeskundigen. Wij kiezen voor onze scholingen de docenten die wij het meest geschikt achten, zo ook voor deze studiedag.

Aangezien de docenten van deze studiedag dus niet de vereiste registraties hebben (mede omdat ze uit Vlaanderen komen) is het onzeker of accreditatie zal worden toegekend.

 

Inhoud van de studiedag

In deze verdiepende studiedag leer je meer over het nieuwe intervisiespel “ontwarde draad”. In het middagprogramma gaat Gerrit Vignero dieper in op vragen die er nog leven bij professionals die al ervaring hebben met de draad.

Ochtendprogramma keuze uit:

Workshop 1: Het toepassen van het intervisiespel “ontwarde draad” in woon- en werkvoorzieningen of dagbesteding door Edda Janssens

Exploratie van het intervisiespel Ontwarde draad
De deelnemers worden uitgenodigd in de exploratie van het intervisiespel Ontwarde Draad. De workshop start met een kennismaking en de betekenis van het spelmateriaal van de toolbox, dit is de rode draad gedurende de hele workshop. Met de handleiding als gids sta je stil bij de doelstellingen en wordt het spel geoefend met de vraagkaarten. De extra tool ‘mijn stuurdraad als zorgfiguur’ wordt ingevuld en er wordt stilgestaan bij het maken van een verslag. Gedurende de workshop ontdek je de diverse mogelijkheden van het spel Ontwarde Draad om een team te coachen. De docent sluit af met wat de deelnemers meenemen naar de praktijk.

Workshop 2: Het toepassen van het intervisiespel “ontwarde draad” in het speciaal onderwijs door Katrijn Van Acker

Hoe draadverhalen in onderwijs diepgang geven vanuit het intervisiespel ontwarde draad?
Hoe draadverhalen in onderwijs diepgang geven is een workshop waarbij je ervaringsgericht kan kennismaken met de toolbox ‘ontwarde draad’. De betekenis van alle spelmaterialen wordt doorlopen waarbij je ook out of the box het materiaal leert gebruiken. Je gaat met de toolbox aan de slag zodat je nadien een ervaring rijker bent om je schoolteam te coachen aan de hand van het intervisiespel. Er wordt geoefend met de vraagkaarten en hun betekenis, ook de extra tool ‘mijn stuurdraad als zorgfiguur’ krijgt er invulling. Samen met de docent ga je, vanuit het perspectief van het onderwijs,  op zoek naar de meerwaarde van het spel in het zoeken naar een goede afstemming met kinderen met moeilijk hanteerbaar gedrag. De docent gaat in op het belang van het samenverhaal in vastgelopen casussen zodat je nadien met het spel in de praktijk aan de slag kan zowel met het team onderling als met de kinderen/jongeren op school zelf.

 

Thema’s die in het verdiepende middagprogramma met Gerrit Vignero aan bod komen zijn:

 • Een aantal nieuwe werkvormen wordt besproken, zowel in het werken met groepen als met individuele cliënten
 • Hoe ga je aan de slag met teams op school of in de leefgroep?
 • Hoe werk je met cliënten of therapeutisch rond de draad?
 • Hoe leg je de draad uit aan ouders, ook aan kwetsbare gezinnen?
 • De draad en andere methodes zoals nieuwe autoriteit, traumasensitief werken, infant mental health, hersenmodellen…
 • De dynamiek tussen de sterkste draad en het kwetsbare plekje in de draad wordt besproken

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag kun je volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs

Die nog al (enige) ervaring hebben met de draad

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

Als de accreditatie wordt toegekend door het NIP K&J / NVO OG dan geld deze ook voor het SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Edda Janssens

Edda werkte in Vlaanderen als creatief agoog en orthopedagoog (bachelor in de Orthopedagogie) hoofdzakelijk met volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende kwetsbaarheden, zowel in een intramurale als in een ambulante setting.

Edda zet zich in om de kennis over emotionele ontwikkeling en de draad op een creatieve manier toegankelijk te maken. Ze werkt hierin nauw samen met Gerrit Vignero. Ze is als draadcoach werkzaam bij de diagnosedienst/ondersteuningsdienst van Tordale vzw waar ze orthopedagogen, teams en begeleiders coacht in het toepassen van het model van de draad van Gerrit Vignero en het aansluiten bij de emotionele ontwikkeling van cliënten.

In samenwerking met Katrijn Van Acker en Gerrit Vignero ontwikkelde Edda het intervisiespel “ontwarde draad”. Met dit spel worden teams met begeleiders gecoached in het toepassen van de draad bij een cliënt.

Edda is ook actief lid bij de SEN-SEO groep onder SAM vzw, die laatste is een Vlaams steunpunt voor mens en samenleving dat maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt. Binnen dit netwerk was ze jarenlang trekker van het spoor “natuurlijk netwerk” en maakte samen met de ouders en de werkgroep de film ‘Emotioneel Gezien’ en was medeauteur van de brochure voor ouders ‘Over kunnen, aankunnen, moeten en willen, een brochure voor ouders en natuurlijk netwerk’. De film en brochure hebben als doel ouders van kinderen met een beperking te informeren over het model van Emotionele Ontwikkeling. Met deze kennis kunnen ouders beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van hun kind.

In 2017 richtte Edda de praatgroep Koffie met een Verhaal op: een praatgroep van ouders met bijzondere kinderen. Wat startte bij ‘Van ouders voor ouders’ is nu ook gegroeid naar ‘van ouders voor professionals.’

Ze is medeauteur van het boek kinderboek Pette, dat ze samen maakte met een gezin.

 

 

 
Bekijk de docent

Katrijn Van Acker

Katrijn van Acker studeerde in 1999 af aan de Universiteit Gent als Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Na deze studie volgde zij nog de opleiding management voor de Social Profit Sector aan de Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen.

Zij schoolde zich bij in Schoolgerichte Pedagogische Hulpverlening (SPH) Coachen van leerkrachten bij opvoedingsproblemen aan de Katholieke Universiteit Leuven en in de Psychodiagnostiek van ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen onder leiding van Prof. Dr. Herbert Roeyers. Daarnaast maakte ze zich de counseling techniek vanuit Life Space Crisis Intervention eigen bij Ph.D. Nicholas J. Long van the Insitute of Life Space Crisis Intervention.

In 2009 was zij medeauteur van het boek ‘Waar is de grens’ Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen. Samen met Edda Jannsens en Gerrit Vignero creëerde zij in 2021 het intervisiespel Ontwarde draad.

Katrijn brengt haar draadverhalen vanuit 22 jaar ervaring als orthopedagoog in de dagelijkse praktijk.  In het begin ging zij aan de slag als begeleidster op de leefgroep in de bijzondere jeugdzorg waarna ze haar loopbaan als orthopedagoog voortzette in het speciaal onderwijs voor kinderen  van 2,5 tot 14 jaar. Momenteel is ze 5 jaar werkzaam als teamcoach in een ondersteuningsnetwerk waarbij ze vanuit haar ervaring vanuit het speciaal onderwijs schoolteams en leerkrachten coacht in het regulier onderwijs bij het omgaan met soms moeilijk hanteerbaar gedrag.

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Keuze uit twee workshops:

 • Workshop 1: “Exploratie van het intervisiespel Ontwarde draad” door Edda Janssens (bedoeld voor medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)
 • Workshop 2: “Hoe draadverhalen in onderwijs diepgang geven vanuit het intervisiespel ontwarde draad? door Katrijn Van Acker (bedoeld voor medewerkers in het speciaal onderwijs)
11:00

Pauze

11:15

Vervolg workshop

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Nieuwe ontwikkelingen rond de draad
Gerrit Vignero

14:45

Pauze

15:00

Vragen en casussen van deelnemers
Gerrit Vignero

16:15

Afsluiting

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

Locatie

Vergadercentrum Vredenbrug
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur. Op deze website vind je tips voor goedkoper parkeren in Utrecht.

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen