Terug naar het overzicht

Het coachen van teams in de gehandicaptenzorg met het intervisiespel “ontwarde draad”

04 apr 2023
Afgelast
Fysiek

DOCENT: Edda Janssens
INHOUD: In deze studiedag leer je hoe je teams in de gehandicaptenzorg kunt meenemen in het toepassen van het model en methode van ‘De Draad’ met behulp van het intervisiespel “Ontwarde Draad”
TIJDSDUUR: een studiedag op 4 april 2023 van 9:30 tot 16:15
ACCREDITATIE: Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG
INVESTERING: 277,50 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. (het intervisiespel is niet inbegrepen in de prijs, het kan worden bijbesteld voor 65,00)

Inschrijven nieuwsbrief

Het model van “De Draad”

Het model van ‘De Draad’ (ontwikkeld door Gerrit Vignero) bestaat al enkele jaren. Het is een krachtig model dat zeer toegankelijk is door haar heldere metaforen en illustraties. Inmiddels heeft de draad zijn waarde bewezen in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Het model draait niet alleen om ontwikkelingsfasen maar vooral om verbinding. Een sterk punt van ‘De Draad’ is dat met eenvoudige termen een beeld wordt gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling bij een cliënt. Bij vastgelopen begeleidingssituaties kun je zoeken naar de kwetsbare plekjes in de draad, alsook naar de sterke draad en de dynamiek tussen beide. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de cliënt nodig heeft.

Ontwikkeling is universeel, daarom kun je het model van ‘De Draad’ gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis of op school en in dagbestedings- en woongroepen.

Het kan zijn dat het nog lastig is om de teams binnen je organisatie mee te nemen in het model van de draad. Daarom is er nu een intervisiespel “Ontwarde draad” die je kan helpen om teams op een toegankelijke manier kennis te laten maken met ‘De Draad”. Tijdens deze studiedag word je uitgebreid geïnformeerd over het intervisiespel en krijg je de gelegenheid om ermee te oefenen.

 

NIEUW! Het intervisiespel ‘Ontwarde Draad

In 2021 kwam het intervisiespel “Ontwarde Draad” op de markt. Het spel is gebaseerd op het model van “De Draad’. Het intervisiespel is helpend bij het coachen van teams zodat zij ‘De Draad’ nog beter leren ordenen en ontwarren. Tijdens het spelen van het spel komt steeds één cliënt aan bod. Het doel van het intervisiespel is dat het team de ondersteuning en begeleiding vervolgens beter kan afstemmen op wat deze cliënt nodig heeft.

Het model van De Draad bestaat uit acht draden. In het spel zoom je in op de eerste drie draden, namelijk: de begeleider trekt de draad, de hechte draad en de lus in De Draad. Via het spel krijgt je zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen een cliënt zijn zorgfiguren.

De spelleider, die het spel met een team gaat spelen, moet het model van ‘De Draad’ kennen. Het is niet nodig dat de teamleden, die aan het spel deelnemen, al voorkennis hebben over het model.

Als je nog niet voldoende kennis hebt om een team te begeleiden bij het intervisiespel dan kun je het spel gebruiken om in eerste instantie zelf De Draad beter te leren kennen.

 

Benodigde voorkennis

Het is nodig om al enige voorkennis te hebben over model en de methode ‘De Draad’ om deze studiedag te kunnen volgen. Het model zal in de studiedag slechts kort worden herhaald.  Als je het model nog niet kent, dan kun je eerste de online workshop “Methodisch aan de slag met het model van de draad” volgen

De focus van de studiedag ligt bij het toepassen van het intervisiespel “Ontwarde Draad” en het coachen van teams.

 

Fysieke studiedag

Omdat er uitgebreid geoefend zal worden met het intervisiespel en hoe dit kan worden ingezet, zal de studiedag op locatie worden gegeven. Bij deze studiedag is het niet mogelijk om ook online aan te sluiten.

Inhoud

In deze studiedag neemt docent Edda Janssens uitgebreid het intervisiespel ‘Ontwarde Draad’ met je door en geeft ze je praktische tips voor hoe het spel specifiek ingezet kan worden binnen de gehandicaptenzorg, zoals woon- en dagbestedingsvoorzieningen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Korte herhaling van het model van ‘De Draad’
  • Wat neem ik altijd mee vanuit de draad?!
  • Kennismaken met de toolbox “Ontwarde Draad”, doorlopen van alle spelmaterialen.
  • Oefenen met het intervisiespel in kleine groepen.
  • Oefenen met de tool ‘Mijn stuurdraad als zorgfiguur’.

Studiebelasting

De studiedag kun je volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende problematiek.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

  • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg of forensische zorg;

Die nog al (enige) ervaring hebben met de draad

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

Als de accreditatie wordt toegekend door het NIP K&J / NVO OG dan geld deze ook voor het SKJ

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Edda Janssens

Edda werkte in Vlaanderen als creatief agoog en orthopedagoog (bachelor in de Orthopedagogie) hoofdzakelijk met volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende kwetsbaarheden, zowel in een intramurale als in een ambulante setting.

Edda zet zich in om de kennis over emotionele ontwikkeling en de draad op een creatieve manier toegankelijk te maken. Ze werkt hierin nauw samen met Gerrit Vignero. Ze is als draadcoach werkzaam bij de diagnosedienst/ondersteuningsdienst van Tordale vzw waar ze orthopedagogen, teams en begeleiders coacht in het toepassen van het model van de draad van Gerrit Vignero en het aansluiten bij de emotionele ontwikkeling van cliënten.

In samenwerking met Katrijn Van Acker en Gerrit Vignero ontwikkelde Edda het intervisiespel “ontwarde draad”. Met dit spel worden teams met begeleiders gecoached in het toepassen van de draad bij een cliënt.

Edda is ook actief lid bij de SEN-SEO groep onder SAM vzw, die laatste is een Vlaams steunpunt voor mens en samenleving dat maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt. Binnen dit netwerk was ze jarenlang trekker van het spoor “natuurlijk netwerk” en maakte samen met de ouders en de werkgroep de film ‘Emotioneel Gezien’ en was medeauteur van de brochure voor ouders ‘Over kunnen, aankunnen, moeten en willen, een brochure voor ouders en natuurlijk netwerk’. De film en brochure hebben als doel ouders van kinderen met een beperking te informeren over het model van Emotionele Ontwikkeling. Met deze kennis kunnen ouders beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van hun kind.

In 2017 richtte Edda de praatgroep Koffie met een Verhaal op: een praatgroep van ouders met bijzondere kinderen. Wat startte bij ‘Van ouders voor ouders’ is nu ook gegroeid naar ‘van ouders voor professionals.’

Ze is medeauteur van het boek kinderboek Pette, dat ze samen maakte met een gezin.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Speeddate met het model van ‘De Draad’

Wat neem ik altijd mee vanuit de draad?!

Kennismaken met de toolbox ‘Ontwarde Draad’, doorlopen van alle spelmaterialen.

11:00

Pauze

11:15

Eerste oefensessie ‘Ontwarde Draad’ a.d.h.v. een filmpje.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Tweede oefensessie tool ‘Mijn stuurdraad als zorgfiguur’.

14:45

Pauze

15:00

Hoe de ‘Ontwarde Draad’ op verschillende manieren gebruiken in het team, netwerk, …?

16:00

Wat neem ik mee in de praktijk?

16:15

Afsluiting + invullen evaluatie

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen