Terug naar het overzicht

Hechtingsstoornis als een complex trauma: een nieuwe kijk

14 jun 2018
Plaats
Fysiek
Inschrijven

DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Hoe de Draad kan worden toegepast bij de ondersteuning van cliënten met hechtingsproblemen of een vroegkinderlijk trauma?
TIJDSDUUR: Een studiemiddag op 14 juni 2018 van 13:00 tot 17:00.
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook SKJ) en Register Vaktherapie.
INCLUSIEF: Het nieuwste boek van Gerrit Vignero: “Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag” (Winkelprijs €39,90),

Deze studiemiddag wordt niet meer herhaald. Ben je geïnteresseerd in de draad? Bekijk dan de studiedag Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag of de draad in het speciaal onderwijs

De Draad als ondersteuningsmethodiek

Er groeit een nieuwe kijk op cliënten met hechtingsproblemen. Deze nieuwe kijk vertaalt zich in een nieuwe terminologie namelijk: hechtingsproblemen worden gezien als vormen van vroegkinderlijk of complex trauma.  Het sluit nauw aan bij het model van ‘de draad’ (meer info www.gerritvignero.be). De nadruk ligt niet op de ontwikkelingsfase maar wel op de dynamiek en het zoeken naar het kwetsbare plekje in de ontwikkeling. Bij een hechtingsprobleem zien we immers de cliënt terugvallen in zijn emotionele ontwikkeling. Ook de begeleider botst op basale emotionele thema’s. Wanneer ‘samen zorgen dat het lukt’ niet werkt , moeten we terugvallen op basisthema’s van regulatie. In ‘de draad’ wordt dit vertaald als zoeken naar ingangen binnen ‘het spoor’, ‘de poort’, ‘actie-reactie’ en ‘samen doen’.  We werken rond verbinding met de cliënt door te vertrekken van hechtingsvoorwaarden.

 

‘De Draad’ is een indeling van de (emotionele) ontwikkeling in een aantal stappen, vrij vertaald in typen draden. Het is een metafoor voor hechting en voor de verbinding tussen mensen die groeit door de verschillende ontwikkelingsstappen heen. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkelingsfasen van de cliënt, maar ook om de verbondenheid van de cliënt met zijn zorgfiguren.

 

Kijken vanuit dit kader van emotionele ontwikkeling biedt de mogelijkheid doelmatig te werken aan de kwaliteit van die ondersteuning. Startpunt is het probleemgedrag onder de loep te nemen: de methode de Draad biedt een aantal concrete handvatten om (anders) naar probleemgedrag van cliënten met een verstandelijke beperking te kijken.

 

De Draad wil aansluiten bij het leeftijdsadequaat ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking én wil tegelijkertijd rekening houden met de belemmerende factoren in de ontwikkeling van de cliënt. Het doel is zoeken naar openingen om de persoonlijke ontwikkeling van de persoon te ondersteunen. Gerrit Vignero spreekt over de “leidraad” als het gaat om de ondersteuning die cliënten nodig hebben om met leeftijdsadequate thema’s om te gaan. De “kwetsbare draad” staat voor situaties waarmee de cliënt het moeilijk kan hebben. In periodes waarin de cliënt minder aankan, dan helpt het om in draad te zakken.

 

Het boek “Ontwarring en ordening van de draad”

Enkele jaren geleden verscheen het boek de “De draad tussen begeleider en cliënt”. Later schreef Gerrit ook een boek voor ouders “De draad tussen ouder en kind”. Inmiddels wordt de Draad al veel gebruikt door professionals in de gehandicaptenzorg in België en Nederland.  Er is een hertaling van de draad om te gebruiken binnen het (buiten)gewoon onderwijs en er is de link met de psychiatrische hulpverlening.  Vanuit de interesse is de Draad uitgegroeid van een metafoor tot een methode.

 

Het nieuwe boek “Ordening en ontwarring van de draad” is een praktijkboek waarmee Gerrit Vignero professionals in de gehandicaptenzorg of het onderwijs een handleiding wil geven bij het werken met de methode De Draad om zo een verbindend verhaal van de cliënt en zijn begeleider of leerkracht te helpen schrijven  (= ontwarring). Ook wil Gerrit de lezers van zijn boek concrete handvatten aanreiken om anders naar (probleem)gedrag van hun cliënten te kijken (= ordening).

 

Het is een werkboek geworden dat bestaat uit drie delen.

 1. De visie van de methode
 2. De methode ‘de draad’ in stapjes
 3. Concrete vertaling van de draad in handvatten voor begeleiders, ouders en leerkrachten.

Meer info en de inhoudsopgave van het boek vindt men terug op de website van Maklu

Naar aanleiding van het nieuwe boek van Gerrit Vignero wordt deze studiemiddag georganiseerd. Het boek is inbegrepen in de studiedag en wordt die dag ook gebruikt als handboek.

 

Inhoud van de studiemiddag

Tijdens deze studiedag gaat Gerrit Vignero aan de hand van zijn nieuwste boek dieper in op de toepassing van de methode De Draad bij cliënten met een verstandelijke beperking met hechtingsproblemen of vroegkinderlijk trauma.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • de model van ‘de draad’
 • hoe kan men hechtingsproblemen begrijpen vanuit ‘de draad’?
 • hoe vertaal je hechtingsproblemen naar ingangen van het model ‘de draad’?
 • welke handvatten zijn bruikbaar in de begeleiding van cliënten met een hechtingsproblematiek?
 • initiatie en kennismaking met  de werkmethode (de stappen in de methode)
 • oefening aan de hand van enkele filmpjes.

Leidraad hierbij is het nieuwe boek van G. Vignero

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Het boek dat je tijdens de studiedag ontvangt, is bedoeld om achteraf door te lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 4 uur.

Doelgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en probleemgedrag.

De dag is vooral bedoeld voor:

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • Psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs
 • Ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking
 • Psychologen en psychiaters werkend in de psychiatrische centra
 • Vaktherapeuten die werken met kinderen of volwassenen met hechtingsproblematiek

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Het Register Vaktherapie voor 4 punten
 • het Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor 4 punten voor mensen die herregistreren en 2 punten voor mensen die in opleiding zijn.
 • SKJ jeugd neemt de accreditatie van NIP K&J / NVO OG over. Indien accreditatie door NIP K&J / NVO OG wordt toegekend, kan deze studiemiddag ook worden opgevoerd voor herregistratie bij SKJ (zie ook de website van SKJ).

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

 
Middag
13:00
 • het model van ‘de draad’
 • hoe kan men hechtingsproblemen begrijpen vanuit ‘de draad’?
 • hoe vertaal je hechtingsproblemen naar ingangen van het model ‘de draad’?
15:00

Pauze

15:15

 

 • welke handvatten zijn bruikbaar in de begeleiding van cliënten met een hechtingsproblematiek?
 • initiatie en kennismaking met  de werkmethode (de stappen in de methode)
 • oefening aan de hand van enkele filmpjes

 

17:00

Afsluiting

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief