Terug naar het overzicht

(FYSIEKE TRAINING) Haptonomie in de ondersteuning van mensen met EMB of ZEVMB

Haptonomie in de ondersteuning van mensen met EMB of ZEVMB
 • Een studiedag op 16 juni 2021 van 10:00 tot 17:00
 • Docent: Yvonne Harbers-Govers
 • Locatie: Utrecht
 • Inhoud: De studiedag gaat over lichaamstaal en over hoe je lichaamstaal bewust kan inzetten in de relatie met cliënten met EMB, ZEVMB of een matige verstandelijke beperking
 • Accreditatie: wordt aangevraagd bij het Register Vaktherapie

De inschrijfkosten zijn € 235,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Deze studiedag is verplaatst van 14 april 2021 naar 16 juni 2021.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan sensitieve mensen die voor hen zorgen en hen begeleiden, omdat zij zich meestal niet goed verbaal kunnen uiten. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met EMB, ZEVMB of een ernstige tot matige verstandelijke beperking. Nog veel meer dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking verloopt de communicatie via bewuste en onbewuste signalen van het lichaam.

Haptonomie heeft als uitgangspunt ons lichaam. Hiermee laten we zien wie we zijn en hoe we ons voelen. Dit is voelbaar voor de ander, net zoals het ook zichtbaar en hoorbaar is, via ons lijf en onze handen. Haptonomie maakt je bewust van jezelf, de ander en de omgeving en de onderlinge wisselwerking. Het is niets nieuws, maar het voegt wel wat toe. Want haptonomie gaat vooral over voelen en contact. Iets wat we allemaal kunnen, maar waar we ons meestal niet zo bewust van zijn.

We beseffen vaak niet hoeveel invloed we zelf, via onze lichaamssignalen, hebben op het gedrag en welbevinden van de cliënt. Immers, het grootste deel van alle communicatie is fysiek: we nemen ons lichaam voortdurend met ons mee en beïnvloeden gewild of ongewild de ander continu met onze aanwezigheid.

Door bewuster naar ons eigen lijf te luisteren kunnen we beter voelen en begrijpen wat er gebeurt in het contact met de ander en kunnen we daar adequater op reageren. Hierdoor voelen zowel de cliënten als wij ons gezien en ontstaat er meer wederkerigheid, meer plezier in het contact met elkaar.

Kleinschalige fysieke bijeenkomst (coronaproof)

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst.   De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training vindt plaats in een kleine groep met een maximum van 15 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan worden gehouden.
 • De lokalen worden geventileerd of beschikken over moderne ventilatiesystemen die de lucht periodiek verversen.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij de deelnemers aan de training.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou?

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per mail of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

Inhoud

De studiedag begint met een korte uitleg –aan de hand van een casus- over haptonomie, haptotherapie en inzet van het team rond de cliënt. Daarna gaan we vooral praktisch aan de slag. We doen oefeningen om zelf te ervaren hoe begrippen als ruimte, naderen, doorvoelen en uitnodigen voelbaar zijn. En wat er via je handen voelbaar is, hoe je via je handen en aanraken contact kunt maken en dat echt contact de zorg lichter en leuker maakt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de studiedag aan bod:

 1. Contact
 2. Aspecten van de tast (ruimte, doorvoelen, naderen, uitnodigen, openen/sluiten)
 3. Aanraken

 

Leerdoelen:

 1. Deelnemers hebben aan het eind van de dag meer zicht op het belang van hun eigen houding en lichaamstaal;
 2. Deelnemers hebben aan het eind van de dag handvatten om zelf met contact en aanraken aan de gang te gaan;
 3. Deelnemers hebben aan het eind van de dag meer inzicht in zichzelf en hun team, wat ze aardig doen en waar nog wat te halen valt.

Voorbereiding en studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dit 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB), ernstige meervoudige beperking (EMB) en matige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Gedragskundigen: Kennis van haptonomie en zelf hebben ervaren wat haptonomie inhoudt en wat haptonomie kan toevoegen aan de begeleiding van cliënten, zodat zij teams workshops/thema’s kunnen aanraden en weten wanneer haptotherapie is in te zetten bij cliënten.
 • Vaktherapeuten: Invloed eigen houding en lichaamstaal en hoe aspecten van de tast (ruimte, uitnodigen, naderen, plaatsbepaling) in de eigen therapie in te zetten.
 • Begeleiders: Zelfbewustwording over eigen houding en invloed en hoe jezelf in te zetten, zodat de begeleiding makkelijker en met meer wederkerigheid verloopt.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via Inschrijvingen@fortior.info.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Yvonne Harbers-Govers

Sinds 1992 ben ik werkzaam bij Sherpa, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerst als fysiotherapeut, de laatste 12 jaar als haptotherapeut. Bij Sherpa zie ik cliënten voor individuele therapie en geef ik training aan begeleiders. Daarnaast werk ik in mijn eigen haptotherapiepraktijk en ben ik docent aan de Academie voor Haptonomie.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:15

Kennismaking. Uitleg haptonomie aan de hand van een casus

11:15

Pauze

11:30

Uitleg en oefeningen over belang “thuis” zijn bij jezelf

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Oefeningen die zicht geven op welke invloed jij op de ander hebt en wat de ander met jou doet

15:00

Pauze

15:15

Oefenen met aanraken, wat is er te voelen, wat is het effect en wat kun je er mee

17:00

Evaluatie en afsluiting

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief