Terug naar het overzicht

Growing Minds Autisme Programma

DOCENT: Steven Wertz
INHOUD: Steven geeft op de studiedag informatie over de visie en ideeën achter het Growing Minds Autisme Programma. Hij licht zijn werkwijze toe en toont video-opnames van zijn werk met gezinnen en kinderen.

 

 

Het Growing Minds Autisme Programma voor kinderen met autisme.

Drie in één: over de waarde van het Growing Minds Autisme Programma voor het werken met autistische kinderen in de beroepspraktijk

Steven en Kaitryn Wertz ontwikkelden het Growing Minds Autisme Programma met als doel drie effectieve benaderingen in één geheel te integreren:

1. De eerste is de relatiegerichte benadering, die een sociale en affectieve wisselwerking met het kind als doel heeft.
2. De tweede benadering is de ABA-methodologie vanwege hun uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op leren.
3. En op de derde plaats betrekken ze in hun programma benaderingen die zorgen voor een zo goed mogelijke lichamelijk conditie en sensorische informatieverwerking.

Het programma past zich aan de specifieke vragen en noden van het kind aan.

Elk kind is uniek, het programma dat het nodig heeft, dus ook! Het Growing Minds Autisme Programma is vooral bekend als thuisprogramma. De ouders die er mee werken zijn er heel enthousiast over. (lees hier waarom). De geïntegreerde aanpak van Steven en Kaitryn Wertz is buitengewoon relevant voor beroepskrachten in de zorg. Door zelf ook deze geïntegreerde aanpak te gebruiken, kunnen ze meer betekenen voor kinderen met autisme.

Steven geeft op de studiedag informatie over de visie en ideeën achter het Growing Minds Autisme Programma. Hij licht zijn werkwijze toe en toont video-opnames van zijn werk met gezinnen en kinderen.

De studiedag is in de eerste plaats bedoeld voor beroepskrachten die werken met mensen met autisme (en verstandelijke beperking). Ouders en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

De presentaties van Steven waren in het Engels en blijken goed te volgen voor mensen voor wie Engels niet de moedertaal is. Wilt u ons bij de inschrijving laten weten of  u gebruik wilt maken van gesproken vertaling naar het Nederlands? We doen dan ons best om een hoofdtelefoon voor u te reserveren.

 

 

Attitude

De mentale houding (attitude) van ouders, leerkrachten en professionals is bevorderlijk voor een positieve gedragsverandering bij kinderen met autisme. Steven bespreekt hoe attitudes, gedachten en gevoelens je vermogen om het kind te helpen beïnvloeden. Daarnaast geeft hij aan hoe je met jouw attitude effecten kunt bereiken.

Het verbeteren van de communicatie en de relatie

Methoden om de aandacht en oogcontact van het kind te verbeteren komen aan bod in de presentaties van Steven. Daarnaast bespreekt hij hoe je de motivatie tot interactie en de relatie met het kind kunt versterken.

Omgaan met probleemgedrag

Steven bespreekt strategieën en attitudes die je helpen probleemgedrag bij het kind te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Introductie in de Growing Minds Methode

Tijdens de studiedag geeft Steven een introductie van de Growing Minds methode. Hij geeft de condities aan waaronder de integratie van op spel gebaseerde methoden en gedragsmethodes het meeste effect opleveren.

Vraag en antwoord sessies

Er is ruimte om vragen over uw eigen praktijk te stellen.

Hieronder leest u enkele citaten van ouders die gecoacht zijn door Steven Wertz:

“Steven Wertz van Growing Minds geeft je praktische tips en adviezen om zelf effectiever om te gaan met de uitdagingen die je tegenkomt in de zorg voor kinderen met autisme.”

“Steven is buitengewoon creatief en ervaren in het ontwikkelen van de meest verrassende en effectieve werkvorm voor elk kind.”

“Steven geeft op een heldere en inspirerende wijze informatie over uitdagingen waar een kind mee te maken kan hebben zoals sensorische integratieproblemen en dyspraxie.”

“De ervaring en aanpak van Steven zijn verrassend en hartverwarmend.”

“Het is een unieke kans! Steven heeft met zijn vrouw Kaitryn al zoveel gezinnen geholpen en is nu in Nederland om zijn kennis en ervaring te delen.“

“Ben je nieuwsgierig naar de betekenis van ‘waiting for the nod’, ‘age up the child’, ‘practice and you will progress’, ‘compare someone with their own’, ‘increase the numbers’ en ‘give meaning to the isms’? Ga dan naar de studiedag van Growing Minds!”

Steven Wertz

Steven Wertz leidt vanaf 1998 het Growing Minds Autisme Programma, dat hij samen met Kaitryn ontwikkelde voor ouders van kinderen met autisme. In de vijftien jaar daarvoor werkte hij bij het Option Institute als “senior teacher” voor het Son-Rise programma. Omdat Steven ook een gekwalificeerde gedragstherapeut is, is hij prima in staat de Son-Rise benadering en de gedragstherapie (ABA-technieken) tot één geheel te integreren.

In de afgelopen jaren heeft Steven heel veel ervaring gekregen met het trainen van ouders in het opvoeden van hun speciale kind en met de individuele behandeling van kinderen met autisme. Ouders die Steven meegemaakt hebben, vinden hem buitengewoon creatief en ervaren in het ontwikkelen van de meest verrassende en effectieve werkvormen voor hun kind.

Ochtend
10:00

Opening
Ad van den Broek

10:15

Ontwikkelingsgericht werken met
kinderen met autisme

Steven Wertz

11:30

Pauze

11:45

Video van de Growing Minds
Methode en discussie
Steven Wertz

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Demonstratie en mogelijkheid tot
oefenen van vaardigheden om
ontwikkelingsgericht te werken

Steven Wertz

14:45

Pauze

15:00

Vragen en Discussie
Steven Wertz

16:30

Afsluiting

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief