Terug naar het overzicht

Groepsklimaat in (L)VB groepen: complexe casussen

17 feb 2022
Afgelast
Fysiek

DOCENT: Aswintha Mandemaker
INHOUD: Onder begeleiding van de docent ga je aan de slag met een aantal complexe casussen op het gebied van groepsklimaat in (L)VB groepen, zodat je de toekomst ook zelf je weg kunt vinden in complexe casussen in je eigen werksetting.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 17 februari 2022 van 10:00 tot 16:45
LOCATIE: Utrecht
NIVEAU: HBO en WO niveau
ACCREDITATIE: SKJ voor jeugd en gezinsprofessionals
INVESTERING: 245,00 p.p. inclusief koffie, thee, lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je deelneemt aan de hele leergang krijg je een korting. De verplichte literatuur kan worden bijbesteld voor 37,00.

Inschrijven nieuwsbrief

Groepsdynamiek en groepsklimaat zijn per definitie complex omdat er zoveel factoren zijn die elkaar beïnvloeden. Sommige groepen zijn echter een grotere uitdaging dan andere. Deze training is specifiek gericht op het onderzoeken van complexe casussen: casussen waarin vaak al van alles geprobeerd is zonder resultaat, of waarin het juist moeilijk is om interventies te bedenken die zouden kunnen helpen.

In deze training wordt gebruik gemaakt van alle kennis en ervaring die is opgedaan in de andere trainingen uit de leergang Groepsklimaat in (L)VB groepen, informatie uit het boek Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg, kennis en ervaring van de deelnemers zelf en die van de docent. Je werkt aan de hand van praktijkcasussen, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om vooraf een eigen casus in te dienen. Samen met de andere deelnemers en docent probeer je zicht te krijgen op wat de groep de complexe casus vertelt en wat de groep nodig heeft.

Aan de hand van diverse complexe casussen maak je samen met de andere deelnemers een analyse, stel je een hypothese en doelen op en bedenk je mogelijke interventies. Het is de bedoeling dat je na afloop van de studiedag beter in staat bent om in je eigen werksetting oplossingen te bedenken in ingewikkelde casussen rond groepsklimaat.

 

Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen

Deze verdiepende training is de vierde (en laatste) van de Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen. De leergang is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om de trainingen apart te volgen. Het is sterk aanbevolen om voorafgaand aan de studiedag over complexe casussen ook de andere trainingen uit de leergang te volgen.

 

Covid -19

FORTIOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

Uiteraard blijft de situatie rond corona onzeker. Indien nodig kan deze studiedag worden omgezet in een online uitvoering. Als dat zo is dan word je hier tijdig over geïnformeerd en krijg je de gelegenheid om daar wel/niet mee akkoord te gaan.

Ook is het bij deze studiedag mogelijk om online aan te sluiten als je fysiek niet aanwezig kunt zijn.

Inhoud

Tijdens deze studiedag laat docent Aswintha je zien hoe je ook bij complexe casussen het groepsklimaat positief kunt beïnvloeden.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • De weg vooruit: hoe een begin te vinden in een complexe casus.
 • Het oefenen met het analyseren van complexe casussen: informatie verzamelen, ordenen en interpreteren.
 • Op basis van de analyse komen tot een hypothese, doelen stellen en mogelijke interventies kiezen.


Aan het eind van de dag:

 1. Kun je inschatten welk analysemiddel passend is bij de complexe casus en kun je analysemiddelen combineren
 2. Weet je hoe informatie te verzamelen, ordenen en interpreteren
 3. Kun je op basis van de analyse een hypothese stellen en doelen formuleren
 4. Kun je op basis van de analyse en hypothese interventies kiezen die mogelijk ingezet kunnen worden in een complexe casus
 5. Weet je hoe je in een complexe casus een begin kunnen maken met interventies

Studiebelasting en voorbereiding

Binnenkort lees je hier meer over de studiebelasting en voorbereiding

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking die in een woongroep wonen, of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Gedragsdeskundigen die begeleidersteams van woon- of dagbestedingsgroepen ondersteunen
 • HBO begeleiders en senior begeleiders die betrokken zijn bij woon- of dagbestedingsgroepen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals voor 6 punten.
 • Registerplein voor diverse beroepsgroepen

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Accreditatie bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG en SKJ voor gedragsdeskundigen kan helaas niet worden aangevraagd)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Deelnemers die accreditatie nodig hebben voor het SKJ, kunnen hun certificaat zelf uploaden in hun dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde voor het krijgen van accreditatiepunten dat je tenminste 100% van de contact uren van de training hebt bijgewoond.

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Deze studiedag wordt gehouden in:

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief