Terug naar het overzicht

Groepsklimaat in (L)VB groepen: analyse en analysemiddelen

25 jan 2022
Afgelast
Fysiek

DOCENT: Aswintha Mandemaker
INHOUD: Deze studiedag gaat specifiek in op de analyse van het groepsklimaat en de analysemiddelen die je kunt inzetten. Door een gedegen analyse kun je beter doelen stellen en de juiste interventies kiezen.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 25 januari 2022 van 10:00 tot 16:45
LOCATIE: Utrecht
NIVEAU: HBO en WO niveau
ACCREDITATIE: Accreditatie kan worden aangevraagd bij SKJ en Registerplein
INVESTERING: 245,00 p.p. inclusief koffie, thee, lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je deelneemt aan de hele leergang krijg je een korting. De verplichte literatuur kan worden bijbesteld voor 37,00.

Inschrijven nieuwsbrief

Het groepsklimaat in (L)VB groepen heeft veel impact op het welzijn en de ontwikkelkansen van de groepsleden. Dat maakt het belangrijk om een gunstig groepsklimaat te bevorderen. Om daar methodisch mee aan de slag te gaan en blijven is goed analyseren een voorwaarde. Er zijn verschillende analysemiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden. Deze middelen helpen om helder te krijgen:

 • Wat speelt er in de groep, wat vertelt de groep?
 • Wat is de behoefte van de groep?

Op basis van de analyse kun je een hypothese formuleren en doelen stellen waarmee je aan de slag gaat. De analyses leveren meestal veel nieuwe inzichten op en geven al meteen zicht op interventiemogelijkheden.

Afhankelijk van de vragen die er zijn kies je voor een van de analysemiddelen. In de studiedag “groepsklimaatklimaat in (L)VB groepen” komen deze al kort aan bod. Voor wie de verschillende analysemiddelen goed wil leren gebruiken en ermee wil oefenen is er deze ééndaagse interactieve training. De docent laat je de verschillende analysemiddelen zien en in de studiedag krijg je ruim de gelegenheid om te oefenen met toepassen ervan.

In de studiedag wordt gewerkt met praktijkcasussen. Je hebt ook de mogelijkheid om voorafgaand je eigen casus in te sturen.

 

Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen

Deze verdiepende training is de derde van de Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen. De leergang is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om de trainingen apart te volgen. Je kunt alleen deelnemen aan de studiedag over analyse en analysemiddelen je eerst de inleidende online training of de studiedag over groepsrollen hebt gevolgd!

 

Covid -19

FORTIOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

Uiteraard blijft de situatie rond corona onzeker. Indien nodig kan deze studiedag worden omgezet in een online uitvoering. Als dat zo is dan word je hier tijdig over geïnformeerd en krijg je de gelegenheid om daar wel/niet mee akkoord te gaan.

Ook is het bij deze studiedag mogelijk om online aan te sluiten als je fysiek niet aanwezig kunt zijn.

Inhoud

Tijdens deze studiedag gaat docent Aswintha Mandemaker in op het analyseren van het groepsklimaat binnen een (L)VB groep zodat je hierna de juiste doelen kunt stellen en interventies kunt inzetten.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • De verschillende analysemiddelen:
  • Analyse aan de hand van de fundamenten
  • Systeemanalyse
  • Groepsrollenchecklist
  • Analyse aan de hand van de proactieve bouwstenen
 • Overwegingen bij de keuze voor een analysemiddel
 • Het oefenen met alle analysemiddelen: informatie verzamelen, ordenen en interpreteren.
 • Op basis van de analyse komen tot een hypothese en doelen stellen.

 

Aan het eind van de dag:

 1. Ken je de verschillende analysemiddelen
 2. Kun je inschatten welk analysemiddel passend is bij de casus
 3. Weet je hoe informatie te verzamelen, ordenen en interpreteren
 4. Kun je op basis van een analyse een hypothese stellen en doelen formuleren
 5. Heb je voldoende geoefend om in de praktijk analyses te kunnen uitvoeren

Studiebelasting & voorbereiding

Deze studiedag kun je alleen volgen als je de eerste 2 studiedagen van deze leergang hebt gevolgd, over het groepsklimaat en over groepsrollen.

Ter voorbereiding moet je het boek ‘groepsdynamiek in de gehandicaptenzorg’ lezen als je dit nog niet gedaan hebt.

Je moet een gedeeltelijke systeemanalyse invullen met gebruik van een eigen casus. Instructies hiervoor worden ruim voor de cursusdag per e-mail verstuurd.

Ook moet je een groepsrollen checklist invullen voor een groep, als je dit nog niet voor cursusdag 2 hebt gedaan.

 

De totale studiebelasting is 8 tot 8,5 uur, en bestaat uit:

 • Volgen van de studiedag: 6 uur
 • Invullen van een (gedeeltelijke) systeemanalyse: 45 tot 60 minuten
 • Invullen groepsrollen checklist: 45 minuten

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking die in een woongroep wonen, of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Gedragsdeskundigen die begeleidersteams van woon- of dagbestedingsgroepen ondersteunen
 • HBO begeleiders en senior begeleiders die betrokken zijn bij woon- of dagbestedingsgroepen

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • SKJ voor jeugd en gezinsprofessionals
 • Registerplein voor diverse beroepsgroepen

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Accreditatie bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG en SKJ voor gedragsdeskundigen kan helaas niet worden aangevraagd)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Deelnemers die accreditatie nodig hebben voor het SKJ, kunnen hun certificaat zelf uploaden in hun dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde voor het krijgen van accreditatiepunten dat je tenminste 100% van de contact uren van de training hebt bijgewoond.

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:15

De verschillende analysemiddelen en het bepalen van de keuze

Methodisch werken: analyse- hypothese- doelen- plan met interventies

11:15

Pauze

11:30

Oefenen met de analyse o.b.v. fundamenten en proactieve interventies

Methodische cyclus volgen

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Oefenen met een systeemanalyse

Methodische cyclus volgen

15:00

Pauze

15:15

Oefenen met interpreteren en analyseren van de groepsrollen checklist

Methodische cyclus volgen

Vragen

16:45

Afsluiting

Verplichte literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 

Aanbevolen literatuur

Engelen, R. van (2014) Grip op de groep. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff bv. ISBN: 9789006951431.

Houweling – Meijers, O., Visser, K.  (2011) Sociale Agogiek, Ontwikkeling van beleid in sociale systemen. Assen: Gorcum b.v ISBN: 9789023247586

Pont, S. (2013) Er zit systeem in. Hilversum, Steven Pont

Remmerswaal, J. (2013) Handboek Groepsdynamica. Amsterdam: Boom. ISBN: 9789024402328

Willemse, J. (2015) Anders Kijken. Een breder zicht op menselijk gedrag. theorie en praktijk van de systeembenadering.Houten: Bohn Stafleu van Loghum  ISBN: 9789036808439.

 

Deze studiedag wordt gehouden in:

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief